• Älgskadefondsföreningen

”Vi ska slåss för löshundsjakten”

AktuelltPublicerad: 2011-12-05 17:33

Svenska rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige ifrågasätter i en skrivelse till regeringen den svenska jakten med löshund.

Utspelet döms ut av flera experter.
– Vi kommer att slåss till sista blodsdroppen för att försvara löshundsjakten, säger Svenska kennelklubbens ordförande Nils Erik Åhmansson.

Det är i en skrivelse till regeringen som de två organisationerna skriver att man vill ha en konsekvensutredning av löshundsjakten.
Jakt med hund ifrågasätts främst för att värna om vargstammen.
”Risken är uppenbar att vargar, enbart genom sitt naturliga beteende gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad utsträckning blir föremål för jakt som äventyrar artens framtid i landet. Det är ett av skälen till att löshundsjakten bör utredas, skriver företrädarna för vargvännerna.
I skrivelsen påstår de två organisationerna bland annat att ”En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll.”

”Det fånigaste jag hört”
– Det var nog något av det fånigaste jag har hört. Tänk om det vore så enkelt att få en jakthund, skrattar Nils Erik Åhmansson, ordförande för Kennelklubben.
Han menar att den här typen av förslag till att börja med är avsedda för att försvåra för jägarna, men att slutmålet är att löshundsjakten förbjuds.
– Det är inte bara de här organisationerna som vill komma åt löshundsjakt. Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen har tidigare varit ute och sagt att där det finns starka vargstammar ska man inte få jaga med löshund. En del av de här extremistorganisationerna har tidigare gjort utspel i samma riktning exempelvis mot stövarjakten, kommenterar Nils Erik Åhmansson.

Går inte att bekämpa mårdhundar
Han berättar att verksamheten med grythundsprov har kritiserats av samma krafter.
– Det är direkt kontraproduktivt. Regeringen har avsatt 50 miljoner för att bekämpa mårdhundens utbredning, vilket kräver att vi har grythundarna och för att få bra grythundar måste vi ha prov. Vi kan inte jaga med rädda eller för aggressiva hundar, konstaterar basen för Kennelklubben.
Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska rovdjursföreningen, har svårt att förklara vad man vill med kravet på en konsekvensutredning. Men hon förnekar att avsikten skulle vara att Rovdjursföreningen vill förbjuda all löshundsjakt.
– Det finns ju inga krav för jakthundar idag. Det kan finnas ett behov av översyn, säger hon.

Redan reglerat i lagstiftning
Det hon inte säger att det redan finns reglerat i jaktlagstiftningen att man inte får åsamka vilda djur onödigt lidande i samband med jakten.
– Det är ingen tvekan om att det faktum att vargen dödar jakthundar leder till konflikt. Vi vill hitta lösningar och innovativa metoder. Nöden är uppfinningarnas moder, säger Ann Dahlerus.
• Vad skulle det vara?
– I Dalarna har man jagat i små såtar och jägarna har fört ett väldigt oväsende innan man släppt hundarna att skrämma djuren, svarar hon.
• Men då skrämmer man väl inte bara vargarna, utan allt annat vilt också?
– Ja, det vet jag inte.
(Jakt & Jägare har talat med det aktuella jaktlaget och återkommer i morgon om detta.)
Ett av argumenten från Rovdjursföreningen och Djurskyddet för att regeringen ska utreda löshundsjakten är att möten mellan löshundar och vargar kan hota den svenska vargstammen.

Vargforskare håller inte med
Vargforskare Olof Liberg håller inte med.
– Nej, det kan man inte säga. Det har skjutits mellan en och tre vargar årligen i samband med attacker på jakthundar, konstaterar Liberg.
Rovdjursföreningen och Djurskyddet varnar för att både jägare och myndigheter ser attacker på jakthundar som grund för skyddsjakt. Men sådan skyddsjakt är ytterst ovanlig.
Rovdjursföreningen och Djurskyddet framhåller också att jakthundar springer okontrollerat och driver djur under lång tid, att hundarnas närvaro skulle stressa vilt.

