Tio tranor får skyddsjagas vid fyra fastigheter i Skellefteå kommun.
Foto: Wolfgang Kruck / Shutterstock.com Tio tranor får skyddsjagas vid fyra fastigheter i Skellefteå kommun.

Tio tranor får skyddsjagas

Fyra fastigheter inom Skellefteå kommun har fått tillstånd att skyddsjaga högst tio tranor, skriver SVT Nyheter Västerbotten.

Syftet med skyddsjakten är att skydda grödorna, främst kornodlingar. Tranorna både äter upp kornet och trampar ner det som de inte äter upp. Deras avföring gör också att det korn som trampats ner inte längre är tjänligt som foder till djur.
I området vid de fyra fastigheterna har flockar på mellan 500 och 700 tranor observerats, skriver SVT Nyheter Västerbotten.
Skyddsjakten ska bedrivas i syfte att skrämma bort tranorna, så jägarna får bara fälla eller påskjuta en trana åt gången. Ger sig resten av flocken inte iväg när en trana fällts eller påskjutits får ytterligare trana fällas vid samma tillfälle.
Tillståndet gäller till och med den 30 september.