Två orädda fjolårsbjörnar som visats inne i byn Los i en månad, och bland annat vält soptunnor, ska avlivas. Skyddsjakten får ske inom det lilamarkerade området samt 200 meter utanför gränsen.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg Två orädda fjolårsbjörnar som visats inne i byn Los i en månad, och bland annat vält soptunnor, ska avlivas. Skyddsjakten får ske inom det lilamarkerade området samt 200 meter utanför gränsen.

Två björnungar i Los får skjutas

Idag beslutade länsstyrelsen i Gävleborg att två björnar får skjutas i byn Los. Skyddsjakten gäller två orädda fjolårsungar som visats nästan dagligen i byn i en månad.

Skyddsjakten tillåts från den 26 maj fram till den 9 juni. Jakten får ske dygnet runt, både med hjälp av fordon och belysning.
Det är en boende i Los som ansökt om skyddsjakt på björnungarna som i början av maj visats i byn tillsammans med honan. Enligt ansökningen borde alla tre björnarna avlivas. Men det går inte länsstyrelsen med på. Enligt myndigheten har honan nu lämnat sina fjolårsungar för att para sig.

Björnungarna är kvar i byn
”Fjolårsungarna uppehåller sig däremot fortfarande på olika tomter i Los och påvisar ett oönskat beteendemönster, vilket riskerar att föras vidare till framtida avkomma. Baserat på klockslag och avstånd mellan observationsplatser är det högst troligt att det rör sig om samma fjolårsbjörnar. Den vuxna honan är av intresse att fälla då hon uppenbarligen har lärt sina ungar att vistas vid hus och bebyggelse utan att vara oskygg. Däremot kan inte länsstyrelsen bevilja skyddsjakt på den vuxna honan i dagsläget eftersom hon inte går tillsammans med ungarna och att identifiera henne är inte möjligt”, skriver länsstyrelsen.

Sammanlagt 23 händelser
Länsstyrelsen har listat sammanlagt 23 händelser med incidenter eller björnobservationer i byn som inträffat mellan den 27 april och 22 maj.
Det har välts soptunnor och björnarna har varit nära både människor och bostäder.
Trots att oljudet från björnskrämman Critter utlösts flera gånger på olika platser i samhället har björnarna inte skrämts bort. Det hittades  björnspillning på en tomt på Gruvbyvägen och björnungarna har vilat på en gräsmatta vid samma gata.

Klättrat i träd 
En av de uppsatta viltkamerorna inne i Los har blandat annat fotograferat björnungarna när de klättrar i träd och nosar på en nedplockad fågelmatare.
Eftersom det inte lyckats att skrämma bort de orädda fjolårsungarna är det bäst att avliva dem innan de orsakar mer allvarliga skador, resonerar länsstyrelsen.
Jakt & Jägare skrev senast om björnproblemen här: