Foto: Mostphotos I sjön Lilla Le har en rad fiskvårdande åtgärder vidtagits under lång tid, nu har rödingen flera lekplatser men dessvärre blir de lätta byten för skarv.

Två skarvar får skjutas för att rädda rödingen

En starkt begränsad skyddsjakt på skarvar som jagar lekande röding i Dals-Eds kommun får genomföras. Problemen har blivit så stora att fiskarnas fortplantning är i fara.

Det är i sjön Lilla Le som skarvar har specialiserat sig på att jaga storrödingar vid fiskarnas lekvatten, rapporterar Provinstidningen.

Sedan 1900-talet

Lilla Le är en av få sjöar där man lyckats plantera in Vätterröding som sedan reproducerat sig. Dessutom finns det annan röding sedan början på 1900-talet.

Länsstyrelsen ger nu tillstånd för skyddsjakt på två skarvar, en jakt som får pågår fram till och med den 20 december.

En individ per jakt

Men tillståndet gäller med åtskilliga förbehåll. Till exempel får endast en individ fällas per jakttillfälle, berörda jakträttsinnehavare ska lämna tillstånd och jakten måste ske i omedelbar anslutning till det aktuella vattendraget.