Naturvårdsverket har tagit fram en strategi kring viltförvaltningen som ska skapa balans mellan olika intressen.
Foto: Pictureguy / Shutterstock.com Naturvårdsverket har tagit fram en strategi kring viltförvaltningen som ska skapa balans mellan olika intressen.

Verkets nya viltstrategi ska ge balans

I dag har Naturvårdsverket presenterat sin nya strategi för att utveckla svensk viltförvaltning. Ledorden är balans mellan olika intressen.

Den nya strategin som Naturvårdsverket tagit fram tar fasta på de positiva värdena med viltet, skriver verket i ett pressmeddelande.
Visionen är ”en viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”.
– Vi har tagit fram en vision och en strategi som är en nystart där vi pekar ut riktningen för svensk viltförvaltning som helhet. Vi vill lyfta fram viltets betydelse som gemensam samhällsresurs till glädje och nytta för många människor, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

En resurs på många plan 
De positiva värdena innefattar viltet som resurs på många plan – som ekosystemtjänst, för jakt, för friluftsliv, för turism och som livsmedel. Detta ställer krav på att alla tar ett gemensamt ansvar för den gemensamma resursen.
– Ett exempel på det gemensamma ansvaret är vikten av att förebygga och minska skador. Det är en förutsättning för en viltförvaltning i balans, fortsätter Eva Thörnelöf.

En vägvisare i förvaltningen 
Strategin ska vara en vägvisare i en modern och effektiv viltförvaltning, där utgångspunkten är viltets värde och betydelse för människor och verksamheter. Fokus ligger på att främja brukandet av viltet som resurs, förebyggande av skador och problem som orsakas av vilt, skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning och denna ska också bygga på kvalitetssäkrad kunskap och samarbete ska ske med andra länder.
Strategin ska ligga som grund för Naturvårdsverkets eget arbete och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer.

Vill göra vissa förändringar 
Den föreslår även förändringar på nationell nivå i arbeten med viltförvaltningen:
”Vi har identifierat några områden där Naturvårdsverket vill ha tydliga uppdrag. Vi vill bland annat medverka till att främja brukandet av vilt. I strategin beskriver vi hur näringar och fritidsintressen kopplade till viltet kan ges bättre förutsättningar för att utvecklas”, skriver Naturvårdsverket.
Samverkan mellan olika myndigheteter är också en förutsättning, menar Naturvårdsverket.
– Här förslår vi att viltförvaltningen blir en del av Miljösamverkan Sverige för att stödja en fortsatt regionalisering av viltförvaltningen, avslutar Eva Thörnelöf.