”Valpsumman” ska ge vargjakt

När Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen skulle sätta miniminivåerna för varg tog Dalarna beslut att föreslå sju föryngringar per år, rapporterar Dalarnas Tidningar. Detta antal föreslås med tanke på att det totala antalet varföryngringar i Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen ska kunna ge licensjakt på varg.

Till en början ansåg viltförvaltningsdelegationen i Dalarna att det kunde räcka med fyra till fem vargföryngringar i länet. När sedan Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen samlades visade det sig att alla län hade förslag om så låga antal att den totala summan skulle bli för liten för att möta Naturvårdsverkets krav. 

Kunde inte föreslå färre
Därför ökade Dalarna till sju föryngringar.
– Vi fick helt enkelt komma fram till vilket beting varje län skulle ha. Värmlänningarna ville ju inte ta dubbelt så många, inte Örebro, Gävleborg eller Västmanland heller. Vårt beting för området var 27 föryngringar. Hade vi föreslagit färre så hade resultatet blivit att det inte varit aktuellt alls med licensjakt på varg, säger Maria Norrfalk till Dalarnas Tidningar.
Maria Norrfalk tycker att hela processen varit som ett moment 22. Hon menar att den är styrd och mer ett spel för gallerierna. 

Tror på licensjakt
Nu tror Maria Norrfalk att det kan bli licensjakt till vintern.
– Nu får vi förhoppningsvis ta nästa steg när förvaltningsnivån ska fastställas. Då kommer viltförvaltningsdelegationen att bli utomordentligt viktig, och äger frågan på ett helt annat sätt, säger Maria Norrfalk till Dalarnas Tidningar.
Enligt Fredrik Dalerum fanns det elva föryngringar i länet vid den senaste inventeringen, där några delades med andra län.
– Med vår räknemodell skulle jag säga att vi ligger på 7,8 föryngringar nu, säger han till Dalarnas Tidningar.