En älgko som fällts under älgjakt nära Arjeplog har troligen avmagringssjukan CWD. Det är så fall det tredje fallet som upptäckts. SVA tar emot prover från älghuvuden för att upptäcka fler CWD-fall i Sverige.
Foto: SVA En älgko som fällts under älgjakt nära Arjeplog har troligen avmagringssjukan CWD. Det är så fall det tredje fallet som upptäckts. SVA tar emot prover från älghuvuden för att upptäcka fler CWD-fall i Sverige.

Tredje CWD-fallet i Arjeplog

(UPPDATERAD) Arjeplog kan ha fått ytterligare ett fall med en fälld älgko som har CWD-smitta. Den första analysen visar på CWD, men ytterligare en analys krävs för att få en definitiv bekräftelse. Enligt SVA är det även oklart om det i så fall är den smittsamma eller spontant uppkomna varianten av CWD.

FAKTA OM CWD

CWD står för Chronic Wasting Disease, på svenska avmagringssjuka hos hjortdjur. Sjukdomen orsakas av prioner, ett sjukligt felveckat kroppseget prionprotein. Dessa prioner upplagras framför allt i hjärnan under många månader och orsakar med tiden mer och mer skador på hjärnan.
CWD drabbar bara hjortdjur, men är alltid dödlig för de som får sjukdomen. Det finns ingen behandling eller vaccin för CWD.
Typiska tecken på CWD i sent stadium är utbredda hjärnskador vilket leder till avmagring när djuret inte klarar av att föda sig. Tecken på hjärnskador hos CWD-drabbade hjortdjur är:
• Avmagring.
• Ökad salivering och urinering.
• Beteendestörningar.
• Huvudskakningar och vinglighet/cirkelgång.

I mars och maj avlivades två 16-åriga älgkor med avvikande beteende i Arjeplog och Arvidsjaur. De visade sig ha CWD. Därmed kom påbudet att ha utökad CWD-provtagning i samband med höstens älgjakt i Arjeplog och Arvidsjaur. Alla fällda vuxna älgar ska testas.
Älgkon som troligen är den tredje med CWD fälldes den 9 september på Renberget, endast tre kilometer från tätorten Arjeplog.

Visade ingen tecken på CWD
Den här kon var varken mager eller uppträdde konstigt. Kroppen är redan styckad, men efter CWD-svaret är beskedet att ingen i jaktlaget ska äta köttet innan alla provsvar är klara. Det finns än så länge inget konkret som visar att det är farligt att äta kött från hjortdjur med CWD, men det rekommenderas från Jordbruksverket att inte äta sådant viltkött för säkerhets skull.
Jaktlaget väntar även på besked hur de ska göra med all jakt- och slaktutrustning som använts när älgkon togs om hand. Hur slaktavfallet ska hanteras är ytterligare en fråga.

Smittsamma varianten?
Det finns både en smittsam variant och en med spontant uppkomna förändringar som inte smittar, eller åtminstone har begränsad smittsamhet. De två avlivade gamla älgkorna hade den spontana varianten.
– Ytterligare en älg betyder inte per automatik att det är en smittsam variant av sjukdomen. Men vi kan heller inte säkert utesluta smittsamhet eller att det finns faktorer som vi ännu inte känner till som påverkar utveckling av sjukdomen. Vi konstaterar att den här älgen är yngre än tidigare fall, men det handlar inte om en ung älg. Exakt vad det innebär har vi inte svar på. Det finns fortfarande mycket vi inte vet om den här sjukdomen, säger Maria Nöremark på SVA.

Liknar tidigare fall
Det nya fallet liknar de två tidigare fallen genom att provet från hjärnan var positivt men lymfknutan var negativ i första analysomgången. Samma mönster har också setts på älgar i Norge och Finland. Men den här älgen är några år yngre än de tidigare påvisade fallen, som har varit mellan 13 och 16 år.
Det finns ingen enskild analysmetod som kan avgöra om de fall som hittats på älg är en smittsam variant av sjukdomen eller inte. Svaret kan bara fås på sikt genom att kombinera olika diagnostiska test och att provta många djur.

Ber jägarkåren sända in prover
CWD-jakten behövs nu därför även inom andra områden i Sverige.
Både Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket har bett jägarkåren att hålla utkik efter självdöda eller sjuka hjortdjur som kan misstänkas ha CWD. Det handlar om djur som är magra eller är vingliga. Se faktarutan.
Både älgar, rådjur dov och kron kan drabbas av CWD.

Hjärnstammen och två käklymfknutor
De prover som behövs är hjärnstammen och två käklymfknutor från huvudet.
I vissa fall kan hela skallen skickas in efter kontakt och samråd med viltveterinär på SVA.
SVA skickar ut provtagningsmaterial och instruktioner på hur provet tas. Ersättning för insänt användbart prov kan begäras från Jordbruksverket.
Mer information om provtagning, sjukdomen och CWD-övervakningen finns här: