• Pinewood

”JRF säger nej till frilevande varg”

AktuelltPublicerad: 2012-04-19 15:42

Förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund (JRF) har enhälligt beslutat att säga nej till frilevande varg i Sverige. Det historiska beslutet togs vid förbundets styrelsemöte på Bommersvik den 18 april.

– Styrelsen konstaterar att den havererade rovdjurspolitiken skapat en helt oacceptabel situation. Några få län fungerar som avelsstationer för att nå ett ospecificerat nationellt mål för varg, kommenterar JRF:s ordförande Solveig Larsson. 
– Drabbade människor upplever sig rättslösa och helt utan makt att själva kunna påverka sin situation, tillägger hon. 

Sex punkter som måste uppfyllas
Förbundsstyrelsen står bakom förbundets rovdjurspolicy och poängterar nedanstående sex punkter i policyn, som ovillkorligen måste uppfyllas om det skall kunna finnas några som helst förutsättningar för en fungerande rovdjurspolitik:

Sveriges regering och riksdag måste fatta beslut som anpassar politiken efter svensk lagstiftning. I jaktlagens paragraf 4, andra strecksatsen, anges ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar.”
De nationella målen för samtliga fem stora rovdjur skall utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en regional beslutsprocess med en bred folklig förankring. I de fall något lokalt beslutsorgan fattar beslut att något av de fem stora rovdjuren, med anledning av oacceptabel negativ påverkan, inte kan finnas frilevande skall det ovillkorligen accepteras. Det innebär att kommunal vetorätt gäller.
Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning skall omgående få avlivas, oberoende av bevarandestatus. Avlivningen skall kunna ske på den enskildes initiativ utan risk för obefogade rättsliga åtgärder. 
Samhället måste via allmänna medel svara för alla rovdjurskostnader och fullt ut ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren.
Vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Därför kan antalet vargar i Sverige, utan att äventyra artens bevarandestatus, sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå.
All rovdjursforskning måste bedrivas opartiskt och alla resultat presenteras på ett lättillgängligt, öppet och förståeligt sätt. 

”Kan inte skyllas på vargen”
– Jägarnas Riksförbund betonar att den rådande situationen inte kan skyllas på vargen, utan helt på det politiska kaoset som inte tar någon som helst hänsyn till drabbade människor. Medel ur viltvårdsfonden skall inte användas för att täcka kostnader skapade av rovdjur, utan där måste allmänna medel användas, säger Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

66. Vilseledande rubrik

2012-04-27 17:32

Var i ovanstående artikel kan man i klartext läsa att, JRF "säger nej till frilevande varg" ??
I stället räknar man upp sex motsägelsefulla punkter. Om JRF verkligen säger nej till frilevande varg, hade det kunnat sägas i en enda mening ! Inget i artikeln visar, att JRF "enhälligt säger nej till frilevande varg", bara en massa runtprat!
Fegt !

65. #Patrik

2012-04-24 15:52

OK. Tack för omtanken i #62. Jag hoppas jag får se resultatet av ditt beslut i form av färre vargar även hos oss lite längre söderut.

64. #61

2012-04-24 14:39

Nu har jag värvat tre nya namn till jägarkåren. Min sambo och mina barn.
Så istället för att jag dubbelregistrerar mig i bägge förbunden så tillhör dom nya medlemarna JRF som törs säga nej till varg.

63. På tiden

2012-04-24 10:21

att den här pandemin och epizootin avlägsnas.

62. #61

2012-04-24 08:12

För det första vill jag säga att jag tycker mycket synd om dig och alla andra som drabbas av vargen just nu. Jag skrev det tidigare att jag inte vill ha varg i landet överhuvudtaget. Men vad du säger till mig är att jag ska gå med i och stödja en organisation som vill att alla vi som ännu inte är drabbade av denna ohyra ska bli det.
Tyvärr, det kan jag inte. Du har nog en poäng i att det är bra om vi blir fler så jag gör så här istället.
Redaktionen, kan ni vara vänlig att skicka ett inbetalningskort till mig så ska jag värva min flickvän, Finns det stödmedlem tar jag två till mina barn. Skicka via e-post tack.

