Foto: Suzanne Fredriksson Tränade skyttar blir bättre jägare. Danskarna satsar stort på att förbättra sina skjutbanor. (Arkivbild)

Pengaregn över danska skjutbanor

Danska Miljöstyrelsen satsar motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor till förbättringar vid landets skjutbanor. Det är jägarnas egna pengar som på detta vis slussas tillbaka.

Alla danskar som avser att jaga måste betala för ett jagttegn, jaktkort. År 2001 infördes ordningen att jaktkortspengarna ska slussas tillbaka till jägarna och stora summor har använts till förbättringar av skjutbanor. Målet är ökad skjutskicklighet hos landets jägare. Sedan 2001 har mer än 200 skjutbanor fått bidrag. Denna gång får 14 skjutbanor ta del av pengarna.

Nya kastmaskiner

Tre banor får motsvarande 1,2 miljoner svenska kronor. Bland annat ska banorna vidta åtgärder för att minska störande ljud samt förbättringar av skjutbanornas byggnader. Övriga elva ska investera i nya kastmaskiner för lerduveskytte, rapporterar Danmarks Jaegerforbund.