• Pinewood

”Länsstyrelsen i Värmland omyndighetsförklarad”

AktuelltPublicerad: 2008-01-31 13:58

Naturvårdsverkets har med beslutet om lodjursjakten omyndighetsförklarat länsstyrelsen i Värmland. Det anser Conny Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund.

I samband med förberedelserna inför beslutet om årets lodjursjakt hade Naturvårdsverket begärt in förslag från länsstyrelserna. Dessa hade i sin tur fått förslag från sina rådgivande grupper, viltvårdsnämnden och/eller rovdjursgrupp.
Några länsstyrelser hade helt följt förslagen från sina rådgivande grupper. Andra hade gjort vissa justeringar. Naturvårdsverket har i sin tur i några fall helt följt länsstyrelsernas förslag och i andra gjort vissa justeringar.
– I fallet med Värmland har dock justeringen blivit väldigt stor. Man har reducerat länsstyrelsens förslag från 30 lodjur till tio, säger Conny Sandström.
– Detta är inte bara ett underkännande av allt arbete som gjorts av såväl länsstyrelsen som dess rådgivande grupper. Det är ett omyndighetsförklarande av hela hanteringen i Värmland, tillägger han.

Bör ha ett möte i Värmland
Jägarnas Riksförbund föreslår att en eller flera representanter från Naturvårdsverket snarast åker till Värmland för att träffa såväl länsstyrelsen som de rådgivande grupperna.
– Därmed kanske det kan bli en bättre samsyn på hela rovdjursproblemet. Kanske det också kan återupprätta något av det förtroende som nu har förbrukats, kommenterar Conny Sandström.
Han är mycket väl medveten om att Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar. Bland annat ska verket följa riksdagsbeslut om etappnivåer för rovdjurens antal.
– Men blir det så här stora avsteg från de regionala förslagen, som i fallet Värmland, hotas det regionala intresset för att delta i det förberedande arbetet med att ta fram förslag.

Undergräver regional förvaltning
Åke Petterssons rovdjursutredning föreslår att länsstyrelserna tar över det praktiska ansvaret för rovdjursförvaltningen. Den tankegången finns även hos s-politiker och de borgerliga.
– Då är det här särskilt allvarligt om förslagen i utredningen så småningom blir verklighet, vilket vi från Jägarnas Riksförbund verkligen hoppas. Rovdjursfrågorna måste flyttas närmare folket som är direkt berörda av rovdjuren, förklarar Conny Sandström.
Ansökningen på 30 djur var inte gripet ur luften, påpekar Henrik Tågmark i Molkom. Han är andre vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.
– Det grundar sig på den förvaltningsplan som länsstyrelsen beslutat om på begäran av Naturvårdsverket och inte minst den hopplösa verklighet som vi i rovdjurslänen till vardags lever i, säger han.
Fjolårets tilldelning på tio lodjur i Värmland översköts med tre djur på mindre än en dag.

”En ren provokation”
– När till och med högre tjänstemän inom Naturvårdsverket erkänner att lostammen är för stor, och riksdagens mål på 300 föryngringar måste justeras nedåt, framstår beslutet om oförändrade tilldelningar inom län med växande rovdjurskoncentration som en ren provokation mot länsstyrelserna, anser Henrik Tågmark.
– Verket framstår nu allt tydligare som landsbygdens fiende nummer ett, vilket också tydligt framgår av det särskilda yttrandet som Robert Franzén gett uttryck för i Åke Petterssons rovdjursutredning, tillägger han.
Rovdjursutredaren Åke Pettersson lyssnade och förstod problemen, tycker Henrik Tågmark.
– Med sådana här beslut skapar man vanmakt. Det är tungt att nu få uppleva att de som förordat nolltolerans och SGT, skjut gräv och tig, ser ut att få rätt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Lokungen

2008-02-05 08:58

Ja, kanske vore det en god idé med JO-anmälan.

1. Länsstyrelsen i Västmanland borde omyndighetsförklaras

2008-02-03 15:05

I Västmanland finns det en Länsviltnämnd som innehåller folk från alla intressegrupper inklusive länsstyrelsen och rovdjursvänner. Denna nämnd fattade ett ENHÄLLIGT BESLUT om att 20 Lodjur var en lämplig tilldelning vid årets jakt. Vad händer. För andra året i rad överprövar länsstyrelsen nämndens beslut och ansöker om en tilldelning på fem djur. Nämnas kan att länsstyrelsen i Västmanland anlitar Upplands rovdjursansvarige som någon form av expertkonsult. Den expertens bakgrund är tydligen från en av de mer eller mindre extrema rovdjurföreningar som finns i Sverige, där han tidigare innehade en styrelsepost. Vilka övriga meriter konsulten besitter i frågan är höljt i dunkel. Känt är att förekomsten av lodjur i länet är plågsamt stor, och en allt mer sinande rådjursstam lider svåra förluster under tiden dessa statliga ickeexperter tillåts husera. För oss vanligt folk i glesbygden som varje dag ser ett allt mer onormalt beteende från de eådjur som trots allt finns i livet ter sig länsstyrelsens agerande allt mer irriterande. Och allt fler är rent förbannade.
Dessutom har länsstyrelsen mage att kräva av jägarna att vi ska omedelbart rapportera in observationer av spår och övriga iakttagelser. Av det kommer det att bli ytterst lite i framtiden. Vi ser ingen som helst anledning att förse dessa herrar med annat än en JO-anmälan om maktmissbruk.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB