• Älgskadefondsföreningen

”Länsstyrelsen förstörde skyddsjakt på björn”

AktuelltPublicerad: 2008-08-01 10:39

Före skyddsjakten på björn tog personal från länsstyrelsen bort alla fårkadaver och rester som kunde ha lockat fram slagbjörnen som tagit 37 får. De förstörde medvetet chansen att fälla björnen, tycker Tomas Jönsson i Vinnersjö utanför Sandviken

Han fick tillstånd för skyddsjakt på en björn, efter att hans får attackerats upprepade gånger. Den första attacken blev under midsommar och sedan var björnen framme ytterligare två gånger. Totalt förlorade Tomas Jönsson 37 får, dels vid Skogsmyra fäbod och dels i ett hägn i närheten av hemmet.
Efter attackerna tvingades Tomas Jönsson ta hem fåren till gården. Länsstyrelsen ansåg också att de får som fanns kvar löpte stor risk att attackeras igen och beviljade skyddsjakt från den 10 juli till sista dagen i månaden.

Skyddsjakt inom en kilometer från attackerna
Skyddsjakten skulle bedrivas inom en kilometer från de båda ställen där björnen attackerat fåren. Det var också ett krav att Tomas Jönsson skulle förvissa sig om att rätt björn fälldes.
Den 9 juli rensades markerna omsorgsfullt på kadaver och rester av länsstyrelsens personal.
Trots att Tommy Jönsson varit ute på jakt efter björnen en hel del blev aldrig någon björn skjuten. Nu är han kritisk till länsstyrelsens agerande.

”Förstörde medvetet chansen”
– Länsstyrelsens personal förstörde medvetet chansen när de plockade bort alla kadaver, säger han till Gefle Dagblad.
Tomas Jönsson måste nu låta alla fåren vara kvar hemmavid resten av säsongen. Dock ställer den kraftiga torkan till med problem, det är dåligt med bete.
Alternativet är att sätta upp rovdjurssäkra stängsel kring fåren, men det kostar både pengar och tid, något som är en bristvara hos lantbrukaren Tomas Jönsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. R Feynman

2008-08-12 09:07

Det verkar inte som om du är medveten om hur dina texter kan uppfattas av många, och kanske speciellt av de som kan lite om juridik. Att påstå att SGT är en form av civil olydnad, och ”viktig för att hålla en demokratin vital” är i mina ögon en direkt uppmaning till brott. Om du inte FÖRSTÅR att det är en rent brottslig handling att skjuta fredade djur hur som helst, och TROR, att tiga om det, gör det till ”civil olydnad”, ja då är du bara att beklaga. Men kanske du är medveten om vad det är du gör, och det är därför du använder ett påhittat namn?

27. Anonym – är du en statlig kadavertjuv?

2008-08-11 10:03

Dina inlagor uppfattar jag som ett hot – ett olaga sådant – samt falsk tillvitelse. Varför kräver du inte åtgärder mot de tjänstemän som tog bort fårkadaverna? Detta var olagliga handlingar (stöld, skadegörelse, egenmäktigt förfarande mm.) och inte uttryckta åsikter. Partiska åklagare är en styggelse och en bidragande orsak till den rättsröta som sprider sig. Det är skamligt att du tycker detta är bra.
Jag förstår att du vill åt mig, jag uppmanar inte till olagligheter utan häcklar och visar upp all den inkompetens och den ekologistfanatism som styr svensk rovdjurspolitik, ända från den politiska och akademiska toppen ner till de fanatiska och inkomptenta tjänstemän som sitter och bevakar rovdjur och under falska förevändningar får statlig lön för detta. Orsak och verkan, orsaken till rovdjurspolitiken är fanatism och dess verkan blir därför katastrofal för folket.
Civil olydnad är enligt statens egen utredning att medborgarna reagerar mot lagar och förordningar genom att utföra olagliga handlingar som inte främst är riktade mot staten utan mot medborgarnas lydnad mot dessa lagar. SGT-rörelsens handlingar passar precis in i detta och civil olydnad är enligt statens egen utredning viktig för att hålla en demokrati vital. Jag har dock inte uppmanat någon att utföra några olagliga handlingar men väl påpekat att SGT-handlingar uppfyller alla krav på att bli betraktade som civil olydnad.
När en svensk statsminister år 2000 kan skriva under på en regeringsproposition som innehåller följande lydelse: “... att risken för skador till följd av angrepp från .... aggressiva rådjur .... är betydligt större än de risker som är förknippade med förekomsten av björn.”, så finns det skäl att ifrågasätta vitaliteten hos den svenska formen av demokrati. För vilka risker är det som förknippas med förekomsten av björn? Det är naturligtvis ihjälslagna hästar, kor, får och människor, är det någon som förknippar rådjur med än värre skador? Jag vägrar tro att denna formulering är inkompetens, så inkompetenta kan inte ens en svensk rovdjursforskare vara. Detta är fråga om en ren och grov lögn som riksdagen använt som motiv för att stifta en lag som visat sig som väntat vara katastrofal.
Hur fungerade demokratin när Sveriges riksdag år 2001 antog regeringens lagförslag med ovannämnda proposition som underlag?
Detta är viktiga frågor som Anonym borde ägna sin tid åt i stället för att framföra hot mot min och andras yttrandefrihet.

26. Sven

2008-08-10 09:15

Om Feynman bara snackar tycker jag inte att åtgärder ska vidtas mot honom.
Vad gäller stollen i Aftonbladet har han väl fortfarande kvar bössan, vad jag vet. Dock tycker jag att Alhems resonemang var logiskt och borde stämma till eftertanke.
Något måste man ju ha som rubrik, eller hur, annars kan man ju inte skicka kommentaren men jag tror faktiskt att Feynmans irrläror kommer att ställa till stora problem för många om de får spridning och acceptans.

25. Vad är skrämmande?

2008-08-09 16:50

Du, Anonym 2008-08-09 10:05, verkar gå hand i hand med f.d. överåklagare Sven-Erik Alhem att vilja döma folk efter muntligt eller skriftligt tal (tanken), i stället för efter handling. Är det så du menar?

24. Saklig information i motsats till statlig rovdjurspropaganda behövs.

2008-08-09 16:48

Anonym är kanske en av de tjänstemän som olagligen tog bort fårkadaverna?
Fila brasileiro är en storväxt hundras (50-100 kg) som är utmärkt på björnjakt, dödar varg men är en trogen och snäll familjehund. Ett sätt att lösa vargproblemet är därför att i varje ko- och fårhage skall finnas minst en fila brasileiro samt att alla jägare och samer i rovdjursområdena skaffar sig denna hund. Få vargar skulle på detta sätt överleva angrepp på husdjur eller jakthundar och vargproblemet skulle vara hanterbart.
Staten bör betala valparna och lämna bidrag till hundägarna.

23. Skrämmande

2008-08-09 11:11

Om signaturen R Feynman lever som han lär borde han snarast fråntas rätten att inneha vapen.
Det verkar som han är beredd att ta till vilka metoder som helst för att rättfärdiggöra utförda handligar och fortsätta i samma stil.

22. R-mormor

2008-08-08 13:20

Ja just det, du får mitt stöd här. Det gäller alltså de som inte accepterar lagen. Men viss skillnad kanske ändå finns. Djurrättsaktivister agerar av ideologiska skäl och oftast drabbas enskilda. SGT-typerna värnar oftast egna intressen (och djur) och sårar andra känslor.

21. Vilka marodörer syftar du på, Sven?

2008-08-08 11:46

För mig tillhör både militanta djurrättsaktivister och SGT-anhängare den kategorin, och ingen i dessa grupper tycks bry sig om den vedertagna betydelsen av vissa uttryck. Så där är vi överens.

