Utrotningskampanjen innebär att det hittills i år dödats 41 vildsvin i Danmark. Uppskattningsvis finns det uppåt 150 vildsvin på Jylland. Jakten sker bland annat vid 60 åtelplatser med belysning.
Foto: Mostphotos Utrotningskampanjen innebär att det hittills i år dödats 41 vildsvin i Danmark. Uppskattningsvis finns det uppåt 150 vildsvin på Jylland. Jakten sker bland annat vid 60 åtelplatser med belysning.

Cirka 40 danska vildsvin dödade

I skuggan av risken för afrikansk svinpest pågår kampanjen att utrota vildsvinen I Danmark. Av uppskattningsvis uppåt 150 vildsvin har cirka 40 vildsvin dödats.

Hittills i år har det dokumenterats 41 döda vildsvin. De flesta har skjutits, men i summan ingår även några trafikdödade vildsvin.
– Danmark har uppskattningsvis cirka 100-150 vildsvin, uppger Klaus Sloth, viltkonsulent vid Naturstyrelsen för tidningen Maskinbladet.

Cirka 150 vildsvin på Jylland
Det är frågan om cirka 130 vildsvin på Jylland som rör sig vid städerna Åbenrå och Kolding, och en motorväg där, samt ett 20-tal vildsvin som släppts ut vid Christiansfeldt på Jylland.
I januari nästa år planerar danska livsmedelsmyndigheter en beredskapsövning med utgångspunkt från att den afrikanska svinpesten påträffats hos något av de fällda vildsvinen. Larm och skyddsåtgärder ska testas.

Jakt vid 60 belysta åtlar
Blodprov och prov på hjärtat tas på alla fällda vildsvin. Men hittills har proverna varken visat att vildsvinen har den afrikanska svinpesten eller andra allvarliga sjukdomar.
Naturstyrelsen har inrättat 60 åtelplatser med belysning på statlig och privat mark på södra Jylland. Där finns gömslen eller jakttorn där jägarna nattetid kan sitta och vänta på att vildsvin kommer till åteln.