Redaktionell kommentar
Man kan teckna medlemskap i Jägarnas Riksförbund direkt på förbundets hemsida, där det även finns information om betalning via bankgiro eller med kort.
http://jagarnasriksforbund.se/bli-medlem.php
Välkomna som medlemmar!
Marie Pott, Jakt & Jägare

61. #59 och 60

2012-04-23 21:00

Det är svårt att få fram poängen i en kommentar. Jag försöker igen:
Vragkramarna har så dåliga argument för sin linje (och det är de smärtsamt medvetna om själva också)att en central del av deras strategi (viktigare och viktigare ju mer verkligheten (läs vargarna) talar emot dem) har blivit att spela aktivt på våra interna stridigheter. Ganska smart va. När du har slut på din egen amunition ser du till att fienden slösar sin på varandra.
Hur skulle det se ut om båda jägarorganisationerna ökade sin medlemsmassa medan SNF och SRF desperat försöker dölja att de tappar medlemmar så det susar om det. Läs deras verksamhetsberättelser så ser ni att det redan kokar internt hos båda. Det ska bli mycket intressant att se SNF's för 2011 när den kommer.
En ask amunition per jägare i två år...
Det kan bli väl investerade pengar.
PS. #60. Jag har redan varg där jag jagar och vi har redan fler än två revir i länet. DS.

60. 57

2012-04-23 16:06

Jag har varit medlem i sjf sedan barnsben. För några år sedan gick jag över till jrf för jag tyckte dom hade en tydligare rovdjurs politik. I ärlighetens namn ska jag säga att jag var nära att stå utanför bägge dessa förbund tills nu. Att jrf nu säger nej till frilevande varg kanske inte leder fram till nått annat resultat än någon annan lyckats med, men budskapet är tydligt och ärligt! Blir så less på alla som kan acceptera varg utom där man själv bor. Jag vill inte ha varg hos mig, eller överhuvudtaget i landet och då kan jag aldrig vara medlem i sjf för dom vill att vi ska ha två revir här i västerbotten.

59. Medlem i båda förbund?

2012-04-22 19:42

Att vara med hos båda organisationerna måste vara ett sant uttryck för att man är fostrad i mellanmjölkens land, man är nog en riktig "lagommänniska" utan förmåga att ta ställning. Kan man som "jägare" inte ta ställning till om man vill eller inte vill ha frilevande vargar i Sverige då är det nästan som att gå å dass och inte veta om man ska kissa eller bajsa... Vargens vara i Sverige är inte som att köpa premieobligationer, hur än det går har man inte förlorat nå't, man måste ha så mycket råg i ryggen att man står för vad man tycker, utan försäkran om att inte förlora något.

58. nr 47 torbjörn

2012-04-22 13:43

Målet måste vara så nära noll som möjligt när det gäller skadedjur.
Eller tycker du och SJF att det fungerat bra hittills med frilevande vargar för de som drabbats av dem?

57. JRF's strategi?

2012-04-22 13:43

Nu har jag läst det här inlägget flera gånger och kommit fram till följande:
- Om JRF's förbundsstyrelse får som den vill (de 6 punkterna) så säger man ja till frilevande varg i Sverige.
- Om man inte får som man vill, ex. Sveriges politiker valda i demokratisk anda inte törs gå emot EU (1), eller inga komunala veton mot varg beslutas (2), är det JRF mot resten.
Strategin fungerar om man ska dömma av kommentarerna här antagligen kortsiktigt som medlemsvärvare, men
vad är oddsen för att man vinner i längden med den här startegin? De nya medlemmarna tas från det andra jägarförbundet och summan av folk som talar jägarnas sak är den samma. Vad är oddsen att nollvisionärerna får som de vill med den här strategin? Jag hade inte satsat mina pengar på det i alla fall! Till er som inte ännu fattat att vi bara förlorar på att slåss internt, varför inte betala medlemsavgiften i båda jägarorganisationerna ett par år? En ask ammunition mindre per år mot att vi även i framtiden har inflytande på svensk viltvård.

