• Allmogejakt

”Målet en så liten vargstam som möjligt”

AktuelltPublicerad: 2009-04-02 18:34

Det gemensamma utspelet där båda jägarorganisationerna, samerna, LRF, Kennelklubben och Jordägarna går med på att flytta vargar mot att man startar förvaltningsjakt på varg är unikt.
Det är också en kursändring för Jägarnas Riksförbund:
– Vargarna är här för att stanna. Vår självklara utgångspunkt är att ha så få vargar som möjligt. Och då måste inavelsproblemet lösas, konstaterar Conny Sandström, förbundsordförande i JRF.

Bakgrunden till att de sex stora organisationerna nu gör gemensam sak är Naturvårdsverkets rapport om den genetiska statusen inom vargstammen. Det överskuggande problemet är, enligt både verket och forskarna, inaveln.
Utan nytt blod måste vargstammen växa och eventuellt omfatta mer än 1 000 djur.
Detta, menar de sex organisationerna, är inte acceptabelt.
Därför gå man med på att fånga och flytta invandrade vargar i norra Sverige till vargpupulationen längre söderut – under förutsättning att den naturliga invandringen inte fungerar.

"Vargarna här för att stanna"
Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, konstaterar att politikerna har bestämt sig för att Sverige ska ha en vargstam. I den gemensamma skrivelsen nämner också de sex organisationerna att Sverige har internationella åtaganden och EU-direktiv att följa. Och att ändra på det är knappast möjligt.
– Vargarna är här för att stanna. Men vi vill att vargstammen hålls så liten som möjligt. Och om det då krävs flyttning av vargar för att kunna ha en acceptabelt stor vargstam, så ligger det i vårt intresse att medverka till det, säger Conny Sandström.

”Desperat situation”
Även Henrik Tågmark, förbundets rovdjursansvarige, konstaterar att flyttningen av vargar är en oerhört känslig fråga för förbundet, men också att förbundsstyrelsen var enig och att eftergiften måste svaras upp av myndigheterna med att det blir en rejäl förvaltningsjakt på varg.
– Vi är i en desperat situation och det är naturligtvis en av orsakerna till att de sex förbundet gått ihop om ett så detaljerat förslag i en så svår fråga. Jag kan inte erinra mig att vi någonsin gjort något liknande, säger Henrik Tågmark, som tillägger:
– Om det går så långt att vargar ska flyttas är det också viktigt att det sker öppet och med full insyn från berörda grupper.

Tålamodet slut
Henrik Tågmark påpekar att det nu gäller för politikerna att återskapa förtroendet för rovdjurspolitiken. Inte minst de senaste propåerna om att starta flera år långa utredningar har fått folk i rovdjurslänen att tappa tålamodet.
En annan viktig orsak till att JRF kan tänka sig att flytta vargar är att man ser de uppenbara problemen med att skapa naturliga vandringskorridorer för varg från norra Sverige ned till den nuvarande vargstammen, söder om renbetesområdet. Detta fanns med som förslag i Naturvårdsverkets rapport.
– Vi inser att man inte kan begära det av renskötarna och då är omflyttning av varg det enda alternativet, om inte den naturliga invandringen är tillräcklig, säger Tågmark.

Vargstammen i söder måste begränsas
Samernas riksförbund kan till och med tänka sig att gå ännu snabbare fram och har föreslagit att flyttningarna av varg kan sätta igång så snart man löst de praktiska problemen.
– När man ändå söver och förvaltningsmärker vargarna i norr kan man passa på att flytta ned dem. För oss är det ingen känslig fråga. Det viktiga är att vargstammen i söder inte blir större och helst kan minskas, säger Samernas Riksförbunds Per-Gustav Idivuoma.
Idivuoma menar nämligen att en ökande vargstam i söder skulle drabba rennäringen mycket hårt. Vargstammen sprider sig inte bara söderut, utan givetvis också norrut från dagens ”vargbälte”.
– Vi har redan nog med lo, järv och örn. En ökande vargstam i söder skulle få oerhörda konsekvenser för rennäringen, säger Idivuoma.

