Både bågjakt och falkenering får ske på prov i Danmark. Under försöket ska varenda avlossad pil och släppt rovfågel rapporteras in och dokumenteras.
Foto: Shutterstock.com Både bågjakt och falkenering får ske på prov i Danmark. Under försöket ska varenda avlossad pil och släppt rovfågel rapporteras in och dokumenteras.

Bågjakt och falkenering testas i Danmark

I september inleds i Danmark ett flerårigt försök med både bågjakt och falkenering. Uppstår missförhållande kan försöket avbrytas i förtid.

Bågskyttarna ska digitalt rapportera till Miljöstyrelsen om de varit ute på jakt och vad de fällt. Det ska rapporteras om vilka jaktmedel som användes och hur och var jakten skedde.
Jaktlagen ska följas och jägaren ska ha rätt utföra bågjakt. Om påskjutet vilt inte påträffas inom sex timmar ska eftersökshund anlitas.

Sika- dov- och kronhjort
Det är sikahjort, dovhjort och kronhjort som får fällas med pil.
Pilens anslagsenergi ska vara minst 80 J och pilvikten minst 33 gram. Pilspetsen ska vara trebladig och ha en skärande diameter på minst 25 millimeter.
Danmarks Jägarförbund har fler detaljer på webben.

Tolv fågelarter får jagas med rovfåglar
Även de falkenerare som jagar med hjälp av sina tränade rovfåglar måste följa gällande jaktregler. Alla rovfåglar som får hållas i fångenskap får användas, bortsett från hybrider. Tolv fågelarter får jagas. Vilka de är framgår på det danska Jägarförbundets webbsida.
Men även hare och vildkanin får jagas. Rovfåglarna ska vara försedda med någon slags spårningsutrustning. De rovfåglar som får användas ska vara av sådant slag att de passar för jakt på aktuellt bytesdjur.
Även falkenerare ska rapportera detaljer om varje jakttillfälle.