56. Kanonbra!

2012-04-21 16:26

En stor eloge till ett förbund som lyssnar på sina medlemmar!

55. Lite oroväckande trots allt...

2012-04-21 16:25

Enligt artikeln så framför förbundsstyrelsen en hel rad skäl till att DE tagit ett beslut om noll frilevande vargar, tyvärr kan jag inte utläsa att de tagit hänsyn till den viktigaste orsaken av alla... JRF's förbundsstyrelse är inget självändamål, de är tillsatta av medlemmar runt om i landet att föra dessa medlemmars talan! Så, den främsta orsaken för förbundsstyrelsen att säga nej till frilevande varg i Sverige inte bara borde utan SKA vara att en majoritet av deras uppdragsgivare tycker så! Förbundsstyrelsen får inte svamla om en massa andra orsaker som visserligen är adekvata och glömma den verkliga orsaken, man tillmötesgår sina medlemmars önskan, det är så man bygger upp ett förtroende för sitt arbete.

54. Nu har ni en till ny medlem!

2012-04-21 16:25

Tack JRF!

53. TE

2012-04-20 23:43

Även om jag inte delar din uppfattning i vargfrågan, så hoppas jag att du besegrar din sjukdom, jag ser fram emot många års debatt med dig.

52. Medlemmarnas förbund

2012-04-20 23:43

JRF gör helt rätt jag är nu ny medlem och går ur SJF. Enligt expressens läsarundersökning är en majoritet av Sveriges befolkning emot varg. Minoriteten som är för varg är som fotbollens huliganer, det är mest en massa hot och okunniga kommentarer. Skottpengar på varg vore det enda rätta. JRF kommer inom kort att ha ett mycket stort medlemsantal. Nollvisionen borde vara JRF:s långsiktiga policy

51. Jo tack Tobbe E #47

2012-04-20 23:42

vi vet att dom helst förhandlar,det har dom gjort i trettio år,blir blåsta varje gång men fortsätter med en dåres envishet att tro att det är det rätta, och att...nästa gång,då kommer dom att lyssna...
Tror jag det att du tycker dom gör rätt,du vill ju ha varg och vill att de fortsätter stå med mössan i handen utan att våga säga ifrån...
När man som talesman för jägarna blir applåderad av de mest extrema vargkramarna då,om inte förr,borde man börja tänka efter om man verkligen är rätt ute...

50. Löften Torbjörn?

2012-04-20 23:41

Nej Torbjörn det går tydligen inte att sluta att bryta sina löften men men det är ju förstås ett politikersyndrom,du skall vet att jag önskar ingen människa någon sjukdom men det har varit väldigt skönt att slippa dina hånfulla o spydiga kommentarer ett tag,vill även minnas att MP sagt nej i vissa frågor så enligt dej så är det ingen ide att diskutera med dessa nejsägare då,nej jag tror nog att du får ta och läsa på lite om vad demokrati innebär men det passar väl inte in i eran gamla öststatsideologi. Så krya på dej o lär dej att hålla dina löften så länge.

49. "Nej-sägare är inget att diskutera med"

2012-04-20 23:40

och " Vi skaha varg i Sverige oavsett vad ni tycker"

Tycker det låter lite som ett bortskämt barn.

48. Torbjörn Eriksson

2012-04-20 23:40

"Nej-sägare är inget att diskutera med"!
Vad gör Du då här?

47. Helt fel beslut.

2012-04-20 17:35

Jag har inte skrivit på ett tag då jag har fått en elakartad cancer igen nu efter tre år då jag också hade cancer. Det går bara inte att låta bli att skriva.
JRF, nej sägare och noll-tolerans. Det håller inte. Ert beslut kommer inte att leda til någonting. Ni är så få. Kom nu inte med att SRF är litet, jag vet att dom kommer längre än ni när det gäller vargen. Vi skaha varg i Sverige oavsett vad ni tycker. Djurens rätt har fler medlemmar äm er. Man kan inte säga nej till något som hör hemma i svenska natur. Hur gör annars med vildsvin, canadagås och dovhjort, kommer från hägn eller är inplanterat. Uppfödning av vissa djurarter som sedan släpps ut bara för att jagas. Ni måste vara konsekventa. SJF säger inte nej, dom förhandlar i alla fall. Nej sägare är inget att diskutera med.

