Foto: Mostphotos Genom att ge vildsvinen oral medicin mot afrikansk svinpest hoppas forskarna att stammen ska hållas frisk och att tamdjur inte ska smittas av afrikansk svinpest.

EU satsar på oralt vaccin mot svinpest

Europeiska forskare i samarbete med amerikanska jordbruksdepartementet ska försöka ta fram ett oralt vaccin mot afrikansk svinpesten.

Forskargruppen leds från det kända Friedrich Loeffler Institutet i Tyskland och vaccinprojektet finansieras av EU. Det är detta institut som brukar fastställa om tyska vildsvinskadaver har dött av den afrikansk svinpesten. 

Likartade metoder

Gruppen har haft ett inledande möte i Frankfurt am Main. Där har man diskuterat pilotprojekt samt att man i gruppen ska använda likartade metoder, framgår det av ett pressmeddelande

I projektet ingår att man ska försöka bättre förstå genetiken bakom den afrikanska svinpesten.

Drabbar tamsvin

Man inriktar sig främst på att få fram ett oralt vaccin som kan distribueras till vildsvin. Sjukdomen kan ju också drabba tamsvin, men sjukdomar i besättningar är lättare bekämpa än utbrott bland frilevande vildsvin i naturen.