Volker Böhning, ordförande för det tyska jägarförbundet, efterlyser statsbidrag för mobila slakterier för försäljning av viltkött sedan coronakrisen slagit ut avsättningen för viltkött till butiker och restauranger.
Foto: Der Deutsche Jagdverband (DJV) Volker Böhning, ordförande för det tyska jägarförbundet, efterlyser statsbidrag för mobila slakterier för försäljning av viltkött sedan coronakrisen slagit ut avsättningen för viltkött till butiker och restauranger.

Coronakrisen slår mot viltköttet

Grossisterna i Tyskland får inte avsättning för viltkött till affärer och restauranger på grund av coronakrisen och vill ha ett jaktstopp. Jägarna invänder att det måsta fällas vilt för att skydda grödor och skog och tunna ut vildsvinsbeståndet. Jägarna själva har redan frysboxarna fulla med viltkött.

Det är köttgrossisterna i tyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern som vill ha ett tillfälligt jaktstopp. På grund av coronakrisen kan inte viltköttet levereras till bland annat hotell och restauranger
Det behövs en tillfällig jaktpaus fram till augusti, då rådjursjakten börjar, anser grossisterna enligt radiostationen NDR.

Kylarna är fulla
– Handelns kylhus är helt fyllda, konstaterar Volker Böhning, ordförande för det tyska jägarförbundet, Der Deutsche Jagdverband (DJV)
Även hemma hos jägarna är frysboxarna fulla med viltkött.
Volker Böhning påpekar att jägarna är tvungna att fortsätta fälla vilt.

Behöver skydda skog och grödor
De växande skogarna och grödorna behöver skyddas mot skador från viltet och beståndet av vildsvin måste tunnas ut inför risken att den afrikanska svinpesten tränger in i Tyskland. Mecklenburg-Vorpommern är gränsland till Polen, där svinpest förekommer bara någon mil innanför den tysk-polska gränsen.
Volker Böhning önskar nu att jägarnas egen handel med viltkött kunde underlättas. Så har skett i andra förbundsländer.

Statliga bidrag för mobila slaktbutiker
Kanske kunde vilt säljas via så kallade wildkammern, mobila slakterier. Men en sådan släpkärra kostar mer än cirka 200 000 kronor, så det vore bra om staten kunde ge bidrag för sådana investeringar, resonerar jägarbasen. 
75 procent av all handel med viltkött i Mecklenburg-Vorpommern går via grossister.
Årligen fälls cirka 73 000 vildsvin och 60 000 rådjur i förbundslandet.