46. glad

2012-04-20 16:40

Bra, jag är så jäkla glad att jag och min grabb gick ur SJF, I vårat jaktlag (18 st ) är det bara en som inte är med JRF. Men tyvärr tror jag det redan är försent men bättre sent än aldrig.

45. Jägarnas Riksförbund

2012-04-20 16:39

Den riktiga sammanslutningen för oss jägare är Jägarnas Riksförbund som har förståelsen och modet att fatta beslutet som tillgodoser alla som lever och verkar på landsbygden.

44. Sänkas till en nivå . .

2012-04-20 16:39

Nej till frilevande varg, UTMÄRKT beslut
Men femte stycket av sex . ..sänkas till en nivå . ..
" Därför kan antalet vargar i Sverige, utan att äventyra artens bevarandestatus, sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå.
lättillgängligt, öppet och förståeligt sätt. "

43. Jag brukar inte.....

2012-04-20 16:39

....vara sen till att gratulera, så grattis till " delsegern " jag väntar gärna med hissa " bucklan " tills alla övriga berörda org/ föreningar antar samma policy.
Den riktigt efterlängtade dagen är där alla berörda står eniga, med gemensam målsättning, då kommer det riktigt stora SEGERJUBLET !

42. Djurvän "28

2012-04-20 16:38

Visst har jägarna råd! Vi lever på egenskjutet ekologiskt nyttigt billigt kött. M.a.o det som skapar den avundsjuka gentemot oss jägare som florerar hos dig och dina ekosofvänner som får köpa korv från köttfabrikerna i europa.

41. Benice Berner, numera död.

2012-04-20 16:38

Såg igår en relativt opartisk utredning om hennes död och varg i synnerhet. Kort sammanfattat har man konstaterat att beroende på att man inte omgående skjutit på varg som visat sig i närheten av folk och boningar, har lett till att vargen blivit oskygg och anfaller människor. Mycket beroende på att normala byten minskat. I andra omr. där vagen systematiskt jagats finns inte detta beteende utan så kallad "normal skygghet".
Detta har redan i Sverige utveklats till oskygghet för människor som kommer att leda till stora tragedier. I min hembygd ca 1 mil ifrån där jag sitter nu, år 1868, dödades och åts upp av varg, en torpare och hans hustru på Bråviken is där de fiskat. Allt som återstod av de två var hustruns ena träskostövel.
Då de två inte kom hem till kvällen och tragedin inte upptäcktes föränn kvällen därpå hade två av parets barn frusit ihjäl i stugan. DN:s ledarskribent raljerar att ingen i Sverige blivit dödad på över tvåhundra år av varg! Det är exakt 144 år sedan det jag här berättar hände. Att ingen sedan dödats av varg är beroende på att vi inte haft mer än enstaka varg de senaste 100 åren! Men vissa s.k. journalister kan ju skriva vad som helst utan vare sig kunskap eller fakta i ämnet.

40. Lokal politikers åsikt för Moderaterna

2012-04-20 15:49

Var på lunch möte i går 19/4 2012 då kom politiker in från socialdemokrater samt moderater då passade jag på att fråga offentligt vad står ni i vargfrågan då SVARADE moderat politiker i VINDELN vi behöver ej bry oss vi har lappen som tar hand om detta ??????

helt seriöst kan sånt folk vara politiker på lokal nivå jag menar att vi ger dom sparken:)

39. Jag påstår

2012-04-20 13:37

att detta beslut kommer att ge en kick till andra organisationer att anamma och som vill ha tillgång till de gröna näringarna, jakt, viltvård, löshundsjakt osv.
LRF och Skogsbolagen kommer sannolikt att upptäcka att detta är ett bra beslut, det skulle vara synnerligen märkligt om dessa två starka aktörer vill se älgjakten, lantbruket, fäbobruket slås i spillror.
Vi behöver inte vara oroliga över finansieringen i JRF, vi kan växa ut till en mkt stor jägarorganisation utan att nämvärt dra på oss ökade kostnader som vi inte kan finanisiera själva.