20. Mormor, dina åsikter och gärningar medför människors död och lidande

2008-08-08 09:10

Mormor, börja gärna med att besvara de frågor du själv fått och kom med egna argument i stället för att upprepa frågor t o m sådana du redan ställt.
Nu förklarar jag för dig ytterligare en gång mormor, civil olydnad är olagliga handlingar, att döda ett djur man har rätt att döda är inte olagligt, det begriper ju var och en! Och, att döda ett djur är inte våld (om det inte görs i annat särskilt syfte).
Bästa “länken” till Nürnbergrättegångarna är bibiloteket eller bokhandeln, prova en bok skriven av en auktoritet!
Har du funderat på om länstyrelsens tjänstmän hade rätt att utan särskilt tillstånd ta bort fårkadaver (privat egendom) från privat mark?

19. "Om eget djur dödas...

2008-08-08 07:53

...på korrekt sätt."
Hur kan du få ihop detta med att döda en varg (direkt eller genom en icke direkt dödande skottskada som med stort lidande får vargen att långsamt dö).
Vem i detta land kan säga sig vara direkt ägare av något av våra vilda rovdjur?
Eller vill du med det du skrivit säga att "det är inte våld" BARA skadegörelse?
Du hänvisar allt som oftast till Nürnbergrättegången. Ge mig en länk, så kanske jag kan utläsa vad du är ute efter.

18. Mormor, är du vilsen utan internet?

2008-08-07 17:38

Var hittar mormor denna definition och vilken auktoritet står bakom? Hur får mormor de privata jakttornen att passa in på vägran att lyda lagar och förordningar?
Klassisk kan ju ha många betydelser men jag förlitade mig på den intelligenta läsaren som utan tvekan förstår att med klassisk avses här att SGT-rörelsens mål och medel nöjaktigt passar in i en sedan lång tid allmänt accepterad betydelse av begreppet. För lite bildning i ämnet bör mormor läsa referat från Nürnbergrättegångarna (auktoriativ källa) samt kanske den enkla beskriving från 1866 som ges i Websters.
Om eget djur dödas på korrekt sätt är detta icke våld utan en legal handling, dödar man annans djur är det skadegörelse och icke våld.

Jag vill passa på att rätta ett (av flera) skrivfel i min förra inlaga: “De lagar som möjliggjort återinförandet av stora rovdjur bär stark prägel av oväld.” Här skall det stå: De lagar som möjliggjort återinförandet av stora rovdjur bär stark prägel av ideologi och inte av oväld.

17. Ordkrig!

2008-08-07 16:15

Jag tror inte marodörerna bryr sig speciellt mycket om ords egentliga betydelse.

16. Nu börjar det bli löjligt!

2008-08-07 13:26

Det finns klara definitioner för vissa saker, till exempel civil olydnad. Resonerar man som Feynman, som tycker SGT kan kallas civil olydnad, ja då kan man även kalla raserande av jakttorn och övrigt störande av jakt, utan att träda fram och ta sitt ansvar, för civil olydnad.

Man borde kanske informera de riktigt militanta djurrättsaktivisterna att numera finns det civil olydnad a´la Feynman som de kan utnyttja för sina syften. I båda fallen är ju handlingarna utförda med mening att skydda sina egna intressen.

Att kalla SGT för ett klassisk rörelse för civil olydnad, får mig att fundera över om du har minsta aning om vad man menar med ”klassisk”. Nämn några andra ”klassiska” rörelser med civil olydnad på agendan, och som man kan jämföra med SGT.

15. Jo!

2008-08-07 13:25

Du klarar dig bra utan stöd, R Feynman.

14. Ratin och mormor: Ni saknar egen kunskap och erfarenhet.

2008-08-07 08:40

Detta är ett forum där egen kunskap och erfarenhet är bakgrund för de åsikter som presenteras. Att söka på internet och sedan kopiera in någon mening därifrån är meningslöst när man inte förstår vad man läst och inte vet vem eller i vilket syfte det skrevs.
Ni citerar gärna Wikipedia men vet uppenbarligen inget om hur den kommit till och har inte, fast det är enkelt, tagit reda på vem som skrivit era citat. Jag till exempel står som författare till flera artiklar och jag känner till ungdomar enda ner till 16 års ålder som skrivit i och för sig utmärkta artiklar. Så sluta med erat internet-trams.
Man är alltid ansvarig (om man är frisk) för sina handlingar, ni arbetar aktivt för att återinföra stora rovdjur i Sverige och är därför personligen ansvariga för konsekvenserna av detta. Varje människa, barn eller vuxen, som skadas eller dödas av stora rovdjur är ert ansvar. Djur har aldrig något ansvar, djur är egendom och får legalt dödas.
Vad gäller civil olydnad så ansåg Nürnberg-domstolen att individer kan ha skyldighet att genom civil olydnad vägra följa vissa lagar eller andra påbud från myndighet, detta även om den enskilde skulle behöva utöva våld i samband med sin vägran. I vårt fall så har en socialistisk minoritetsregering stiftat orättfärdiga lagar som gjort det möjligt att återinföra stora rovdjur i Sverige. Återinförandet av stora rovdjur i Sverige har fört till tap av liv, hälsa och egendom och genom parasiten Echinococcus multilocularis är detta ett stort och akut hot mot befolkningens hälsa. Återinförandet av stora rovdjur medför även ett helt otillständigt plågande av älg, ren och andra stora bytesdjur. De lagar som möjliggjort återinförandet av stora rovdjur bär stark pregel av oväld. Ta till exempel den lag som förbjuder jägare att använda åtel vid björnjakt. Denna lag är helt absurd och har som enda egentliga syfte att försvåra jakten på björn trots att staten varje år anger exakt hur många björnar som får fällas!
Lagarna som möjliggjort återinförandet av de stora rovdjuren är således utmärkta exempel på lagar som medborgarna bör bekämpa med civil olydnad, det kan till och med vara så att man som individ i vissa lägen har en skyldighet att vägra lyda dessa lagar och förordningar.

13. R Feynman, som fortfarande knappast övertygar

2008-08-06 15:45

Står vi personligen ansvariga för vad naturens vilda rovdjur gör eller inte gör? tokigt tänkande, ska de som försvarar älgens existens i det vilda stå personligen ansvariga för de som dör på grund av älgkrockar då... eller? stackare, de skulle haft gräsligt många människoliv att bära skuld för.

Oavsett om civil olydnad är ett definierat rättsligt begrepp eller inte så verkar utövare av civil olydnad alla hålla med varandra om att reglerna jag nämnt gäller. Varför skulle det annars stå precis samma saker på varenda sida som går igenom ämnet?
Civil olydnad= ickevåld. Slår du ihjäl t.e.x en hund är det precis lika mycket en våldshandling som att slå ihjäl en människa, oavsett om straffet är olika och den rättsliga synen på djur och människoliv skiljer sig. Om lagen klassar djur som egendom eller inte, vad spelar det för roll i definitionen på våld? skjuta ett djur kan vara lagligt våld, men inte mindre våld för det. VÅLD mot nånting levande är nånting jag inte sett nämnas som en okej taktik för civil olydnad någonstans.
Dessutom spelar det väl ingen roll hur djur ses på rättsligt om civil olydnad inte har med rättsliga definitioner att göra? då får man se bort ifrån lagen och titta vad utövarna generellt sätter för definition och grundpelare.