Samarbete ger tyngd
Av samma skäl ser han en ”vargkorridor” genom Norrland ned till vargområdena i söder som otänkbar.
– Det känns mycket bra att vi kan samarbeta om frågor där vi har en gemensam syn. Det ger en stor tyngd gentemot beslutsfattarna, säger Per-Gustav Idivuoma.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Människor ELLER rovdjur, det är frågan OBSERVER!

2009-04-07 12:13

Observer observerade inte att jag INTE angav politikerna som motpart. Det är de inte, politiker är mellanhänder för individer eller grupper som vill ha till stånd en lagändring. De individer eller grupper som har tillräcklig ekonomisk eller ibland opinionsmässig styrka får också genom önskad lagändring.

Citat ” För det andra så är den villkorad det vill säga att man kräver ett tak för vargstammen samt en omedelbar jakt.”.

Och detta ”villkor” tror du våra motparter bryr sig om? Inte ett dugg, du har säkerligen läst hur det hela har presenterats i dagstidningarna? Allmänheten får en uppfattning om att nu tycker JÄGARNA att det är ok med varg och att de går med på att varg flyttas till vargtomma områden! Detta är den tolkning som bibringats allmänheten, att inte förutse detta var naivt.

Det hade varit bättre om de sex kunde bilda en gemensam politisk organisation, rovdjurspolitiken handlar inte om rovdjurens vara eller icke vara, men väl om det icke storskaliga jordbrukets, glesbygdens, jaktens, rendriftens, fäbobrukets mm. möjligheter att finnas kvar. Samt det svenska folkets möjlighet till att ha sommarstugor och kunna njuta av naturen på det vis vi har kunnat göra de senaste 150 åren. Rovdjurspolitiken kommer att medföra en rent industriell användning av all mark; stora otillgängliga lantbruk samt otillgänglig skog. Det är nog inte detta som den fanatiska kanonmaten inom WWF, IUCN, LCIE, SNF, SRF mm. tror sig arbeta för, men när de får insikt då är de gamla, fattiga och orkeslösa. Utom ledarna som har sin försörjning och har slängt all ideologi till förmån för egen vinning.

Kärnan i problemet är, Observer, att en fredlig samexistens mellan människor och stora rovdjur, där de delar på en gemensam stam av bytesdjur, har aldrig varit möjlig och en sådan utopi kommer heller aldrig att bli möjlig. Detta har ekologisterna insett och deras lösning är att i vad de kallar ”naturen” skall endast finnas växter och djur, rovdjur och bytesdjur. Vill människor leva i denna ”natur” så måste de göra det på de vilda djurens villkor.

Läs mp:s valmanifest och om du inser vad deras ekologistiska formuleringar betyder så bör du bli skrämd. Inte att undra på att det bubblar i den rödgröna röran, en del kommer nog att bli både kokta och rökta, man ser ju redan hur det har börjat sprattla i grytan.

Vår grundlag 2 §: ”… Det allmänna skall motverka diskriminering av människor …”

18. Fel fokus

2009-04-06 23:32

RFeynman har helt fel fokus i sina analyser av den inlaga som de sex förbunden gjort. För det första så vänder den sig inte till Natuvårdsverket och eller vargkramare i olika grupperingar utan till de politiker som fattar besluten om vår framtida rovdjurspolitik. För det andra så är den villkorad det vill säga att man kräver ett tak för vargstammen samt en omedelbar jakt.
Det finns all anledning att läsa texten en gång till med andra ord.

