Kalifornien får vargplan

Viltvårdsmyndigheten i Kalifornien ska utforma en förvaltningsplan för vargar. Detta sedan en vargfamilj etablerat sig i USA-staten.

Senast varg fanns i Kalifornien var 1924. Då och då har det kommit in varg från angränsande stater. Nu har dock en grupp med fem valpar etablerat sig i Siskiyou county, som ligger längst norrut i delstaten.
Myndigheterna förutser att det blir konflikter med olika parter, till exempel boskapsägare. Jägare och djurrättsaktivister kommer också att fram till 16 februari få säga sitt om planens utformning. Jägarna kan tänkas ha åsikter om hur vargen kommer att påverka viltstammarna. 

En trestegsplan
Planen är utformad i tre steg. Steg två nås när det finns minst 16 vargar och fem föräldrapar. Steg tre nås när det finns 50-75 vargar och nio par. Det är först i steg tre som vargen möjligen blir jaktbar. Men det krävs dock också beslut om att vargen som art inte är hotad.
Myndighetsföreträdare medger att de inte har någon uppfattning om hur vargens etablerande kan komma att ske i det moderna Kalifornien.
Kalifornien har redan prärievargar. De har medfört en hel del problem i delstaten.