Från och med idag tillåts jakt på Nya Zeeland. Coronarestriktioner gör dock att det bara får jagas till fots på privata marker under dagsutflykter utan övernattning. Jägare får inte heller använda motorfordon eller helikopter.
Foto: NZ Game Animal Council Från och med idag tillåts jakt på Nya Zeeland. Coronarestriktioner gör dock att det bara får jagas till fots på privata marker under dagsutflykter utan övernattning. Jägare får inte heller använda motorfordon eller helikopter.

Jakt tillåts på Nya Zeeland

På Nya Zeeland stod jägarna inför risken att inte få jaga, trots att coronarestriktionerna i landet mildrades idag, från nivå fyra till tre. Nu tillåts viss affärsverksamhet, utbildning, friskvård och jakt – om jägarna tar sig ut till jaktmarken på dagstripper utan övernattning,

Nivå fyra har inneburit att praktiskt taget all verksamhet i landet har varit avstängd, en så kallad lockdown. Nivå tre ”restricted”, som gäller från och med idag, kräver fortfarande att befolkningen håller sig i hemmet och undviker sociala kontakter.
Jägarna på Nya Zeeland protesterade mot att de inte skulle få jaga när nivå tre gäller.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:
Jägarna framhöll att jakten ofta sker lokalt och knappast medför risker. Nya Zeelands regering förbjöd jakt, eftersom det kunde kräva samhällsinsatser om det skedde någon olycka hände under jakten. Regeringen jämförde med segling, som också kunde innebära utryckningar.

Får jaga på privatägda marker
Men nu har regeringen lyssnat. Jakt blir tillåtet om den sker på privatägd mark med markägarnas tillstånd. Däremot tillåts inte jakt på statlig mark, meddelar viltvårdsmyndigheten, The Game Animal Council.
Jakt måste dock ske lokalt. Längre resor till jaktmarken, som kräver övernattning, tillåts inte. Dessutom måste jakten ske till fots. Motorfordon eller helikopter får inte användas.

”Kan göra viktiga viltvårdsinsatser”
– Det här innebär att jägare kan göra viltvårdsinsatser som är viktiga för markägarna, kommenterar viltmyndighetschefen Tim Gale.
Andjakt blir förbjudet till mitten av maj, då regeringen planerar att genomföra ytterligare en sänkning av beredskapsnivån. Normalt börjar andjakten den 4 maj, men jakten börjar senare för att fågeljägare möts i större grupper.
Hittills har det bara noterats 19 dödsfall i covid-19 på Nya Zeeland och mindre än 1 500 bekräftade eller misstänkta smittfall.