255 fällda eller trafikdödade mindre rovdjur i Danmark har nu analyserats och inget av dem bar på coronasmittan.
Foto: Shutterstock 255 fällda eller trafikdödade mindre rovdjur i Danmark har nu analyserats och inget av dem bar på coronasmittan.

Ingen coronasmitta hos danskt vilt

När coronasmittan upptäcktes i danska minkbesättningar fanns misstankar om att vilda mindre rovdjur kunde vara smittade. Men tack vare de danska jägarnas insats kan dessa misstankar nu avföras.

Sedan covid-19 upptäcktes i danska minkbesättningar har många miljoner minkar avlivats i landet. En hel näring har slagits ut.
Som ett led i smittspårningen, både till och från minkfarmerna, uppmanades jägare på Nordjylland att fälla mindre rovdjur och sända in dem till Miljøstyrelsen för analys.

255 analyserade djur
255 fällda eller trafikdödade djur har nu analyserats och inget av dem bar på smittan.
Jägarna fällde bland annat rävar, mårdhundar, grävlingar, iller, stenmårdar samt 101 vilda minkar. Men det finns inget som tyder på att de vilda djuren har spridit smittan, rapporterar LandbrugsAvisen.
Hur coronasmittan kom in i minkbesättningarna vet man fortfarande inte. 

”En stor lättnad”
– Det är en stor lättnad att coronasmittan inte finns hos de vilda rovdjuren i Danmark. För om smittan hade funnits hos de vilda djuren så skulle jakten ha blivit besvärligare och begränsad, säger Claus Lind Christensen, ordförande för Danmarks Jaegerforbund, till LandbrugsAvisen.
Han uppmanar ändå de danska jägarna att bära skyddshandskar då de hanterar fällda djur.