”Strikt reglerat”
Göte Hamplin, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket, framhåller att löshundsjakten är strikt reglerad. Hundarna får inte hetsa viltet eller utsätta det för onödigt lidande. Där är hundägarens ansvar att jakten bedrivs etiskt.
– Ett exempel är när viltet får svårt att ta sig fram i terrängen på grund av snö. Då avlyser många jaktlag jakten. Vi har även från länsstyrelsernas sida möjlighet att stoppa löshundsjakt på grund av snöförhållanden, förklarar Göte Hamplin.
Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägareförbundet, ser de båda föreningarnas utspel som ytterligare ett led i en ständigt pågående provokation mot landsbygdens befolkning.

”Når inte acceptans för varg”
– Hur ska man någonsin nå acceptans för vargen med den här typen av inlägg i debatten? Man måste dessutom tänka på att samhället sätter press på jägare för att vi ska hålla nere viltstammarna, bland annat älgar och vildsvin. Det går inte utan löshundar, säger Gunnar Glöersen.
Sven Stenson är ordförande i Djurskyddet.
• Ni påstår att Sverige är ett av få länder där löshundsjakt är tillåten. I vilka länder är det inte tillåtet?
– I England och vissa delar av Holland, svarar Sven Stenson.
• Men i England jagar man ju med fågelhund?
– Vi menar drivande hund som driver mer än tio minuter, förklarar Sven Stenson som menar att vargfrågan är en stor fråga som Djurskyddet nu gett sig in.
• Varför ger sig en djurskyddsorganisation in i vargdebatten då vargen inte bara ger sig på jakthundar utan även sällskapshundar och alla andra slags tamdjur.
– Ja det kan verka konstigt. Vi är för skyddsjakten på varg men säger nej till licensjakt, förklarar Sven Stenson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

60. Bra Rickard..

2011-12-13 13:28

Med klara besked även om de verkar vara fler.
Först säger du att man kan skydda sin hund genom att vara nära hunden när den jagar.
Sedan verkar det som om du trots allt vill ha ett förbud mot att släppa hunden allt enligt ditt sätt att tolka djurskyddslagen.
SRF säger emellertid att man inte vill stoppa löshundsjakten utan endast vill ha en översyn.
Nåja, men vad är orsaken? Är det enligt din tolkning förbjudet att släppa hunden om det kan finnas varg i närheten? I så fall enligt er så är bilen mycket farligare och det borde ju då vara förbjudet att släppa med risk att hunden blir påkörd.
Eller anser du att en drivande hund orsakar det vilda ett lidande? Men Rickard! Du har ju aldrig jagat med drivande hund.
Nej, Rickard håll dig till din geniala lösning om mänsklig närhet till hunden och försök istället förankra detta till landets älg och rävhundsägare.
Det kan ju ge ytterligare reklam till bevarandesidan.

59. Jo, visst Rickard!

2011-12-13 08:35

Detta är ända sättet (lös hundsjakt) om man kan något om naturen och jakt att hålla viltstammarna till rätt nivå! 80% av alla djur som skjuts av jägare skjuts med lös drivande hund! Att bara sitta still med pyrschjakt är både svårt och tidsödande! Så vill du inte ha en älg i din framruta i framtiden så skall du både förespråka lös hundsjakt och en vargstam som ligger på 200st djur! Men genom att du inte är kunnig i ämnet hundar, vilda djur, natur och jakt så är inte det troligt att du kommer göra detta?

58. Rolf S

2011-12-12 21:18

Nej, du har fel. Det föreligger ingen skyldighet att jaga med löshund.

57. Vi är skyldiga!!!

2011-12-12 20:19

Jo Rickard, vi är tyvärr skyldiga att jaga med lös hund för att hålla våra viltstammar nere på den nivå som Länsstyrelsen och regeringen har satt som gräns i Sveriges moderna samhälle! Detta för att bla du Rickard skall slippa att köra in i fler älg med din bil (har du körkort och bil eller åker du bara tunnelbana?)där polisen får skära loss dig och vi jägare skall ta hand om en "vargvänns" problem med att avliva älgen. Så vi jägare är skyldiga att använda lös hund för jakt och att göra eftersök på de vilt som du kör på med din bil, hur gärna du hatar detta!!! Vi kanske syns bakom ratten i framtiden??!!!

56. Jan Bratt

2011-12-12 15:04

Man är inte skyldig att jaga med lös hund och det är inte tillåtet om det innebär onödigt lidande som kan undvikas genom att inte släppa hunden. Att man sett mellan fingrarna på detta i alla år är beklagligt så vi får hoppas att det blir ordning på det. Nej, jag har inte jagat med drivande hund. Jag skulle inte vilja utsätta min hund för det då jag vill följa djurskyddslagen.

55. Tack Rickard..

2011-12-12 11:13

För ditt svar. Det kan vara lösningen på ett stort problem. Nästa gång jag släpper stövaren skall jag försöka springa efter, det är nog aldrig provat tidigare men med en gammal hund och en bra kondition på jägaren så går det nog.
Det kanske rent av är lika effektivt som skyddsväst.
På tal om stövare Rickard! Har du du jagat med drivande hund?

54. Jan Bratt

2011-12-12 08:39

Du får nog bli lite me kreativ och tänka på att de flesta som skyddar sin hund mot vargattacker saknar bössa. Om ökad skyddsjakt vore lösningen skulle väl statistiken vada så att de som idag har bössa i alla fall skulle utsättas för färre attacker än de som saknar bössa. Sanningen är att de som saknar bössa utsätts för betydligt färre vargattacker än beväpnade hundägare. Varför? Jo, mänsklig närhet till sin hund är ett bättre skydd än en bössa.

53. same old story - Richard goes again

2011-12-11 23:27

Sluta någon gång är du snäll !!

Med vänlig hälsning Peter

52. SKK och Törnrosa

2011-12-09 11:10

SKK har i sin Törnrosa sömn varit svårväckt av vargen. Nu kanske dom är på väg?
För egen del har jag gått ur SKK eftersom dom hittils har varit helt passiva i vargfrågan.

51. Rätt som Rickard skriver...

2011-12-09 08:48

Att vi skall skydda våra hundar, ja alla tamdjur naturligtvis.
Och till en viss hjälp har vi då §28 men då inträffar det märkliga att om denna nödvärnsrätt används mer än 3 - 4 ggr per år höjs genast röster från bevarandesidan att införa begränsningar.
Något effektivt sätt att skydda hunden har tyvärr inte uppfunnits än trots att människan har funderat på detta i hundratals år,
Mycket är också prövat, från halsband med taggar till små käcka bjällror. Här kanske Rickard kan bistå med utförligare information.
Vidare, hur man skall skydda renar från rovdjur har jag aldrig fått någon klarhet i. Kanske kan samma miljöpartist upplysa om detta.

50. Jo,

2011-12-09 08:48

jag menar vad jag skriver, låt Rovdjursföreningen "hålla på" de kommer att dräpa ut sig själva. Jägarkåren kommer att vinna, om detta har jag skrivit förut.

När vi nu äntligen fått stöd av SKK med ett uttalande som att "vi ska slåss till sista blodsdroppen för löshundsjakten", då finns det väl ingen anledning att INTE stötta SKK. Tänk om, tänk om SJF kunde ställa sig upp på barrikaden med ett liknande uttalande!!!!

När Norrlands Jägarkår och befolkning äntligen har fattat vad som är på gång med varg hit upp, då kan rovdjursföreningen hälsa hem med sin agenda här i Norrland.
Här i norr kommer de näppligen inte att få fotfäste hur mkt de än ylar på sina informationsmöten.

