Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF).

Vargfrågan förstärker vintermörkret

Ett nytt år har börjat och ljuset börjar försiktigt ge längre dagsljus. Men när detta skrivs är det fortfarande några dagar kvar till att ljuset enligt kalendern börjar vända åter. Vintermörkret beror tyvärr inte endast av brist på dagsljus, utan förstärktes under slutet av 2015 med okunniga myndighetsförslag inom rovdjursförvaltning och vapenregler.

När det gäller rovdjursförvaltning har Naturvårdsverket verkligen förstärkt och slagit fast att denna myndighet helt saknar förmåga att bruka och förvalta naturresurser.
Att producera ett alster om socioekonomisk påverkan av varg, där myndigheten dra slutsatsen att Sverige klarar sig, är verkligen bevis på att Naturvårdsverket inte alls förstår frågan.
Genom att göra sådant klaver­tramp i okunskap borde verkligen den sista spiken i kistan för ansvaret som viltmyndighet vara slagen och riksdagens beslut om att inrätta en ny viltmyndighet verkställas omgående.

Bottennivå för verket
Förtroendet för Naturvårdsverket hos dem som myndigheten borde ha lyft fram i den socioekonomiska analysen, nämligen de som bor och verkar där vargar finns, har varit låg och nu nått nya bottennivåer.
Genom att så uppenbart nonchalera att de som drabbas av vargens härjningar utsätts för stora påfrestningar, både ekonomiskt och psykiskt, ökar misstron mot myndigheter och rovdjurspolitiken till ett svårslaget och sorgligt bottenrekord i detta land.
Även länsstyrelsen i Stockholm visar på bristande empati och stor oförståelse för djurägares situation när de fortsätter förföljelsen av ägarna till fårgården Molstaberg.
Trots att åklagaren lagt ner polis­anmälan återkommer länsstyrelsen med nya förelägganden, vilket verkar innebära att kunskapen om gällande lagstiftning är mycket bristfällig hos myndigheten.
Hur ska vi kunna producera svenska livsmedel, som samtidigt skapar mångfald i vår natur, med denna myndighetsinställning?
Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut om nej till frilevande varg blir alltmer den rätta vägen för vargpolitiken.

Legala vapenägare hotas
Det är verkligen även obegripligt hur okunniga tjänstemäns och politikers vilja att göra ”något” får resultera i förslag som hotar helt lagliga jägare och sportskyttar, samtidigt som ingenting uppnås med det som är problemet, terrorhandlingar där illegala vapen används.
Mycket arbete har omgående gjorts för att förändra EU-kommissionens förslag till skärpta vapenregler. Det har skett främst på EU-nivå, där JRF ingår i nordiskt jaktsamarbete via NJS (Nordisk jägarsamvirke).
Inom NJS finns en medarbetare, nyligen anställd lobbyist, som direkt fått göra ett stort arbete tillsammans med Face (Jägarorganisationen för EU-länderna) i att lyfta fram de nordiska jägarnas kärnpunkter gent­emot EU-kommissionen och informera EU-parlamentariker.
I skrivande stund finns inga beslut, men stort arbete har gjorts för att avstyra denna skadskjutning av jakt och sportskytte, men helbom på illegala vapen och terrorhandlingar.

Fördubblad vargjakt
Tummetotten till vargjakt 2016 hotas också. Även här är det uppenbart att Naturvårdsverket lyssnar mer på bevarandesidans reflexmässiga krav på minskad jakt än brukarsidans berättigade påpekande om att vi inte ska ha en större vargstam än vad vi förbundit oss i riksdagsbeslut. Därför behöver mångdubbelt fler vargar tas bort.
Samtidigt minskas inavel bland kvarvarande vargar – då obesläktade vargar skyddas från jakt. Så genom jakt hanterar vi bäst problemet med inavel.
Ytterligare problem för att få genomföra den lilla vargjakten har uppstått när en ny invandrad varg norrifrån är identifierad under sin vandring mot vargområden i mellersta Sverige. Det är ironiskt att det gick att identifiera den invandrade vargen tidigare, men nu lyckas den hålla sig undan fler urinprov.
Under 2015 har återigen Jägarnas Riksförbund fått förtroendet att föra ännu fler jägares talan. Vårt förbund har nu nästan 38 000 medlemmar.
Vår starka tillväxt sker i hela landet och det är mycket glädjande att alla distrikt under 2015 överträffat tidigare års högsta medlemsantal för andra året i rad.
Det är ett fantastiskt gott resultat som skapats av alla engagerade medlemmar och våra oförtröttliga medarbetare!
Så välkommen med i Sveriges bästa jaktlag under 2016.
God fortsättning!

FOTNOT:
Denna ledartext skrevs i mitten av december till nummer 1/2 av Jakt & Jägares printupplaga.

SOLVEIG LARSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...