Floppen med licensjakt på 15 järvar i december i Jämtland gör att de tre berörda samebyarna ansökt om skyddsjakt på lika många järvar.
Foto: Shutterstock.com Floppen med licensjakt på 15 järvar i december i Jämtland gör att de tre berörda samebyarna ansökt om skyddsjakt på lika många järvar.

Skyddsjakt på 15 järvar krävs efter flopp

Eftersom det inte fälldes en enda järv under licensjakten på 15 järvar i Jämtland från den 28 november till årsskiftet ansöker tre samebyar om skyddsjakt på 15 järvar.

Det är samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen som ansökt till länsstyrelsen i Jämtland om skyddsjakt i samma område där licensjakten var misslyckad.

Floppen ska utvärderas
Naturvårdsverket ska i sin tur i sin tur utvärdera varför den första licensjakten på järv blev en flopp. Den historiska licensjakten beslutades för att freda renskötseln med förebyggande järvjakt. Jakt & Jägare skrev om det här:

Vill ha jakt i september
Men under december var det dåligt väder och dåliga spårförhållanden, enligt länsstyrelsen.
Nicklas Johansson, ordförande i samebyn Tåssåsen, anser att licensjakten skulle ha gått bättre om den startade i september istället för slutet av november.