Återigen strunta i Rovdjursföreningen, de är i sin nuvarande roll ingentig annat än en extremistorganisation med fundamentalistiska grundprinciper.

49. Rickard #46

2011-12-08 15:53

Du lever i en drömvärld, utifrån vilken fördel/nackdel man kan få så gör människan vad den kan för att ta bort djur som är till förtret, kackerlackor, mördarsniglar, löss, loppor m.m och nu skall ju till och med hundarna, människans bästa vän, bort ifrån skogen där din käre varg kan finnas...

48. Rickard

2011-12-08 15:53

så Du menar att för ca. 35 år sedan när vargen med all rätt var utrotad ur Sverige, då hade vi inget komplett ekosystem?
Märkligt hur systemet kunde fungera innan dess, och fungera alldeles utmärkt.
Har Du funderat på det Rickard, hur vad detta egentligen möjligt!!
Det enda sättet vi jägare, kan skydda våra hundar på, är att skjuta varg.
Det begrep våra förfäder, och de gjorde ett alldeles utmärkt jobb.
Jordelivet eller snarare "djurlivet" gick ju inte under för det Rickard, eller hur?
Jag är övertygad om att Du inte köper ovanstående resonemang, eller??
Kan inte Du då tala om för mig hur jag skall skydda min hund mot varg, för jag har ingen som helst lust att "ställas inför rätta".
En sak är jag dock säker på, det kommer en dag då ett barn, eller för all del en vuxen som inte kan freda sig mot en anfallande varg/vargar utan blir riven.
Då är det Du och ditt anghang som bör ställas inför rätta.

47. Ja john #45

2011-12-08 15:53

i grund och botten tycker vi väldigt lika i alla frågor du nämner och tyvärr har väl studsaren blivit mer allmän vid all småviltjakt i mellansverige än vad hagelbössan är...

46. John

2011-12-08 13:29

Jakt som inte kan bedrivas i ett komplett ekosystem är otidsenlig. Tiden då mäniskan raderade ut arter för att de kändes besvärliga är över. De föresteelser som inte klarar av att leva upp till dagens krav på bevarande av arter vilket även inkluderar varg har ingen framtid. Så, det enda sättet att ha kvar löshundsjakten är att anpassa den så att hundarna inte far illa.

Det är du och jag och andra ägare som är skyldiga att skydda våra hundar. Den som inte gör det bör ställas in för rätta för djurplågeri.

45. Tyskterrier

2011-12-08 11:51

Svenska Kennelklubben är otroligt toppstyrd. Några "småpåvar" får en position, sedan sitter dom nöjda.
Detta fenomen kan Du även se i vår "stora" jaktorganisation.
Har Du någon gång lyssnat till företrädarna (ordf.) för dessa föreningar? man vet ju inte om man skall skratta eller gråta, menlöst och oengagerat. Nu menar inte jag att man skall gapa och skrika och ideligen "ta" ordet, som dessa vargfundamentalister är så duktiga på. Men någon gång har man rätt att begära lite mera "stake" från ovanstående org. i vargfrågan/debatten eller hur Tyskterrier?
Jag delar givetvis inte Halländskans lidelse och intresse för vargen, tvärtom.
Vi skall inte ha varg i Sverige. Finns inte utrymme för detta otidsenliga rovdjur, och det är det jag menar, hade ovanstående organisationer varit mer på tårna och med hjälp av sina medlemmar satt ner foten så är jag övertygad om att vi varit i ett annat läge i vargfrågan.
Men det är klart, "man biter ju inte den hand som föder en".
Jag som den "lille" jägaren, slåss för min egen löshundsjakt på mitt eget speciella sätt.
Jag jagar sedan flera år hare med älgstudsare!!

44. Skydda era hundar!

2011-12-08 11:34

Skydda era hundar så att de inte råkar illa ut i vargrevir, trafik, vådaskjutningar eller drabbas av jaktödem så har löshundsjakten en framtid.
Detta kräver förstås modernisering och utveckling. Men jag har förstått att de som har ideer om hur vargangrepp ska minska blir väldigt impopulära i detta forum. Varför? Vill ni hitta lösningar?

43. Stockholmare

2011-12-08 10:13

Jag har inte "gått på någon propaganda", utan jag gör just det, du så vänligt uppmanar mig till "tänker själv". För att ytterligare lyda Dina goda råd "stänger jag munnen", men inte i brist på argument, utan för att jag föredrar en saklig debatt, i ett tonläge, som jag tyvärr oftast inte ser i kommentarerna till artiklar på "Jakt och jägare"

42. John #40

2011-12-08 08:39

Vad jag inte förstår John är varför du dömer ut SKK nu när de äntligen backar upp oss och Mårdner välkomnar dom.
Vad Åmansson säger är att de KOMMER att slåss, inte att de gjort det förr, han är nog pinsamt medveten om hur det förhåller sig, men nu har de äntligen tagit ställning i denna debatt om än inte så klart mot vargen, så har de i alla fall öppnat upp lite och det skall vi vara glada för.
Precis som du är jag medveten om hur de agerat förr och det är INTE bra, har själv gått ur precis som du, men börjar de driva frågan rätt är det bara att svälja och gå med igen, får vi SKK på vår sida kommer det att väga tungt i debatten...
Vad gäller Halländskan sköt jag visst mitt i prick, och hon vet som jag trodde inte vad varg innebär, enfald och inte mångfald.

41. Halländska

2011-12-08 08:38

På vilket sätt bidrar vargen till den biologiska mångfalden? Det var det dummaste jag hört idag. Vargen är en ekosystemförstörare av stora mått och motverkar den biologiska mångfalden. Berätta nu på vilket sätt den biologiska mångfalden gynnats av vargens återinträde i Sverige!
Trams, vargen är ett skadedjur likt råttan, tillför inget positivt alls, bara negativa konsekvenser till sin omgivning.
Du har gått på propagandan från vargkulten som dyrkar vargen över ALLT annat, inklusive människan. Tänk själv istället och fundera på vad som blivit bättre i de områden som har varg. Nackdelar finns ju oerhört många, men fördelar? Nämn några eller stäng munnen! Kom inte och pådyvla andra människor dessa problem.

40. Tyskterrier

2011-12-07 15:47

vad är det Du inte begriper? berätta!
Vi jägare/löshundsjägare skall definitivt inte avfärda och nonchalera våra "motståndare" likt John E Mårdner, med "låt dom hålla på", kan på sikt visa sig vara direkt förödande.
"Vi skall slåss till sista blodsdroppen" säger N-E Åmansson!?
Jag är övertygad om att det gjorde mina bägge hundar i vargarnas käftar.
Vad har Svenska Kennelklubben gjort för oss jakthundsägare, är det så många som läst och hört dom i vargdebatten? tänkte väl det.
Svenska Kennelklubben är i mångt och mycket en organisation med "storebrorsfasoner", ni kritiska medlemmar vet exakt vad jag menar.
Vad dom inte förstår är att medlemmarna är garant för deras fortlevnad. Många har lämnat, jag är en av dom.
Jag säger det igen, på "pricken" Halländska, bra mycket bra.

39. Tyskterrier

2011-12-07 15:46

Tack för det civiliserade språket Du använder i Din kommentar till mitt inlägg. Än så länge råder det yttrande-och åsiktsfrihet i landet. Ja, jag är för biologisk mångfald och för vargen är en del av detta.

38. ska man skratta eller bli förbannad ..

2011-12-07 09:06

Självklart ska vi som har hundar fortsätta att jaga med dem, jag förstår inte riktigt vart de vill komma hela tiden?. Skulle vi ge oss på någon grupp så som Golfare eller andra som utövar sina intressen så skulle det bli ett rent helvete för oss. Nä jag kommer att fortsätta att jaga med min hund för de finns inget roligare för han och mig, att få komma ut och känna gemenskapen i det vi håller på med tillsammans. Sedan så gäller de ju att vi alla som jagar håller i hop nu och säger i från och skriver på allt som har med jakten att göra nu, om inte den ska bli ett minne blott. Vi har barn och barnbarn som oxå vill hålla på med detta fina intresse för naturen som vi alla har...

37. Kersti Fredin

2011-12-07 09:05

Var inte detta lite väl STORA ord från DIG nu.

"Om en utredning görs, så kan man utifrån den fatta beslut utifrån fakta,"

När kom DU med fakta ???

36. Nu undrar jag faktiskt

2011-12-07 09:05

Vad john #34 menar...håller själv fullständigt med Mårdner i hans inlägg #31
Vad Halländskan tycker fäster jag ingen vikt vid alls,verkar vara en kramare som gapar åt en jägare utan att som vanligt veta vad dom skriker om...
Kan dock hålla med John om att SKK varit urusla tidigare i debatten...

35. mycke muppar är det..

2011-12-07 09:05

1953 samma år jag föddes.. skrev George Orwell.." i ett förljuget samhälle ses sanningen som en revolutionär handling" och jag ser inga revolutionärer i dessa spalter, jag ser bara små människor som ser på sin omvärld genom ett sugrör, ältande sina små särintressen till förbannelse. Var finns sanningen och var finns det nåt vett?

34. Halländska

2011-12-06 15:47

håller med dig i allt Du skriver, och jag kan försäkra dig om att vi är många i jakthundsleden som tycker som Du.
John E Mårdner, går Du i ledband?
vad är det för trams Du skriver.
Vi har inte råd med att Rovdjursföreningen "håller på", begriper Du inte det?
"Vi ska slåss för löshundsjakten", rena hånet mot oss som jagar med löshund.
Säga vad man vill om Mikael Karlsson, men han är i vart fall på "bettet" i jämförelse med "vår" företrädare N-E Åmansson, "tandlös"!
Vad har Svenska Kennelklubben och för all del Svenska Jägarförbundet, två kolosser, gjort för mig och mina olycksbröder? ingenting! Jag har för egen del förlorat två hundar, en Jämte och en Finnstövare.
Snacka om att vakna i "elfte timmen" kanske "tolfte"!

33. Att göra sig till talesman!

2011-12-06 13:52

Lite förvånande att herr Mårdner kan påstå, att alla klubbar i SKK, kommer att stötta Åhmanssons uttalande. En parallell till att jägarförbunden anser sig kunna uttala sig för alla Sveriges jägare. Har läst ett antal uttalande från jägare, som avsagt sig sina medlemskap på grund att de inte delar åsikterna. Uppenbarligen har även regeringen nu också synpunkter, eftersom man har funderingar på att dra in delar av det anslag jägarna får från viltvårdsfonden.

32. Helt rätt, SKOG

2011-12-06 12:59

Detta backande och kompromissande så fort någon ny stolle tycker något fungerar inte. Skall man hålla på med prutande så måste man ta i så man har något att pruta på.
Det lyssnas för mycket på extremisterna i dessa frågor.

31. Utomordentligt ...

2011-12-06 11:21

...bra att SKK träder in på arenan och bitstår hundägarkåren mot dylika förslag som att förbjuda löshundsjakten.
Nu är det visserligen bara ännu så länge ett förslag om en konsekvensutrening från Rovdjursföreningen sida. Låt dom hålla på. De kommer ingen vart!
Det är bra Nils Eik Åmansson att du tar upp frågan på SKK agenda.
Alla Sveriges hundägare, specialklubbar, lokalklubbar och rasklubbar kommer att stötta SKK.
Politikerna i kommuner, riksdag och regering har nog redan insett att rovdjursföreningen mfl är att likna med en del förekommande extremistorganisationer som är på väg rasera hela den svenska viltvården.