Titta gärna till SJF finasiella upplägg, ex det nationella kansliet storlek, hela den stab som kostar en ofantligt stor summa pengar.
JRF behöver inte gå in i ett sådant upplägg. Och en ytterst viktig sak är att värna om ungdomen dem ska vi ta hand om.
NVV är en myndighet den ska staten finasiera fullt ut, samma sak med forskningen.
SNF,STF,SRF,SKK mfl intresseorganisationer ska finasiera sin verksamhet själva utan att belasta medborgarna med skattepengar.
Staten finasierar redan Gymnasieskolarna och deras naturbrukslinjer, där jakt, viltvård, jägarexamen, faunakännedom mm ingår.

Ett mkt stort bevis på misshushållning av medlemspengar är det pompösa bygget av Stora Möllan i Sthlm för några år sedan. Det kan vara värt att titta tillbaka i tiden och se vad som hände med Stora Möllan.
Jägarkåren kommer att vinna.
Det finns många intresserade jägare bland politikerna och de kan inte undgå eller nonchalera det faktum som vi snart har ett 40 årigt facit att tillgå. Minns projekt varg från 70-talet, bevisen finns om hur vargen etablerades i Värmland/Dalarna. Jag vill minnas att det skedde med hjälp av bl a SJF.

38. Grattis

2012-04-20 13:36

JRF. Jag blev medlem för ett halvår sen, vilket jag har anledning att vara Stolt och glad över idag. Adjö SJF!

37. Lång väg kvar

2012-04-20 13:36

Det behöver inte innebära någon större dramatik att JRF sagt nej till frilevande varg. Det händer ju inget omedelbart. Det är ju inget regeringsbeslut detta.
JRF har tagit sitt beslut i styrelsen enhälligt efter förfrågning hos avdelningar och distrikt.
Förbundsstyrelsen kan inte själva ta något beslut om att återgå till det läge vi hade för en vecka sedan utan att medlemmarna sagt sitt.
Troligtvis kommer det att dröja några generationer innan våra medlemmar skulle fatta ett sådant beslut.
Men, beslutet är efterlängtat och viktigt. Nu ansluter sig många till oss och andra organisationer vågar fatta samma beslut som vi, sedan får EU säga vad de vill.
Canis undrar bland annat vad vi ska göra med vargarna i skogen. Svaret är enkelt. Om vi bedriver vår opinion på ett bra sätt så kommer vi till slut att få skjuta bort varenda varg och då är ordningen återställd. Det räcker med varg i hägn (djurparker).
Vi behöver inga "gränskontroller". Vargen blir jämställd med räven och kan skjutas när den påträffas.
Det här är inget beslut som saknar betydelse. Det ska du bli varse. Vi blir många nu och kommer till sist att bli tagna på allvar. Visst, det kommer att ta några år, men till sist kan vi glädja oss åt vargfria skogar igen.

36. SKALLGÅNG

2012-04-20 13:36

Varför inte gå skallgång i Värmland och mota över alla vargar till Norge, så står vi vid gränsen hör när det smäller. Där har dom fattat när det behövs skyddsjakt.

35. Bra

2012-04-20 13:35

Klokt beslut

34. Lång väg kvar

2012-04-20 11:18

Det behöver inte innebära någon större dramatik att JRF sagt nej till frilevande varg. Det händer ju inget omedelbart. Det är ju inget regeringsbeslut detta.
JRF har tagit sitt beslut i styrelsen enhälligt efter förfrågning hos avdelningar och distrikt.
Förbundsstyrelsen kan inte själva ta något beslut om att återgå till det läge vi hade för en vecka sedan utan att medlemmarna sagt sitt.
Troligtvis kommer det att dröja några generationer innan våra medlemmar skulle fatta ett sådant beslut.
Men, beslutet är efterlängtat och viktigt. Nu ansluter sig många till oss och andra organisationer vågar fatta samma beslut som vi, sedan får EU säga vad de vill.
Canis undrar bland annat vad vi ska göra med vargarna i skogen. Svaret är enkelt. Om vi bedriver vår opinion på ett bra sätt så kommer vi till slut att få skjuta bort varenda varg och då är ordningen återställd. Det räcker med varg i hägn (djurparker).
Vi behöver inga "gränskontroller". Vargen blir jämställd med räven och kan skjutas när den påträffas.
Det här är inget beslut som saknar betydelse. Det ska du bli varse. Vi blir många nu och kommer till sist att bli tagna på allvar. Visst, det kommer att ta några år, men till sist kan vi glädja oss åt vargfria skogar igen.

