Vill snabba på skyddsjakt

Svenska samernas riksförbund, SSR, vill snabba på skyddsjakten på vargparet i Junsele, skriver allehanda.se.
– För samebyn blir ju skadorna bara större ju längre tiden går, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist på SSR till tidningen.

Jakten stoppades av Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten gav inte Naturvårdsverket prövningstillstånd när jaktstoppet överklagades. Nu har verket överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeländringar?
– Skyddsjakt är ett viktigt instrument i viltförvaltningen. Den ska kunna skydda den enskildes egendom, men då måste jakt också kunna genomföras. Om man inte får det här att fungera i praktiken tror jag att det blir aktuellt med regeländringar, säger Gunilla Skotnicka Ewing, sektionschef på Naturvårdsverket, till allehanda.se.