Det gäller för jägare att inte låta sig provoceras av maskerade jaktfientliga aktivister som ofta filmar sina aktioner. Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF), ger några råd till dem som kan råka ut för konfrontationer med jaktsabotörer.
Foto: Mostphotos/JRF Det gäller för jägare att inte låta sig provoceras av maskerade jaktfientliga aktivister som ofta filmar sina aktioner. Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF), ger några råd till dem som kan råka ut för konfrontationer med jaktsabotörer.

Så kan aktivister bemötas under jakt

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF) har sammanställt hur jägare bör bemöta aktivister som gör aktioner ute i jaktmarkerna. Behåll kontrollen och dokumentera vad som händer, är ett råd,

Tips vid provokationer

• Dokumentera allt – filma med din egen mobiltelefon.
• Allt du säger och gör dokumenteras av aktivisterna.
• Undvik diskussioner och självklart fysisk kontakt.
• Lägg undan vapen, både gevär och kniv.
• Om du upplever hot – polisanmäl.

Under 2018 års vargjakt handlade nyheterna tyvärr främst om de aktivister som störde jägarna och försökte förhindra den vargjakt som beslutats i laga ordning.
Via sociala medier spreds händelser som påstods visa jägare som gick utanför ramarna för att förhindra aktivisterna från att störa jakten. Flera polisanmälningar har gjorts utan att ännu leda till fällande domar.
De djurrättsaktivister som riktar sitt hat mot jakt och jägare är beredda att gå långt utanför lagens råmärken. Därför måste jägare som vistas i skog och mark, och därmed riskerar att konfronteras med dessa oftast maskerade aktivister, veta hur de ska bete sig.

Försöker provocera
Djurrättsaktivisterna beter sig provokativt och konfrontativt. Syftet är att få en reaktion från den som blir utsatt. Denna reaktion är sedan det som visas upp för omvärlden. Elaka kommentarer, fördolda eller öppna hot och fysisk provokation hör till vanligheterna. Syftet är att få jägare att tappa kontrollen.
När aktivisterna väl provocerat fram en reaktion dokumenteras den alltid med filmkamera. En grundregel är därför att om något påstås ha skett, men inte dokumenterats av en filmkamera, då har det inte skett. Att arbeta med direkta lögner för att misskreditera och själva framstå i bättre dager är också en väl inarbetad strategi.
För den som utsätts för en attack från aktivister, vare sig den riktas direkt mot personen i skogen eller indirekt genom skadegörelse på egendom, gäller det att agera helt enligt lagboken.

Polisanmäl hot och angrepp
Alla hot, angrepp eller provokationer ska polisanmälas. Som stöd för polisanmälan är det alltid bra att själv dokumentera det som händer genom att filma händelseförloppet. Naturligtvis ska aldrig den jägare som utsätts för provokationerna själv gå till angrepp, vare sig fysiskt eller verbalt. Tyst observation och dokumentation är istället rätt väg att gå.
Jägare som befinner sig på jakt har nästan uteslutande vapen med sig, både gevär och kniv. Skulle det bli en situation där det sker någon form av öppen provokation, eller konfrontation, är det klokt att tidigt lägga undan vapen. Lägg knivar och vapen i en låst bil under uppsikt, så att aktivisterna inte kan hävda att några hot förekommit.

JENS GUSTAFSSON