33. Sköt ditt så fixar vi resten

2012-04-20 11:02

Du som inte bryr dig, inte förstår enkla konsekvesutredningar som presenterats tex i dag, eller bryr dig ett dugg om djurhållare och övriga med olka ntressen för jakt viltvård och eftrsök.
Om vi får till ett vargfritt sverige så kan du ge dig på att det kommer att hända saker.
Var så säker

32. Äntligen!

2012-04-20 11:02

Jag säger som Gert Fylking, Äntligen!
Jag har sagt det förut, men jag säger det gärna om och om igen;
Jägarnas Riksförbund, det enda "jägarförbundet" värt namnet!!
Jag tror banne mig att jag skall "njuta" en liten whiskey i helgen!
Skål på er, för det går väl bra i whiskey?

31. Beslut utan betydelse

2012-04-20 10:18

Nu vet vi alla fall var alla som inte gillar varg hör hemma.
Beslutet i sig betyder ingenting. Just nu rullar regeringen ut den senaste i raden av rovdjursutredningar. När alla remissinstanser har fått säga sitt så fattar regering/riksdag beslut om de långsiktiga målen för rovdjur i Sverige.
Inga av de tankar som framförs här finns med i den utredningen, som t.ex. ingen frilevande varg, rovdjur fredlösa i närheten av bostäder mm.
Rent praktiskt undrar jag hur detta med ingen varg ska gå till. Vi har varg som vandrar mellan Sverige-Norge och Sverige-Finland. Ska JRF ha jägare längs gränserna och skjuta så fort en varg kommer till Sverige? Rovdjur känner ju inga landsgränser. Om man ser vad som händer i Europa de senaste 10 åren så har varg kommit in både i Sydfrankrike och SydTyskland.
Dessutom är Sverige fortfarande med i EU.

30. Skönt

2012-04-20 09:55

Jag byter förbund också. Tack JRF!

29. Registrerad

2012-04-20 09:54

Nu har jag registrerat mitt medlemsskap hos JRF. Ett steg i rätt riktning för en framtida jakt och djurhållning i sverige

28. Kent Harg!

2012-04-20 09:54

Vill du verkligen veta vad jag tycker? Visst, här kommer det! Detta kommer inte förändra den nuvarande vargpolitiken ett dugg. Däremot kommer det bli förändringar för er jägare som kommer få färre och färre uppdrag från staten, med mindre anslag som följd......har ni råd med det?

27. Bra beslut

2012-04-20 09:54

Käns bra att vara med i JRF nu, det kommer säkert att öka medlemsantalet

26. Ett gott slut på misströstan

2012-04-20 09:53

Jag håller med alla gratulanter, Tack Styrelsen! Betydligt lättare nu att kämpa lokalt mot en havererad politik. Detta får stor betydelse för alla drabbade.

25. Äntligen

2012-04-20 09:09

Har nu varit medlem i JRF i 10 min.

24. Skööönt!

2012-04-20 09:09

dags att säga upp medlemskapet i svenska jägareförbundet o bli medlem här istället, helt rätt väg ni slagit in på!

23. Ett gott ställningstagande!

2012-04-20 09:09

Det går åt rätt håll!

22. Helt rätt beslut

2012-04-20 09:09

I motsats till SJF har JRF tagit ett beslut som stöder en allmän åsikt inte bara hos JRF medlemmar utan även tamdjursuppfödningen, renskötsel och i princip de gröna näringarna.
Efter detta beslut måste ju i alla fall jägarkåren inse att det är i JRF som jägarna/hundägarna/mfl ska vara medlemmmar.
Det kan inte vara meningsfullt att som jägare och hundägare vara medlem i SJF som vill fylla alla Sveriges län med vargföryngringar.

