Danskarna är rädda att tyska vildsvin ska föra in afrikansk svinpest i Danmark. Än så länge har inte svinpesten nått Tyskland.
Foto: Shutterstock Danskarna är rädda att tyska vildsvin ska föra in afrikansk svinpest i Danmark. Än så länge har inte svinpesten nått Tyskland.

Danska vildsvinsstängslet på remiss

Nu finns det ett förslag på hur det stängsel som ska skydda Danmark mot invandrande tyska vildsvin ska se ut. Miljöstyrelsen i Danmark har sänt ut det på remiss.

Det danska folketinget, riksdagen, antog tidigare i år en särskild lag om vildsvinsstängslet. Det ska uppföras för att danskarna är rädda för att få in den afrikanska svinpesten från Tyskland.
Svinpesten finns ännu inte i Tyskland. Men skulle den komma dit, och senare också till Danmark, så skulle sjukdomen kosta dansk lantbruksnäring miljarder.

70 km långt
Miljöstyrelsen föreslår att stängslet ska vara 70 kilometer långt, 1,5 meter högt, grävas ner 0,5 meter och löpa längs gränsen längst nere i Jylland.
Det kommer att bli öppningar vid vägar. Och var 50-100 meter kommer det att ordnas passager på 20×20 centimeter så att små djur kan passera. Man tar också hänsyn så att stängslet inte är störande i vissa naturskyddsområden.
Fram till 18 juli har danskarna möjlighet att svara på remissen.