17. Roland Jag försöker

2009-04-06 12:17

sätta mig in i eran situation. Tror du jag tycker det är kul att du har förlorat jakten? Tror du jag tycker det är kul att jägarkåren i mellansverige minskar pågrund av vargen, tror du jag tycker det är kul att även jakthundarna försvinner i dessa områden? men skulle du tycka det vore bra om det vart så över hela sverige? tycker du att alla jägare med hund ska få dessa problem? Jag som Du som verkar vara en hängiven hundförare, vill väll att det ska finnas kvar områden att jaga på, och att få så lite varg som möjligt i sverige. att jobba mot nollvison tror jag blir svårt. eller har du nån i riksdagen som man kan rösta på? skulle nått parti utropa sig som nollvisionärer så skulle dom omedelbart få min röst, utan tvekan. Om det är nån som vill värna om löshundsjakten så är det jag. jakthundar är och har alltid varit mitt liv, och just detta ämne varg/hund har gått så långt att man blivit smått galen. Man scannar av internet mer än 2 timmar om dagen för att se vad som händer på vargfronten. för även om jag inte själv har drabbats av vargen så känner jag av hotet nerifrån. så jag gör allt för att påverka beslutsfattarna och människor i min omgivning om detta. För här uppe så tar man nästan allt med en nypa salt och tror att det ordnar sig. Jag hoppas bara vi kan samla våra styrkor inom jägarkåren och gå tillsammans mot en bra rovdjurspolitik. det är trots allt vi yngre jägare som kommer att drabbas av dessa besluts som fattas i dessa tider.

16. Just så RFeynman.

2009-04-06 10:57

Vi vet idag vilka som är jägares, hundvänners och glesbygdsbors motpart och antagonister (de som struntar i våra åsikter) och det är fanatikerna som hanterar rovdjursfrågan från Naturvårdsverkets varma sittdynor. Deras beteende har hela tiden varit till vår nackdel och bristen på objektivitet i frågan, med pengastöd endast till rovdjursvänliga, är tydlig.
Det saknas anledning och orsak att hålla varg fritt i Sverige (det går ej att hitta några förtjänster eller fördelar med att ha varg) samtidigt som mängder av nackdelar (negativa och kostsamma) radas upp allt eftersom och blir förståeliga för även den mest urbane asfaltvandraren. Det grips efter halmstrån för att hitta förtjänster med rovdjursstammarna men det återstår ännu efter 40 års intresse och koncentration från forskarna att visa. Ja just ja, dessa fanatiska rovdjursvänner i förvaltningen fyller härmed de flesta krav på att benämnas fundamentalister. De ekologistiska irrlärornas anhängare bör benämnas så. De vill ju för tusan sätta stopp för jakten (en massa villkor och inskränkningar) och speciellt med hundar (det går ju lika bra att jaga utan hund. det är ansvarslöst att släppa hund i vargrevir). Ja sådana argument har vi fått läsa och nu senast ska jaktlagen byta namn till lagen om förvaltning av vilt. Det viktigaste för fundamentalisterna är rovdjuren. Anses ett överskott på matvilt som ett samhällsproblem, kan det bli jakt, annars inte. Man behöver inte vara allt för begåvad för att räkna ut dessa fundamentalisters vision.

Att förhandla med fundamentalister är utsiktsslöst.

Vi kan leva upp till just nuvarande internationella överenskommelser genom att hålla vargarna inom hägn. I rättvisans namn bör dock dessa överenskommelser omförhandlas med nu nya medlemsstater i EU. Lösa vargar innebär endast nackdelar för ett konkurrensutsatt Sverige.

15. Men det målet har inte rovdjursaktivisterna!

2009-04-06 09:23

Skall man förhandla så måste man sätta sig in i vad motparten har för mål för sin förhandling. Och motpartens mål är INTE en liten vargstam utan en så stor vargstam att den tillsammans med övriga stora rovdjur lever i en DÖDLIG BALANS med bytesdjuren.

Motparten har inga som helst önskemål om att det skall finnas jägare och jakt, tvärtom så är det deras uttalade åsikt att bytesdjuren är endast till för rovdjuren.

Därför är denna eftergift FEL och kommer endast att leda till FLERA ROVDJUR. Ett tragiskt och skadligt misstag.

Årtusenden av erfarenhet låg bakom våra förfäders kunskap om att där människor skall leva där måste de stora rovdjuren bort.

