Trots att hunden hade behandlats profylaktiskt med en dos av spot on-lösningen Bravecto cirka tre månader tidigare hade ägaren upptäckt och plockat några fästingar på hunden under sommaren.
Foto: Shutterstock Trots att hunden hade behandlats profylaktiskt med en dos av spot on-lösningen Bravecto cirka tre månader tidigare hade ägaren upptäckt och plockat några fästingar på hunden under sommaren.

TBE bekräftat på svensk hund

Tidigare har endast ett fåtal fall av misstänkt TBE, det vill säga fästingburen hjärninflammation, rapporterats hos hund. Men nu har det första TBE-fallet hos hund i Skandinavien bekräftats.

Fallet beskrivs i en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det rör en fyra årig blandrashund, labrador och pointer, som i augusti 2019 kom in till Universitetsdjursjukhuset i Ultuna med neurologiska symtom.

Bodde i Mälardalen
Hunden bodde i Mälardalen och rörde sig en del i skog. Trots att den hade behandlats profylaktiskt med en dos av spot on-lösningen Bravecto cirka tre månader tidigare hade ägaren upptäckt och plockat några fästingar på hunden under sommaren.
På Universitetsdjursjukhuset fick hunden behandling. Men den blev sämre och avlivades efter ett dygn.

TBE-virus i hjärnvävnaden
Obduktionen visade inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Utifrån kliniska symptom och vävnadsundersökning i mikroskop fanns misstanke om TBE.
Detta ledde till att molekylärbiologisk PCR-analys av hjärnvävnaden genomfördes i samarbete med forskare i Österrike. PCR-resultatet var positivt, och förekomst av TBE-virus i hjärnvävnaden hade därmed bekräftats, skriver SLU i ett pressmeddelande.