Uppemot 50 vargar kan fällas i Norge. På söndag inleds jakten på 26 av dem utanför vargzonen.
Foto: Waitandshoot / Shutterstock.com Uppemot 50 vargar kan fällas i Norge. På söndag inleds jakten på 26 av dem utanför vargzonen.

50 vargar ska jagas i Norge

Inga av de överklaganden som gjorts gällande licensjakten på varg utanför vargzonen i Norge hörsammas av norska regeringen. På söndag inleds jakten, skriver SVT Nyheter Värmland.

När licensjakten på varg startar i Norge på söndag är det 26 vargar som får fällas utanför den så kallade vargzonen. 12 av dem ska fällas i Hedmark, som gränsar till Värmland. 
I Hedmark har rovviltnämnden även tagit beslut om att ytterligare 24 vargar, dock inom vargzonen, ska få fällas. Detta beslut har överklagats, men överklagan har inte behandlats än. Det är första gången som det är aktuellt med jakt på varg inom vargzonen.
– Vargstammen inne i zonen ligger långt över beståndsmålen. Därför tycker vi att det är dags för jakt även där, säger Arnfinn Nergård, ordförande i Rovviltnämnden i Hedmark, till SVT Nyheter Värmland.
Inom vargzonen gäller beslutet om jakt tre hela flockar. En av dem är den så kallade Slettåsflocken, vars revir går över gränsen mot Sverige och således delas av de två länderna.