Att människor och stora rovdjur skall kunna leva i en sorts fredlig balans där människorna jagar lagom mycket av rovdjur och villebråd är en UTOPI som aldrig har varit möjlig och ALDRIG kommer att bli möjlig.

Det är den URBANA NAIVA drömmen om en vildmark, en natur som inte finns i Sverige.

14. Larsson

2009-04-05 13:17

Vill inte heller ha någon varg..... Men det kanske inte är så fel steg ändå då vi nu måste ha varg så är det bättre om det kan vara en mindre stam eller? bättre 150 än 1000 eller? Tror inte att vi kan få till att ha en 0 tolerans då det tom finns jägare som vill ha varg i sverige..... Och folket i städerna dom tycker att se ska finnas varg så lär det troligtvis fortätta så också? WWF nöjer sig inte heller men om vi kunde jobba för en begränsning av stammen så kanske vi får bättre gehör? Vad har vi fått till för resultat med 0 tolerans?

13. Roland m. fl.

2009-04-05 01:44

Om maten(älgarna?) tar slut i ett vargrevir, med en fem, sex vargar, så inte beror det på vargarna i alla fall.
Dom verkar ha bättre planering än så.
Sveaskogs flyginventering av Örebro läns västra viltförvaltningsområde visar att den tätaste älgstammen fortfarande finns i revirets (vargarnas) kärnområde efter att detsamma funnits i 15 år!

12. Du Ingemar

2009-04-04 15:48

Om du som medlem blir särbehandlad, t ex får jaktmarken förstörd att jaga på, pga av nerflyttning av genvargar då är slag under bältet ett lindrigt uttryck enligt min mening!!
Själv har jag turen att inte behöva jaga på vargmarker (ännu). Men jag kräver av mitt förbund att det jobbas stenhårt för att alla ska ha det så! Nu känns det som om dom tog ett steg i helt fel rikning!!

11. O Varg i Sverige

2009-04-04 01:14

Vi behöver ingen Varg/ulv någonstans i Sverige. När den syns till är det som med råttor, De är fler än man anar, de synliga är bara toppen på beget!

10. Hur

2009-04-03 23:10

som helst måste det ju va bättre med 150 än 1000? Vargarna kommer att med största säkerhet leta sig dom bästa jaktmarkerna. Att gå och fantisera om vi ska ha varg här eller inte har väl passerat och det är väl för tusan att rädda det som går att rädda? Tråkigt för alla som jagar inne i ett revir ink undertecknad! om det blir 15 revir i sverige så borde väl det gå att åka en bit eller? ... Varför va emot något som är i rätt riktning? Vadå slag under bältet det va det för 20 år sen när några puckon bestämde att vi skulle ha dom här.. Det enda jag kan säga: blir det 1000 vargar i sverige då blir det nog väldigt långt att åka på jakt.........

9. Vi i Mellansverige

2009-04-03 23:09

Jerry När vargen sprids över hela Sverige som den kommer att göra oavsett om ni vill eller ej när maten (älgen) tagit slut, då kommer den att flytta, den stannar inte kvar här och svälter ihjäl. Då kommer även du att fatta hur det känns att mista möjligheten att jagamed löshund.Jag har mist hund som vargen har tagit, men
har även mist möjlighet till jakt på 120000 ha.
Har fött upp hundar som jag har slutat med för att det
känns meningslöst att fortsätta.
Nädu jerry sätt dig in i hur vargen kommer att påverka
dig och reagera nu för kommer det gör dom.
Vad gäller jakten i norr, upplåt kostnadsfritt Statens mark för oss markägare som fått våra marker ockuperade av Vargen.

8. Om detta blir verklighet, vad blir bättre?

2009-04-03 13:23

En stam på 150 vargar som nu nämns betyder med dagens sätt att räkna minst 15 revir vad jag förstår och därför frågar jag er som har jaktmarker i eller i närheten av ett vargrevir. Går det att jaga med hund om man är rädd om den och ej vill att den ska bli vargmat?

