Forskaren i Sverige och Norge ska studera rörelsemönster hos GPS-försedda älgar, järvar och vargar i områden med vindkraft.
Foto: Mostphotos Forskaren i Sverige och Norge ska studera rörelsemönster hos GPS-försedda älgar, järvar och vargar i områden med vindkraft.

Vindkraft och vilt skärskådas

Det svensk-norska samarbetet Grensevilt förlängs för att under två år blandat annat skärskåda hur utbyggnaden av vindkraft påverkar viltet och älgjakten.

Grensevilt har studerat samordning av viltförvaltning över gränserna. Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Høgskolen i Innlandet som samarbetat med länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och motsvarande myndigheter i Norge.
Det har handlat om älgarnas vandringsmönster och effekter av predation från varg och järv i relation till andra intressen, som skogsbruk och jakt.

Ska se hur vindkraften påverkar viltet
Den andra delen av projektet pågår i två år och ska även studera effekter av vindkraft på vilt.
Utbyggnaden av vindkraft har ökat i området men hittills är det inte känt hur vindkraftsutbyggnaden påverkar beteendet hos älgar, vargar och järvar. Därför ska Grensevilt 2 studera rörelsemönster hos GPS-försedda älgar, järvar och vargar i områden med vindkraft.

Undersöker hur älgjakten påverkas
– Dessutom vill vi undersöka hur en utbyggnad av vindkraft påverkar jakten på älg samt jägarnas inställning till utbyggnad av vindkraft genom att genomföra intervjuer med jägare, säger SLU-forskaren Camilla Wikenros, forskare på SLU.
– Vi har även sett att det finns ett behov av att fortsätta både forskningen och samarbetet för att öka samordningen av älgförvaltningen över riks- och länsgränserna, tillägger Camilla Wikenros.