Tomas Hanser, Dalarnas distrikt, mottog utmärkelsen som Årets ungdomsledare av förbundsordförande Solveig Larsson.
Foto: Anna Förster Tomas Hanser, Dalarnas distrikt, mottog utmärkelsen som Årets ungdomsledare av förbundsordförande Solveig Larsson.

Vårjakt och utfodring på årsstämma

Styrelsen, med förbundsordföranden Solveig Larsson i spetsen, fick förnyat förtroende vid Jägarnas Riksförbunds årsstämmas första dag i sommarfagra Halland. Bland annat orsakade vårjakt på råbock, utfodring av vilt och nya stadgar debatt.

Stämman kommer att pågå hela helgen och avslutas under söndagen. Bland diskussionspunkterna under lördagen var det flera motioner som fick debattörerna att gå igång. Bland annat gick stämman mot förbundsstyrelsen när det gäller en motion om att jobba för vårjakt på råbock i hela landet. Förbundsstyrelsen ville tillstyrka motionen men ombuden valde att avslå den i sin helhet.

Utfodringspolicy
Även utfodring av vilt – i synnerhet vildsvin – väckte, som förväntat, starka känslor. Distrikt Kronoberg, som anförde frågan, ser fram mot den utfodringspolicy som stämman beslutade att ta fram.

En tydlig viljeinriktning kom från både förbundsstyrelse och ombud gällande motionen om informationsarbetet kring rovdjursfrågan. Jägarnas Riksförbund ska nu återta ledarrollen i rovdjursdebatten.

Nya stadgar
Förslaget till nya stadgar orsakade långa och givande diskussioner. Frågan var uppe redan vid förra stämman, men återremitterades då. I år antogs förslaget, vilket påverkar arbetet både på förbunds-, distrikts- och avdelningsnivå.

Val och utmärkelser

Omvalda i styrelsen är följande personer: Solveig Larsson, förbundsordförande och Rickard Olsson, förste vice ordförande. Victoria Kärrman (region norr), Ulf Lindström (region mellan) och Sven-Olof Sandberg (region syd) förbundsstyrelsen. Ingemar Alin, Peder Grankvist och Yvonne Oward, suppleanter i förbundsstyrelsen.

Tomas Hanser, Dalarnas distrikt, utsågs av förbundsstyrelsen till Årets ungdomsledare.

Hedersmedlemmar
Stämman utsåg dessutom, efter förslag från förbundsstyrelsen, följande tre personer som hedersmedlemmar, som samtliga stora eldsjälar för JRF på lokal-, distrikts- och nationell nivå och verkat för förbundet i minst 40 år: Allan Jonsson och Göthe Jonsson (Göthe deltog vid årsstämman) – båda från Kalmar viltvårdsdistrikt – samt Sven Erik Pettersson från distrikt Östergötland.