21. Tack

2012-04-20 09:08

Ett oundvikligt ställningstagande. Det känns riktigt bra att vara medlem.
Fortsätt så!

20. Det är bara att lyfta på hatten

2012-04-20 09:08

Så skall en slipsten dras.
Och till Kent Harg, Jag funderar också på samma sak.

19. Ger flera medlemmar

2012-04-20 09:07

Detta ställningstagande har jag väntat på, men nu kom det. Bra att det kom just nu när EU även börjat rota i snusfrågan. Den saken ger våra politiker mera huvudbry för de snusande svenskarna är många. Nu har dessutom ett av de två jägarförbunden klart deklarerat sin inställning till vargfrågan. Får se om det andra förbundet törs ta samma ställning. Om inte, så kommer överströmningen av medlemmar att bli lavinartad. Nu kan vi dessutom surfa på snusvågen.

18. Stort tack!

2012-04-20 09:07

Nu har jägarna fått ett fackförbund!

17. Tack

2012-04-20 09:07

Tack för visad ärlighet och rakrygghet.

16. Ja, Äntligen.

2012-04-20 09:07

Jag är glad att tillhöra en förening med decentraliserad demokratisk beslutsordning.

15. !

2012-04-20 09:07

Äntligen! Varför tog det så lång tid att komma fram till detta?
Nåja det är bra, kommer fortsätta betala in medlemsavgiften.:)

14. Lysande beslut!

2012-04-20 09:07

Nu har JRF värvat en medlem till i mig. Tack för att ni finns och vågar stå upp för landsbygden.

13. Viktig milstolpe utbildningsprojektet

2012-04-20 09:06

Detta är ett mycket viktigt ställningstagande JRF gör.

Dock, när jag läser punkterna i texten blir jag lite nervös. Har de verkligen förstått att varg inte fungerar i kulturlandskap och tillsammans med relativt storskalig klövviltsjakt.
All heder för ställningstagandet och hoppas att det håller hela vägen.

12. Nej till frilevande varg!

2012-04-20 09:06

Stort "Tack" till Solveig och hela förbundsstyrelsen med Malte som pådrivare. Nu känns det bra att jobba vidare vilket kommer att lyfta förbundet och medlemsantalet.

11. Bevisligen

2012-04-20 09:06

så finns det i Sverige av idag i alla fall EN organisation som har kurage att ta ett beslut till försvar av landsbygdens folk. HEDERS!!!

10. jag applåderar

2012-04-20 09:06

...ett utmärkt beslut. Äntligen...

9. Mycket bra.

2012-04-19 19:52

Det känns bra att jag avslutade mitt 40 årig medlemsskap i SJF. JRF är på rätt väg. Vetorätten för Sveriger kommuner är mycket viktig.

8. Tack!!

2012-04-19 19:04

Detta ställningstagande värmde ett gammalt JRF-hjärta!

7. Djurvän

2012-04-19 19:04

Väntar på din kommentar eller har du slutat kommenterat här

6. Heder åt JRF...

2012-04-19 17:44

som fatta det enda vettiga beslutet.
Jag är stolt över att vara medlem i denna förening.

5. TACK NI KLARSYNTA...

2012-04-19 17:28

"Audacem fortuna iuvat. Audentes fortuna iuvat"

4. Tack!

2012-04-19 17:27

Det känns skönt att det åtminstone finns en organisation som står på min sida. Tack för rakryggat och modigt ställningstagande.

3. Bockar och Tackar

2012-04-19 16:23

Har hela tiden trott att ni skulle ta detta beslut. Tack

2. "Är nu väldigt en stolt medlem av JRF"

2012-04-19 16:23

Tack för ett väldigt bra beslut!
Nu är det bara att driva frågan om Strejk/Bojkott. Till nästa Förbundsstämma.
Så att denna målsättning "NEJ TILL FRILEVANDE VARG" kan nås snabbt.
Tack ännu en gång till Styrelsen.

1. äntligen!

2012-04-19 16:23

Heder åt JRF!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB