Norska forskare har konstaterat att hjortars slaktvikt ökar när bestånden inte är så stora.
Foto: Ondrej Prosicky / Shutterstock.com Norska forskare har konstaterat att hjortars slaktvikt ökar när bestånden inte är så stora.

Lättare öka hjortars slaktvikt

Norska forskare försöker hitta metoder för att öka slaktvikterna hos fällda hjortar och älgar. Det har visat sig lättare få högre slaktvikter hos hjort.

Det är Norsk institutt for naturforskning (NINA) som studerat viltet på Vestlandet och i Trøndelag. Ända sedan 1970-talet har antalet hjortar ökat. Det har lett till att slaktvikterna gått ned. 
Därför har jakten de senaste fem åren haft som mål att reducera bestånden. Åtgärderna verkar ge resultat. I vissa områden har vikterna börjat öka.
Men samma effekt gäller inte älgstammen.

Andra förutsättningar för älgar
Seniorforskare Erling Solberg vid NINA säger att man kan förvänta sig en viss fördröjning för älgarnas slaktvikter. Älgar lever längre och klarar sig bättre under dåliga förhållanden.
Forskarna spekulerar i att hjortarna och älgarna födointag inverkar. Älgar äter mer löv och kvistar. Det tar längre tid för skadade träd att återhämta sig. Hjortar betar mer gräs. Gräs återhämtar sig snabbare. Om det dessutom är färre hjortar som ska dela på betet ger det snabbt utslag i högre slaktvikter.
Dessutom tros att fruktbarheten och kalvproduktion påverkas positivt när hjortbestånden blir mindre.
Älg, hjort och vildren hör till de viktigaste viltresurserna i Norge. Sedan 1991 finns därför regionala övervakningsprogram för hjortviltet.
NINA har utarbetat ekologiska varningssystem som ska slå larm om något händer i bestånden.