Foto: Shutterstock

Fler vargar oroar fårägare i Nederländerna

Vargarna blir fler, inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. I Nederländerna oroas fårbönderna, men expertisen fastslår att det bara är ensamvandrande vargar som angriper tamboskap, flockar säjs uteslutande jaga naturliga byten.

Tidigare fanns det två vargflockar i folktäta Nederländerna, båda i området Veluwe, rapporterar tidningen Nederlandse Omroep Stichting. Men sedan en föryngring skett och tre ungar identifierats med viltkamera mellan Friesland och Drenthe fastslår myndigheterna att det numera finns tre revir i Nederländerna.

Från Tyskland

Tiken i det nya paret har enligt dna-prover vandrat in från Tyskland.

Fårbönder i Drenthe oroas av föryngringen eftersom deras hjordar regelbundet angrips. Men zooekologen Dick Klees, som arbetar med att analysera alla vargobservationer i landet, tycker inte att det finns något skäl för oro.

Naturliga byten

Till tidningen säger han bland annat att det är ensamvandrande vargar som attackerar får. När ett revirhävdande par får ungar och stannar på en plats överger det, enligt Dick Klees, lätta byten som får och övergår till att jaga naturliga byten som rådjur, harar och kaniner.