Wikipedia har en strikt neutralitetspolicy och deras engelska sida har en väldigt bra kortfattad genomgång av vad utövare av civil olydnad alla verkar hålla med varandra om:
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_disobediance
"Theories and techniques" kan du ta dig en titt på. (ja, jag vet att Roslagsmormor redan nämnt Wikipedia och länkat till den svenska wikin, men jag tycker den engelska verkligen är värd att se)

Jag väntar fortfarande med spänning att du ska länka till någon slags utomstående neutral källa som styrker din definition av civil olydnad mer direkt. Det finns inte en enda neutral sida jag sett som sätter tjuvjakt i "civil olydnad" facket (det listas under "brott") och jag tror knappast du skulle få något medhåll om du presenterade idén för de communities/rörelser som sysslar med civil olydnad idag.

Har jag fortfarande fel? Motbevisa mig med nåt annat än dina egna tolkningar.

12. Åtel

2008-08-06 13:15

Det är inte en åtel i lagens mening om man inte har lagt ut "materialet" i avsikt att locka djuret. (Eller ett annat djur) Så om fåren ligger kvar där björnen lämnade dem är de inte en åtel.

11. Ratin med sitt ovårdade språk och mormor som tror hon finner sanning på internet.

2008-08-06 11:04

Ni är båda okunninga och skriker om sådant ni inte har kunskap om. Civil olydnad är inget definierat rättsligt begrepp och därför kan man på internet (wikipedia inklusive) endast hitta åsikter i denna sak. Men en sak är de flesta ense om att när civil olydnad övergår till att våld används mot människor så är det fråga om uppror t o m inbördeskrig eller revolution.
När våld inte används mot människor (men väl mot egendom) så kan det vara fråga om civil olydnad, t ex dina vänner djurrättsaktivisterna.
Läs om SOU 99:101 och ersätt djurrättsaktivister med "glesbygdsbor som vill freda sig mot stora rovdjur" och du finner att SGT-rörelsen är en klassisk rörelse för civil olydnad.
Observera att djur rättsligt har samma status som vilken egendom som helst bortsett från skötsel mm. Det är helt legalt att avliva djur, men man måste följa vissa lagar i samband med detta. Den civilia olydnaden består således inte i att man avlivar ett djur utan att man inte lyder vissa lagar/förordningar om när och hur man får avliva djuren i fråga.
Som jag förutspått så visar det sig allt tydligare att stora rovdjur i frihet bland människor inte kommer att accepteras oberoende av hur många miljoner staten lägger ner på progaganda. Stora rovdjur måste hållas i hägn annars kommer ohyggliga händelser att tilldraga sig. Ni är båda tillsammans med era trosvänner personligen ansvariga för att människor har dödats och att flera, även barn, kommer att dödas av stora rovdjur.

10. Jag föreslår...

2008-08-05 08:56

..att de som vill veta vad "civil olydnad" är i sin ursprungliga form, söker upp detta på www.sv.wikipedia.org. Här finns bland annat exempel på företrädare för civil olydnad, och ingen av dem utförde sina handlingar i smyg, utan stod rakryggat för vad de gjort. (I den engelska versionen av Wikipedia finns ytterligare exempel på civil olydnad och vad den står för).

I definitionen för civil olydnad står: "...en form av politisk aktivism som går ut på att ÖPPET, UTAN VÅLD, bryta mot lag eller vägra följa vissa myndighetsbeslut OCH VARA BEREDD ATT TA KONSEKVENSERNA av handlingen".

När R Feynman nämner civil olydnad och dödande i samma mening, visar det klart att han inte alls har definitionen klar för sig. En princip man ytterligare bryter mot, är att den civila olydnaden inte får utföras i EGEN VINNING. En ägare till tamdjur som olagligt skjuter en varg och sedan står för sina handlingar – det vill säga tar sitt straff – utför alltså definitionsmässigt inte civil olydnad, utan enbart en straffbar handling för egen vinning såsom paragraf 28 såg ut vid den tidpunkten.

