Troféer bekostar afrikansk rewilding

Djur från Zimbabwe ska nu fraktas till Mozambique för att landet ska rewildas med de stora afrikanska djuren. På sex år ska Mozambique få 6000 djur. Många djur har försvunnit från landet under inbördeskrig i landet, skriver The Guardian.

Det är en rik tysk, Wilfried Pabst, som bekostar rewildningen. Pengar kommer från troféjakt, som han bedriver. Han satsar också en del pengar ur egen ficka.

Han säger att det är omöjligt finansiera projektet med intäkter från vanlig turism. Turisterna betalar för lite. Men de jägare som vill få med sig en trofé hem är villiga att betala bra.

Kritik från djurrättshåll

Djurrättsaktivister kritiserar projektet. De ifrågasätter om de stora djuren kommer att överleva transporterna med lastbil. Aktivisterna är också kritiska till att när djuren etablerat sig i de nya områdena så kanske de utsätts för troféjakt.