FOTO: ARKIVBILD/ANETTE PETTERSSON Ripjakten i Norge är något som intresserar en stor del av befolkningen.

Rekordstark norsk ripstam

Den norska ripstammen visar en historiskt stark ökning. Särskilt positiv är utvecklingen i Troms och Nordland medan situationen i de södra landsdelarna varierar mera.

Norska Statskog har nyligen beräknat hur fågelstammarna i Norge utvecklas. Bestånden utsätts alltid för naturliga svängningar avseende rovdjurstryck, smågnagarbestånd och väder.

Stänger jakten

Det positiva resultatet menar Statskog beror på att man har stängt jakten om trycket blivit för högt eller om kycklingproduktionen varit för låg.

Säsongen 2020/21 fälldes 176 000 ripor, 18 180 orrar och 9 490 övriga storfåglar.

Årets ripjakt i Norge börjar den 10 september.

En folkrörelse

Ripjakten är något av en ”folkjakt” i Norge. 50 000 norrmän uppger att de varje år jagar ripor. Jakt med hund på dalripor har blivit mycket populärt, uppger Statskog.

Detaljerade siffror från de olika områdena och fågeltäthet där per kvadratkilometer finns här.