Som "kuriosa" kan man väl läsa att Fredrik Reinfeldt, med flera, tycks anse att civil olydnad är skadlig för demokratin (i motsats till SOU 99:101). "De enda godtagbara formerna är fortkörning och skattefusk"! (Undrar om man kan hänvisa till detta om man skulle hamna i problem.)

För övrigt behandlar SOU 99:101 endast fenomenen "flyktinggömmare" och "djurrättsaktivister". Kan hittas under länken: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1238

Verkar som om vissa som kallar sig djurrättsaktivister också gjort egna tolkningar av civil olydnad, så R Feynman verkar inte ensam om detta.

9. Skitsnack!

2008-08-04 08:15

R Feynman:
På alla ställen jag läst som går igenom civil olydnad har det klart och tydligt stått att inget våld överhuvudtaget får förekomma. Civil olydnad är alltid en FREDLIG protest! Det enda våldet civil olydnad tillåter är mot maskiner eller vapen.

Hur exakt stödjer texten du citerade det du försöker hävda? det definierar ju bara civil olydnad i stora drag och nämner inte ens den civila olydnadens inställning till våldstaktiker.
Ge mig en länk till EN trovärdig neutral sida som går igenom civil olydnad mer ingående och understryker att det är okej att skada/döda levande varelser enligt civil olydnad sålänge det inte är människor. Visa mig en enda så ska jag ge dig en ursäkt för att jag kallar det du säger skitsnack.

8. Ratin - du har fel och du vet inte vad civil olydnad är

2008-08-03 11:23

Civil olydnad - jmfr. SOU 99:101 “Olydiga medborgare” - går ut på att öppet bryta mot lag eller vägra följa vissa myndighetsbeslut. Syftet är, förutom den direkta effekten av vägran, utmana den lydnad som möjliggör det förtryck, orättvisa eller missförhållande olydnaden vänder sig mot. Genom att ta konsekvenserna undergrävs den rädsla för straff som är en av förutsättningarna för lydnaden.

Alltså, syftet med att ta sitt straff är att öka effekten av civil olydnad, men är inte en nödvändig förutsättning.

Att värja sin rätt genom att t ex döda fridlysta rovdjur, som utgör ett hot just mot glesbygdsbornas rätt till samma livsvillkor som stadsborna är därför en moralisk riktig väg att försvara en konstitutionell demokrati och är civil olydnad av rent klassiskt snitt, läs SOU 99:101 “Olydiga medborgare”.
Civil olydnad kräver inte att man tar sitt straff. Civil olydnad i form av att döda fridlysta rovdjur är mycket effektivt eftersom dessa handlingar dels riktar sig direkt mot förtryckets konsekvenser och den vanliga medborgarens lydnad, innebär inget våld mot människor och inte för personlig vinning.
Den s k SGT-rörelsen är tveklöst en rörelse för civil olydnad eftersom man dödar fridlysta rovdjur men man har ingen vinst på att döda rovdjuret utan tvärtom så innebär det en risk och en kostnad, är riktad mot orättvisa lagar och undergräver glesbygdsbons lydnad mot staten. Handlingen undanröjer dessutom ett hot mot människors liv, hälsa och egendom.
Många glesbygdsbor har efter det att de dödat ett fridlyst rovdjur stått fram och tagit sitt straff och effekten har då blivit mycket stor. Jämför ex vis djurägaren som sköt en varg som sysslade med att riva hans husdjur. Under regeringen Göran Persson dömdes han till 6 månaders fängelse och detta fick en mycket stor uppmärksamhet i riksmedia och bidrog välförtjänt till regeringens Göran Perssons fall.

7. Herman

2008-08-03 11:20

På alla ställen jag läst om definieringen av civil olydnad på har det inte gjorts nån skillnad mellan våld mot djur och människor. Använder man sig av våld i någon form överhuvudtaget är det inte civil olydnad.
Det är det som är själva grejen med civil olydnad: de som utövar detta gör nånting olagligt men ofarligt/fredligt och symboliskt (kedjar sig till träd, ställer sig framför pansarvagnar, etc) för att protestera mot myndigheten och väcker därför sympati från folket när de sedan blir fängslade för vad de gjort.

