Sydsvenskt rovdjurscentrum på förslag

Naturvårdsverket föreslår att det bör finnas ett mindre, fast rovdjurscentrum i södra Sverige, i anslutning till ett befintligt besöksmål. Det bör även kunna vara mobilt, ha en uppsökande verksamhet och bör utses genom ett ansökningsförfarande, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Det finns ett stort behov av informationsinsatser om stora rovdjur i rovdjurstäta områden och där rovdjuren breder ut sig. Där kan rovdjurscentra spela en roll. Möjligheten att ge bidrag till länsstyrelser och intresseorganisationer för deras informationsinsatser bör kvarstå, säger Eva Thörnelöf, direktör för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Två rovdjurscentra finns i dag
I dag finns det två rovdjurscentra, Rovdjurscentrum Grönklitt i Orsa och Rovdjurscenter De 5 Stora i Järvsö. Enligt ett förslag i den senaste rovdjursutredningen skulle ett tredje centra byggas i norra Sverige.
Remissinstanserna föreslog i stället att ett rovdjurscentra skulle byggas i södra Sverige. Därefter har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda var i södra Sverige ett centra ska byggas.
År 2007 föreslog även rovdjursutredningen en statlig grundfinansiering av rovdjurscentra, till en summa av 8 miljoner per år. Naturvårdsverket ansåg att innan frågan om lokalisering kunde avgöras behövdes definition, mål, syfte och målgrupp för ett rovdjurscentrum utredas, dessutom till vilken verksamhet staten kan stödja. Ett rovdjurscentrum har även en kommersiell sida som bör finansieras på andra sätt än medel för rovdjursförvaltning.
Uppsökande verksamhet
Naturvårdsverket har kommit fram till att rovdjurscentra bör uppfylla ett behov av uppsökande verksamhet i rovdjurstäta områden och där rovdjursstammarna växer. Där behövs lättillgänglig information om rovdjur och rovdjursförvaltningen. Rovdjurscentra kan också utgöra ett stöd för länsstyrelserna för att ta fram information. Den fasta punkten kan räcka med att vara en mindre, fast anläggning i anslutning till ett besöksmål som redan finns.
– Flera aktörer har visat intresse att starta ett tredje rovdjurscentrum. Naturvårdsverket föreslår ett ansökningsförfarande för att ta fram en lämplig kandidat och lokalisering, säger Suzanne Kolare, projektledare för regeringsuppdraget.
Naturvårdsverket anser att det bör ställas samma krav på uppsökande verksamhet som på befintliga rovdjurscentra för att få statligt driftstöd. De olika rovdjurscentra behöver också samarbeta med andra aktörer och varandra för att resurserna ska utnyttjas effektivt i hela landet.