Nu får tyska lantbrukare fortsätta att skjuta vargar tills angreppen på boskap upphör i ett område.
Foto: Shutterstock Nu får tyska lantbrukare fortsätta att skjuta vargar tills angreppen på boskap upphör i ett område.

Utökad skyddsjakt på varg i Tyskland

En ny lag i Tyskland har gjort det enklare för lantbrukare att skydda sina djur mot varg- och varghybridangrepp. Lantbrukare får nu skjuta vargar i ett område tills angreppen på boskap upphör.

Efter månader av debatt beslutade tyska lagstiftare i december om kraftigt utökad skyddsjakt på varg, rapporterar Deutsche Welle. Syftet med den nya lagen är att dämpa den rädsla för varg som har vuxit på den tyska landsbygden i takt med att antalet vargar har ökat.

Cirka 400 vargar
Enligt det tyska miljödepartementet finns det nu cirka 400 vargar i Tyskland, främst i de östra och norra delarna av landet, medan andra hävdar att vargarna är betydligt fler.
Under det senaste året har antalet revir ökat från 77 till 105, och under samma tid har drygt 2000 tamboskap dödats i samband med cirka 640 vargangrepp.
Tidigare fick lantbrukare bara skjuta vargar om de hotade lantbrukarens försörjning. Men nu får en lantbrukare fortsätta att skjuta vargar tills angreppen på boskap upphör i ett område. En lantbrukare får alltså skjuta en varg även om inte just den står bakom något angrepp.

Rätt till kompensation
Den nya lagen innebär också att lantbrukare och fårägare har rätt till ekonomisk kompensation vid vargangrepp, och att det är olagligt att mata eller locka till sig varg.