Britter som fällt vilt i Afrika hängs ut i en bok av en jaktfientlig aktivist som vill ha ett förbud mot att föra jakttroféer över gränsen. Boken har gjort att brittiska tidningar hakat på i hetsen mot utpekade ”troféjägare”. (Arkivbild)
Foto: Anders Ljung Britter som fällt vilt i Afrika hängs ut i en bok av en jaktfientlig aktivist som vill ha ett förbud mot att föra jakttroféer över gränsen. Boken har gjort att brittiska tidningar hakat på i hetsen mot utpekade ”troféjägare”. (Arkivbild)

Brittiska ”troféjägare” hängs ut i bok

Svensk jägarbas rycker ut i försvar

I Storbritannien har det getts ut en bok där brittiska jägare hängs ut med bilder från sina egna facebooksidor, där de poserar vid fällda djur under jakter i Afrika. Brittiska tidningar har hakat på drevet mot ”troféjägare som dödar djur för nöjes skull”. Jägarorganisationerna, med svenske Torbjörn Larsson i spetsen, har i sin tur bett den brittiska regeringen att börja lyssna på experter istället för jaktfientliga aktörer.

Bokförfattaren är den jaktfientliga aktivisten Eduardo Goncalves, som i flera år drivit en kampanj för att förbjuda import och export av jakttroféer i Storbritannien. Boken heter Trophy Leaks – Top Hunters & Industry Secrets Revealed.
Den brittiska regeringen funderar redan på att föreslå ett förbud mot att föra jakttroféer över gränsen. Boken har fått brett eldunderstöd av brittiska nyhetstidningar och kan därmed öka den jaktfientliga opinionen, främst bland storstadsbor.
– Mördandet av försvarslösa djur är inte en sport, det är sjukt, säger Eduardo Goncalves till Daily Star.

Hon pekas ut som förgrundsfigur
En jägare som det särskilt hetsas mot är den Cambridge-utbildade juristen Abigail Day. Hon har troligen hamnat i hårkorset för att hon försökt förklara att kommersiella jaktarrangörer I Afrika också jobbar med viltförvaltning, som är till nytta både för naturvården och lokalbefolkningen.
Det vänds även mot henne att hon var med och bildade en London-avdelning av USA-baserade Safari Club International.
– Det finns ingen annan britt som är så djupt insnärjd i denna globala industri, påstår Eduardo Goncalves i Daily Mail.

”Hittade” bogmontage av afrikanskt vilt
The Telegraph har varit hemma hos Abigail Day i västra London och på väggarna ”hittat” bogmontage av fällda djur i Afrika som vårtsvin och gemsbock.
Abigail Day har avböjt att kommentera boken.
En jägare från boken som även hängts ut i Daily Star som ”troféjägare” är Asif Wattoo för att han ”skryter” på sociala medier med bilder där han ”nöjesdödat vackra djur över hela världen”.
Tidningen har även kontaktat hans arbetsgivare, Thames Water. Företaget har dock svarat att de inte kommenterar vad deras anställda gör på fritiden.

Face vädjar till miljöministern
Face, federationen för sju miljoner jägare i 37 länder i Europa, har i sin tur skrivit till den brittiska miljöministern George Eustice för att försöka stoppa ett brittiskt förbud mot export och import av jakttroféer.
– Hornen från en fälld kronhjort i Skottland eller en afrikansk impala-antilop ska ses som minnen av ett jakttillfälle, som även har ett ekonomiskt värde, påpekar Face-ordföranden Torbjörn Larsson i brevet.
Han är även ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Hållbar jaktturism gynnar naturlivet
Storbritannien har länge kunnat dra nytta av hållbar jaktturism, där det handlar om att ”skörda” bland annat äldre djur som redan bidragit till det genetiska underlaget i viltstammen för att nå förvaltningsmålen, argumenteras det i brevet.
Även i Afrika, och på andra kontinenter, bidrar jaktturismen till att naturlivet bevaras.
– Det är reglerad jakt som gynnar bevarandet av olika arter, stöttar naturvården och gynnar ekonomin i de lokala samhällena, påpekar Torbjörn Larsson.
– Många respekterade forskare kan intyga att jakten bidrar till viltförvaltningen, skriver Face-basen.

Finansierar bekämpandet av illegal jakt
Värdena från ”troféjakten” hjälper till att skydda hotade djurarter och ekosystem runt om i världen. ”Troféjakten” ser även till att det finns finansiering för att bekämpa illegal jakt och att även de som bor på landsbygden engageras i naturvården och får inkomster.
Därför är det viktigt att den brittiska regeringen börjar lyssna på fakta från experter istället för känslor från välfinansierade jaktfientliga aktörer, är budskapet från Face.
Det öppna Face-brevet från Torbjörn Larsson är även undertecknat av Eoghan Cameron, ordförande för BASC, det brittiska förbundet för skytte och viltvård med över 156 000 medlemmar.