Hade Sveriges jägare gjort en "man ur huse" grej tror jag inte svenska folket hade blivit mer benägna att dela deras åsikt. Vem vill sympatisera med någon som sprungit ut i skogen och skapat ett hatiskt blodbad?

6. Herman

2008-08-03 11:19

Det vore väl definitivt civil olydnad om nu 300 arga jägare skulle gå loss i skogen och skjuta varg helt öppet :-) Staten skulle med all rätta kunna göra en hel del åt en sådan skandal, och jag tror dessutom att opinionen skulle kräva det.

5. Civil olydnad

2008-08-02 11:43

Så om jägarna går man ur huse och öppet skjuter bort vargen så är det civil olydnad? Skulle vilja se den statsmakt som kan göra något åt 300 arga jägare som just gemensamt skjutit bort en hög i vargar. (givetvis inget våld mot människor, men vad skall man göra från statens sidan om många går man ur huse?)

4. Abbe

2008-08-01 15:13

Det stämmer att de i just det fallet stog för sina handlingar, nånting som måste ingå om nånting ska kunna kallas civil olydnad.
Dock är att stå för sina handlingar inte nog och att skjuta/döda bryter mot en väldigt viktig regel i civil olydnad: inget våld. Civil olydnad får aldrig innebära våld. Alltså kan tjuvjakt med en gång uteslutas från kategorin civil olydnad oavsett bakomliggande orsaker och oavsett om de andra kriterierna uppfylls. (öppen handling, ta på sig skulden, etc)

3. till Ratin

2008-08-01 14:13

De som sköt varg för att freda sina djur innan omskrivningarna av paragraf 28 och som anmälde sig själva, kan sägas ha begått civil olydnad i det att man bröt mot en lag man ansåg vara orättfärdig.
Lagen ändrades. Kan inte komma på någon annan applicering.
Civil olydnad ska för övrigt riktas mot samhället, aldrig privata intressen.
När det gäller skyddsjakt är det inte ovanligt att andra regler än normalt gäller. Det är som bekant inte tillåtet att överhuvudtaget jaga björn den här tiden på året.
Det är tveksamt om man kan kalla ett slaget byte för en åtel.


2. Fel ord, Rurik

2008-08-01 12:57

Visst är det demokrati och alla undersökningar som hittils gjorts om svenska folkets attityd som helhet mot rovdjur har visat att svenska folket värnar om de svenska rovdjuren.

Nu är det chans att jag sätter ord i mun på dig här, men jag hoppas det inte är tjuvjakt du menar med "civil olydnad"
Att ta lagen i egna händer i form av tjuvjakt stämmer absolut inte med vad civil olydnad innebär då detta per definition inte innehåller nåt slags våld, hot, sabotage eller attentat och alltid sker öppet. Du kan inte plocka ogräs och kalla det rosor bara för att du tycker det låter tjusigare.

Sen angående artikeln ser jag inte hur borttagande av kadaver är att "medvetet förstöra" en skyddsjakt, tvärtom. Det är ju viktigt att rätt björn skjuts om skyddsjakten ska göra nån nytta och doften av en massa kadaver kan ju locka vilken björn som helst att styra kosan till området. Är platsen fri från kadaver som lockar och man ändå får björnbesök igen lär det med störst sannolikhet vara rätt björn man får fatt i.
Är det inte förbjudet enligt lag att jaga björn med hjälp av åtel, dessutom?

1. Civil olydnad

2008-08-01 11:28

Snart är det dags för landsbygdsbefolkningen och resa sig och ta lagen i egna händer.
Det är väl ändå demokrati i Sverige? Och detta även på lokal nivå?
Det måste bli slut på diktat från centralbyråkrater.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons