Finlands Viltcentral hoppas kunna bidra till att utveckla en produkt som kan skydda jakthundar mot vargangrepp.
Foto: Shutterstock Finlands Viltcentral hoppas kunna bidra till att utveckla en produkt som kan skydda jakthundar mot vargangrepp.

Söker vargskydd för jakthundar

Finsk myndighet satsar 1 miljon på produktutveckling

I Finland inträffar i genomsnitt 45 vargangrepp på hund varje år. Nu satsar Finlands Viltcentral drygt en miljon svenska kronor för att tillsammans med ett företag utveckla en metod som skyddar jakthundar mot vargangrepp.

Finlands Viltcentral letar efter en samarbetspartner som inom det sexåriga EU-projektet VargLIFE kan utveckla en metod som ger jakthundar ett bättre skydd mot skador vid vargangrepp, framgår det av ett pressmeddelande.
Objektet som ska utvecklas kan antingen vara en befintlig produkt eller också en ny innovation. För utvecklingsarbetet har man reserverat 100 000 euro, motsvarande drygt en miljon svenska kronor, som genom upphandling kommer att riktas till en kommersiell aktör.
Ett informationsmöte ordnas den 29 maj i år via Skype. Den som önskar delta ska kontakta Finlands Viltcentral.

Diskussionsmöte med jakthundsklubbar
Myndigheten hade redan i april ett diskussionsmöte med de finska jakthundsklubbarna. Då tog man bland annat upp idéer som att använda ljud och ljus för att skrämma vargen, skyddsvästar och en app som kan förmedla vargobservationer i realtid.
Licensjakt lyftes också fram och betraktades som den allra viktigaste metoden för att minska antalet vargangrepp. Rasklubbarna ansåg också att det är betydelsefullt att skyddsjakt beviljas då vargar allvarligt skadar jakthundar.

Informationsmöte med kommersiella aktörer
Informationsmötet nu i maj riktar sig i första hand till kommersiella aktörer. Vid mötet ges information om de mer detaljerade målen för förebyggande av skador. Förhoppningen är att det blir deltagare från många olika områden, eftersom det kan finnas olika slags metoder för att förbättra skyddet av jakthundar.
– Vi önskar att produkten ska ha ett förmånligt anskaffningspris för användarna och lämpa sig för flera olika raser och olika förhållanden, säger Jaakko Alalantela, planerare vid Finlands Viltcentral.

Beslut i höst
Kommersiella aktörer kan presentera produktidéer till och med sista augusti i år. Aktörerna bakom de tre bästa idéerna kallas till intervjuer och utifrån dem fattas det under 2020 beslut om vilken produkt som ska utvecklas.
Utvecklingsarbetet kommer att göras i samarbete med jakthundsägare.