Fåglar i Östersjön dör av brist på B-vitaminet tiamin. Särskilt ejder drabbas hårt.
Foto: Alexander Erdbeer / Shutterstock.com Fåglar i Östersjön dör av brist på B-vitaminet tiamin. Särskilt ejder drabbas hårt.

Tiaminbrist ger fågeldöd

Forskare vid Stockholms universitet har i över tio år forskat på om brist på B-vitaminet Tiamin kan ligga bakom att många djurarter drabbas av massdöd.
Nu har de publicerat en studie som stärker hypotesen, skriver forskning.se.

I studien har forskargruppen vid Stockholms universitet kartlagt tiaminnivåerna hos sex olika djurarter på 45 platser runtom i världen.
Första gången som forskargruppen kunde visa ett samband mellan fågeldöd i Östersjön och brist på Tiamin var 2009. Jakt & Jägare skrev om forskarnas hypotes här.

Allvarligt läge i Östersjön
Nu har forskarna kommit fram till att bristen på tiamin finns hos flera djurarter på norra halvklotet. I just Östersjön är läget som allvarligast, men även på Island börjar vitaminbristen ge konsekvenser.
– Vi bedömer att tiaminbrist kan vara en viktig förklaring till att många djurpopulationer har minskat så kraftigt de senaste decennierna, säger Lennart Balk, professor i biokemisk toxikologi vid Stockholms universitet, till forskning.nu.
Att just fåglar i Östersjön drabbas hårt kan bero på att även musslor, lax och ål visar stora brister på tiamin, vilket gör att fåglarna i sin tur inte får i sig tillräckliga nivåer genom födan. Exempelvis är blåmusslor ejderns huvudföda, och ejder är en av de fågelarter som drabbats hårdast.