Snart dags för vargjakt i Skultuna

Tiden är utmätt för alfaparet i Skultunareviret. Planläggning av skyddsjakten pågår för fullt och nu vädjar länsstyrelsen att allmänheten ska låta skyddsjägarna jobba ostört.

Starten för jakten är nära förestående. Såväl jaktledare som deltagande skyttar kommer att handplockas av länsstyrelsen.
– Det kommer även att behövas markpersonal, som kan utföra eftersök om det skulle bli frågan om det, säger David Bruun, handläggare vid länsstyrelsen Västmanland.
Han meddelar nu att det sannolikt blir frågan om helikopterjakt. Naturvårdsverket har lämnat tillstånd att skjuta med hagelbössa från helikopterns dörröppning.

”Helikopter bäst” 
– Helikopter blir kanske bäst och effektivast. Vi vädjar till allmänheten att inte störa jakten, utan lämna utrymme för den personal som ska utföra jobbet, säger David Bruun.
Ett tiotal överklaganden har kommit in till länsstyrelsen. Det är människor som vill stoppa jakten.
– Vår bedömning är att de som skickat in överklaganden inte är berättigade att överklaga. Det är inte sakägare, säger David Bruun.
I olika medier framför människor på bevarandesidan att årsvalparna i Skultuna riskerar att svälta ihjäl när alfaparet skjuts. Det tillbakavisas av David Bruun.

”Stora chanser att överleva” 
– Vi har talat med forskare och Viltskadecenter och det finns inga belägg för att valparna svälter ihjäl. Den här skyddsjakten sker dessutom senare på året än de två tidigare licensjakterna, säger David Bruun.
Valparna i Skultuna är alltså äldre än valparna under licensjakten.
– Det är klart att det inte är en optimal situation. Men när länsstyrelsen fattat beslut efter konstens alla regler är det här det mest etiska man kan få till. Valparna är så pass gamla att de har stora chanser att överleva, säger Inga Ängsteg, chef vid Viltskadecenter.