Jägarnas Riksförbund föreslår att det vildsvinskött som säljs ska åtföljas av en kopia på trikintestet. Då behöver inte försäljningen begränsas till hela kroppar. Även mindre bitar kan säljas eller ges bort utan ökad risk för konsumenterna, skriver JRF-basen Solveig Larsson.
Foto: Mostphotos/JRF Jägarnas Riksförbund föreslår att det vildsvinskött som säljs ska åtföljas av en kopia på trikintestet. Då behöver inte försäljningen begränsas till hela kroppar. Även mindre bitar kan säljas eller ges bort utan ökad risk för konsumenterna, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Bättre verktyg för vildsvinsjakt

Det behöver skjutas många vildsvin i Sverige för att bromsa tillväxten eller till och med minska stammarna, där om är de flesta eniga. För att jägarna ska ha möjlighet att skjuta fler vildsvin än vad som sker i dag krävs det att myndigheterna bidrar med rätt verktyg. Utan goda möjligheter att jaga och marknadsföra köttet blir det nämligen inte så många vildsvin skjutna.

Vildsvin är återigen på tapeten och det är bra. Vildsvinen orsakar skador för miljoner men bidrar också till mer jakt och många ton klimatsmart viltkött.

Möjligheterna att öka eller minska jakttrycket ligger hos markägarna, som antingen kan sköta jakten själva eller uppdra åt jakträttsinnehavaren att anpassa jakttrycket. I den här frågan är det viktigt att markägarna tar ansvar och nyttjar sina möjligheter, men ibland räcker inte ens det. För att jakten ska kunna öka har förbundet under årens lopp föreslagit ett antal förändringar som underlättar jakten och ökar möjligheterna att skjuta fler vildsvin.

FÖRSÄLJNING AV KÖTTET

Jägarnas Riksförbund (JRF) har länge drivit på i frågan om förenklingar för försäljning av vildsvinskött. Redan 2013 gick vi in med en skrivelse till regeringen och begärde förändringar i regelverket. Det är därför väldigt glädjande att se att flera andra aktörer nu följer vårt förslag och också föreslår förenklingar.

Jägarnas Riksförbund föreslår att det vildsvinskött som säljs ska åtföljas av en kopia på av det trikintest som genomförts på vildsvinet. På det viset behöver inte försäljningen begränsas till hela kroppar, såsom nu föreslås från andra håll, utan även mindre bitar kan säljas eller ges bort utan ökad risk för konsumenterna.

RÖRLIG BELYSNING – MÖRKERSIKTEN

Att åteljakten är effektiv är oomtvistat. Lejonparten av de vildsvin som skjuts faller just vid åtlar och det är även ett lämpligt verktyg för att styra vildsvinen i landskapet. Ett problem vid åteljakt är att jakten sker under nätter. Vildsvinen visar sig ogärna om det är för ljust, vilket ger en hel del problem för de jägare som vill jaga vildsvin.

Det finns i dagsläget gott om tekniska lösningar som gör natten till dag. Dels finns möjligheten att sätta upp en fast monterad belysning, vilket redan i dagsläget är lagligt. Av flera praktiska anledningar är det dock inte alltid ett gångbart alternativ.

Bättre och enklare alternativ är då att tillåta rörlig belysning eller mörkersikten. I stora delar av södra och mellersta Sverige ges redan i dagsläget tillstånd för dessa hjälpmedel, främst i samband med jakt i skadedrabbad gröda. Om jägarna fick använda dessa hjälpmedel vid all form av vildsvinsjakt skulle med största sannolikhet också avskjutningen att öka.

Förutom de andra positiva effekterna som minskad risk för skadskjutning finns större chans att rikta avskjutningen mot vissa djur (till exempel gyltor). Möjligheten finns för myndigheterna att ändra lagstiftningen, något som både LRF och Jägarnas Riksförbund påpekat i skrivelser under den senaste tiden.

ÅTELKAMEROR

För att jägarna ska kunna jaga när djuren är som mest aktiva är åtelkameror ett ovärderligt hjälpmedel. Dessutom hjälper det jägarna och markägarna att hålla koll på vilka vildsvin som rör sig över markerna och gör att de då kan lägga i en extra växel när det behövs. Jägarnas Riksförbund har länge drivit på för att åtelkameror ska göras tillåtna utan tillstånd.

Vi hoppas verkligen att förändringen som föreslås träda i kraft den 1 augusti i år genomförs, för det kommer att göra stor skillnad i vildsvinsjakten.