Foto: Shutterstock & Kristian Pohl/regeringskanslietMiljö- och klimatminister Isabella Lövin tycker att det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen, och landsbygdsminister Jennie Nilsson att förtroendet mellan skogsägare och myndigheter behöver öka.

Stärkt äganderätt till skogen utreds

Regeringen tillsätter nu en utredning för att stärka äganderätten till skogen. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Förslagen från utredningen – som är en del av januariavtalet – ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation som de har rätt till.

Ska stärka äganderätten
– Det är viktigt att värna landsbygdsutvecklingen, jobben, företagandet och miljön. Utredningens förslag ska stärka äganderätten till skogen, främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk och stärka rättssäkerheten i de fall då det görs inskränkningar i ägande- och bruksrätten. Vi behöver också öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter, och förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.
Utredningen ska också identifiera vilka målkonflikter och mervärden som finns för Sveriges nationella och internationella åtaganden för att stärka och bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som landets cirkulära bioekonomi ska växa.
Dessutom ska utredningen föreslå nya eller utvecklade flexibla skydds- och ersättningsformer som ska kompensera markägare för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som de har rätt till. Dessa ska bygga på frivillighet och skapa incitament att skydda och bevara biologisk mångfald och andra allmänna intressen.

Positiva incitament behövs
– Det behövs utvecklade och positiva incitament för att bevara biologisk mångfald i skogsbruket. Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
Utredningens betänkande ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020. Till särskild utredare har regeringen utsett Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...