Det är vargar från Tivedenreviret som väcker upprörda känslor hos de boende i Askersundstrakten.
Foto: Shutterstock Det är vargar från Tivedenreviret som väcker upprörda känslor hos de boende i Askersundstrakten.

Vargmotståndare skriver till regeringen

Har fått nog och kräver omprövad politik

Askersund i södra Närke har tidigare utropats till en vargfri kommun. Nu skickar vargmotståndarna i fullmäktige en skrivelse till regeringen och påpekar att landsortsbefolkningen lider av de politiska besluten.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om hur Landsbygdspartiet Oberoende föreslog att Askersund, i Örebro län i södra Närke, skulle utropas till en vargfri kommun.
Omröstningen blev rekordjämn och till slut var det kommunfullmäktiges moderata ordförande, Calill Ohlsons, röst som avgjorde till förslagets fördel.

Ompröva vargpolitiken
Nu driver kommunen vargfrågan vidare och har skickat en skrivelse om att vargpolitiken bör omprövas till Miljödepartementet.
– Vi är upprörda över att Naturvårdsverket hanterar frågan så dåligt. Det enda man talar om är att antalet vargar ska uppnås, och det har det gjort med råge, säger Calill Ohlson och fortsätter:
– Man har helt glömt bort att riksdagsbeslutet om varg innehöll en massa annat också. Sådant som hänsyn till jaktkultur och människor på landsbygden.

Känsliga områden
I skrivelsen beskrivs situationen. Man påpekar att riksdagsbeslutet från 2013 om varg knöts till 13 delmål som alla skulle uppfyllas:
”Inget av det som nu händer i varg-Sverige skulle nämligen hända. Vi skulle ha 170 – 270 vargar i riket, djuren skulle spridas över landet, förtätning skulle undvikas, särskilt i kulturellt känsliga områden med fäbodbruk, renskötsel och en stor andel betande djur.”
– Hos oss bor bara en tredjedel av invånarna i Askesund, resten lever på landsbygden och deras liv påverkas väldigt negativt, säger Calill Ohlson.

Värna löshundsjakten
I skrivelsen påpekas också speciellt att det var tänkt att löshundsjakten och djurhållningen skulle värnas:
”Social hänsyn till människors vardagsliv skulle tas liksom ekonomisk hänsyn till samma människor. Tamdjurshållning skulle inte försvåras på något allvarligt sätt. Urgammal nordisk kultur som jakt med lös hund skulle värnas”.
– Numera är jag stadsbo, men under många år var jag fårproducent. Jag vet vilket elände det har blivit på grund av vargarna, säger Calill Ohlson.