Den enda skillnaden med detta förslag blir att färre får bekymmer, men först efter att 100-150 vargar avlivats. Vilka ska tvingas ta bördan i fortsättningen, de som redan nu fått jakten förstörd, eller nya områden vargbefriade idag? Eller räknar samtliga nu drabbade att jaga i Norrland där skogsindustrin kräver låga älgstammar?
Kanske kan du Värmlänning hjälpa till att reda ut frågorna.

7. Slag under bältet!

2009-04-03 11:49

Vilka av era medlemmar ska drabbas (offras)? Det har väl diskuterats Värmland, Dalarna, Gästrikland?
Jag ser många till salu-skyltar, långa köer av jägare med familjer på väg mot norr. Det blir lätt att få fastigheterna sålda när så många är positiva att ha varg inpå husknutarna. Samer och norrlänningar, ni står väl med öppna armar och tar emot oss?

6. låt oss hoppas...

2009-04-03 10:47

Roland, tror du ni blir av med vargen i Mellansverige om vargen skulle spridas ut över hela Sverige? Tror du på att ni i Mellansverige skulle få hålla 1000 vargar själv? Knappast, det här beslutet är ju för att minska trycket av varg i Mellansverige och sedan att det inte sprids ut över hela Sverige och förstör för resten av vårt jägarfolk. Det är väl bra att det ska få finnas vargfria områden så man kan fara dit och jaga. Finns gott om marker i övre Norrland som man kan lösa jaktkort på. Kommer aldrig bli frågan om någon nollvision, och den som hoppas på det är ju bara dum. Låt detta bli en nystart i debatten. Detta är kanske sista chansen för oss yngre jägare med löshund att hoppas på en framtid.

5. Moget!

2009-04-03 09:21

Äntligen tar Jägarnas riksförbund ansvar för en framkomlig väg i rovdjurspolitiken och inte står bredvid och skäller på andra t ex Jägareförbundet, m fl. JRF har pratat acceptans nationellt och nollvisioner regionalt, vilket knappast är trovärdigt. Det är helt ok att inte gilla rovdjuren, men vi jägare måste hitta en väg där vi tar bort rovdjursvännernas argument för att maximera vargstammen - med bedrövliga konsekvenser för jakten - och kunna ha en så liten som möjligt men frisk vargstam. Jakten på varg är viktig på många sätt, den blir skyggare för folk och hundar, jakten ger plats för genetiskt nya vargar och stammen kan därigenom hållas så låg som möjligt. Nu kan man återfå framtidstron för jakt med löshund, vilket annars inte varit möjligt med 500 eller 1000 vargar. Att kunna sänka vargstammen till 1-3 föryngringar (20-30 djur) i Värmland är en enorm förbättring mot idag. Vi kommer att åter kunna bygga jaktbara klövviltstammarna som älg och rådjur. Jakten får en framtid! Moget var ordet...

4. Självklart

2009-04-03 08:52

Kan stammen minskas så ska vi hämta så mycket nytt blod från ryssland som det bara går, 150 nyimporteade vargar är bättre än 1000 eller? Tycker att var och en ska tänka på följderna om vi inte kan enas om detta tänk er 1000 vargar för fn då kan man inte ens åka till te x jämtland och jaga med sin löshund utan man får vackert plassera sin hund i hagen och gå på ica och köpa korv ist....... Åk och hämta nytt blod nuuuu så kanske det finns någon jaktmark kvar om 2 år...

3. Förslag ? Söderut

2009-04-03 08:51

DANMARK

2. Vagflytt

2009-04-03 08:51

Conny Sandström du kan väl upplåta dina marker
flytta upp vargarna från Dalarna samt Värmland
så har de mycket större chans att få kontakt med
invandrare. Kåridorer hit ner,vill ni ej ha dom kvar
där uppe i norr så vill inte vi ha dom här, skicka
tillbaks dom där dom kom ifrån.
inte

1. Varsågod!

2009-04-02 20:15

För tillfället har vi 2st gråben som rantar runt i
Tornedalen sen höstas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons