Länsstyrelsen i Uppsala län svarar på insändaren om styvmoderlig behandling om älgjakt.
Foto: Amy Johansson / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Uppsala län svarar på insändaren om styvmoderlig behandling om älgjakt.

Svar om styvmoderlig behandling

Svar på insändare den 22/8 2017 ”Styvmoderlig behandling om älgjakt” I en insändare som publicerades 22/8 2017 ”Styvmoderlig behandling om älgjakt” ifrågasätts Länsstyrelsens arbete och motiv när myndigheten har ändrat älgförvaltningsområdenas gränser. Enligt skribenten har förutsättningarna för älgjakt förändrats för en handfull jaktlag medan skogsbolagens marker har lämnats oförändrade. Jag beklagar om enskilda jaktlag känner […]

Svar på insändare den 22/8 2017 ”Styvmoderlig behandling om älgjakt”

I en insändare som publicerades 22/8 2017 ”Styvmoderlig behandling om älgjakt” ifrågasätts Länsstyrelsens arbete och motiv när myndigheten har ändrat älgförvaltningsområdenas gränser. Enligt skribenten har förutsättningarna för älgjakt förändrats för en handfull jaktlag medan skogsbolagens marker har lämnats oförändrade.

Jag beklagar om enskilda jaktlag känner sig styvmoderligt behandlade. Avsikten med att ändra älgförvaltningsområdenas gränser är att anpassa dessa till gällande lagstiftning. Enligt det nya älgjaktsystemet ska landet indelas i älgförvaltningsområden som ska vara så stora att de omfattar en egen älgstam. Gränserna kan utgöras av barriärer som sjöar eller vägar med viltstängsel. De nya ändringarna har beslutats på grund av att nuvarande gränser av olika anledningar inte är ändamålsenliga och inte enligt gällande lagstiftning. Länsgränsen mot Stockholm är till exempel inte en barriär men blev aldrig justerad enligt de nya föreskrifterna så den nya gränsen i sjön Vällen är den mest lämpliga i det aktuella området.

Länsstyrelsen har informerat samtliga registrerade jaktområden i Uppsala län om de nya gränserna. Det har hållits informationsmöten och samråd har skett med berörda älgförvaltningsgrupper. Vi har så långt vi har kunnat försökt ta hänsyn till registrerade jaktområden. Tyvärr är det ändå några som drabbas av delning vilket jag beklagar.

Har man drabbats av en delning kan man söka anslutning till gränsande jaktområden inom älgförvaltningsområdet. Samgående är dock frivilligt från båda sidor så tvingande anslutning förekommer inte. Om anslutning inte är möjlig kan man bilda ett licensområde om arealen överstiger den arealgräns som råder i älgförvaltningsområdet eller också  jaga på oregistrerad mark det antal dagar som gäller för älgförvaltningsområdet. I Uppsala län tar vi inte ut någon avgift för områden som söker ändringar på grund av vårt beslut.

Beslutet i sin helhet kan laddas ned från Länsstyrelsens hemsida.

LENNART NORDVARG
Chef miljöavdelningen
Länsstyrelsen i Uppsala län