Kommundirektörens make är förvånad över namninsamlingen mot att han skulle skyddsjaga vildsvin på familjens villatomt, eftersom han bara hade fått positiva signaler från grannarna.
Foto: Shutterstock Kommundirektörens make är förvånad över namninsamlingen mot att han skulle skyddsjaga vildsvin på familjens villatomt, eftersom han bara hade fått positiva signaler från grannarna.

Slopar svinjakt från villabalkong

Maken till kommundirektören i Degerfors har nu på egen begäran återkallat tillståndet att skyddsjaga vildsvin från balkongen, sedan en överklagan med 72 namnunderskrifter har lämnats till polisen.

Fredrik Zetterblad, gift med Degerfors kommundirektör Teresa Zetterblad, fick i höstas tillstånd av polisen att från balkongen skyddsjaga vildsvin som bökar på familjens tomt i ett villaområde. Tillståndet gällde i tre år och vann laga kraft i slutet av oktober.
Men grannarna blev oroliga och protesterade häftigt i medier. En överklagan med 72 namnunderskrifter lämnades också till polisen.

Har gått rätt till
Nu säger Fredrik Zetterblad till SVT Nyheter att allt har gått rätt till:
– Jag tog kontakt med myndigheterna och alla hänvisade mig till att det var en polisiär fråga. Handläggaren på polisen berättade att det här är ett rutinärende som man ofta hanterar och jag kände mig trygg med polisens beslut.
Han är förvånad över namninsamlingen.
– Jag vill inte att en enda granne ska känna oro eller rädsla. Jag fick rådet att prata med grannarna, men inte en enda person hörde av sig till mig och var orolig. De har inte sagt annat än att det varit positivt. Det hade räckt med att en enda person varit orolig för att jag skulle återkalla tillståndet, säger han.

Tillståndet återkallat
Sedan han via medier fick kännedom om oron och överklagan har han begärt att tillståndet ska återkallas. Och enligt polisen i Örebro, som anser att de inte kunde ha hanterat ärendet annorlunda, avskrivs nu överklagan.