Den oskygga vargen, kallad Kurti, som avlivades i Tyskland väcker frågor om huruvida den kan ha varit en hybrid.
Den oskygga vargen, kallad Kurti, som avlivades i Tyskland väcker frågor om huruvida den kan ha varit en hybrid.

Var tyske Kurti en hybridvarg?

I Tyskland spekuleras det om problemvargen Kurti kan ha varit en hybridvarg. Myndigheterna beslöt nyligen att vargen skulle avlivas.

Vargen heter officiellt MT6. Men efter att det flera gånger rapporterades om den orädda och närgångna vargen döptes den till Kurti på sociala medier. Bland vargvänner var det inte populärt att polisen var tvungen skjuta Kurti. Ordföranden i en djurskyddsorganisation i delstaten Niedersachsen, har begärt att dem ansvarige ministern, från partiet De gröna, ska lagföras på grund av avlivningen.
Men varför visade inte MT6-vargen skygghet i mötena med människor? Tidningen Die Welt har intervjuat experten Carsten Nowak vid institutet Senckenberg, där man följer de tyska vargarnas genetik. 

Kan det ha varit en hybrid?
Carsten Nowak berättar att en vargtik år 2003 i avsaknad av lämplig varg lät sig betäckas av en schäfer. Då var den tyska vargpoulationen inte så stor. Två av hybridvalparna infångades och dog i ett hägn. Vad det blev av de övriga valparna är okänt. Men Carsten Nowak undrar om de verkligen kan ha överlevt och fortplantat sig.
En annan teori som diskuteras i Tyskland är om Kurti tidigare hade vistats i ett hägn.
Kurti hörde hemma i en vargflock på truppövningsfälten i Munster. Kan någon ha vant honom vid att bli utfodrad? Tills vidare beskrivs MT6 i tysk press som ”gåtan om den döde vargen Kurti”. 
I pingst, på bästa sändningstid på söndagen, visas i tysk TV ett program om rovdjurens återkomst till Tyskland.