30. Vilse i vanlig ordning

2011-12-06 11:21

Kerstin Fredin borde önska sig en kompass i julklapp. För en mer vilsen människa går knappast att uppbringa. KF i sin vilsna värld gör allt vad hon kan för att försöka sprida sin vargkramarpropaganda. En kompass kommer väl till använding. KF borde då, åtminstone, upptäcka vilket forum hon har hamnat på?

29. Djurskydd?

2011-12-06 11:05

Om man nu ska börja prata djurskydd så är det enligt lag krav på att tamdjur ska gå ute vissa timmar om dygnet. T.ex. hästar. Men finns det varg i krokarna är det helt tillåtet att hålla djuren instängda större delan av dygnet utan att de får utlopp för sina naturliga behov. Är det rätt att "fängsla" tamdjur för att vargen ska få ströva fritt?

28. Ja eller nej Kerstin

2011-12-06 11:05

Hej Kerstin länge sen sist jag undrar bara om du har läst färdigt medlemslistorna o kollat mot brottsregistret snart så du kan svara på min fråga som jag ställde till dej för ca tre veckor sedan det kan väl inte vara så svårt, ja eller nej räckte ju bra skrev jag då.

27. Kerstin!

2011-12-06 11:05

Det behövs väl inte en konsekvensanalys av löshundsjakten? Löshundsjakten fungerar utomordentligt i vargfria marker...
Den är tillräckligt reglerad och genomtänkt som den är. Du som vill påskina att du även är jägare, vet säkert vad jag menar.....

Det jag saknar är en konsekvensanalys av återinförandet av vargen, men det passar ni er noga för att kräva!

All som är insatt i vargdebatten, vet att detta utspel är ett led i ert försök att stoppa löshundsjakten till förmån för vargen. Men nu börjar fler och fler att få upp ögonen och det verkar som att ni är ute på väldigt tunn is nu... men för all del... fortsätt att traska på...

26. Försvar? Eller attack!

2011-12-06 11:04

Hur tar SKK i den här frågan. är det ett uttalande för att lugna de intresserade hundägarna, eller kommer de att sticka ut näsan i blåsvädret.
Det verkar som om myndigheterna sänt ut ett budskap i div organisationer. "Skapa lugn i leden" De som berörs lyder tvetydigt, men vad kommer vi att få i slutändan, en förändrad verklighet och hur det kommer att se ut, det beror inte på div organisationers engagemang. Utan hur vi AGERAR och vilka krav vi ställer!
Till nr 17 vill jag göra ett uttalande.
Gör en konsekvensutredning för att se varför jaktmotståndarna på grund av asocialt kontaktnät, vill ge sig på jagare och då specifikt med löshund. Kan ni inte försöka stoppa bilar på vägen i stället, då skulle vi inte behöva ha eftersök där personerna riskerar både sina och sina hundars liv. Jag menar om ni vill hata något, hata asfalt i stället för jägare och bilar i stället för hundar!

25. Attack är bästa försvar.

2011-12-06 11:04

Jag har skrivit det förut och skriver det igen.

Vi jägare/skyttar har backat och backat i årtionden. Det får vara slut med det nu.

Alla som läst lite historia och speciellt militärhistoria vet att om man bara försvarar sig så förlorar man lite i taget av det man har. Till slut finns ingenting kvar. Detta har vi gjort i frågor som alla känner igen. Vapenskåp, vapengarderob, blyförbud, skjutbanor, jaktbart vilt, jakt tider, m.m. m.m. Listan kan göras hur lång som helst. Det är dags för en ändring.

Vi bevisat hederliga självförsörjande medborgare får börja kräva vår rätt att utöva vår hobby på det sätt som vi anser vara rätt. Muppar ska definitivt inte lägga sig i. Byråkrater utan verklighetsförankring ska inte komma med några pekpinnar eller förbud.

Vi som har konstaterats laglydiga inte bara en gång utan varje gång vi söker en ny vapenlicens ska självklart själva bestämma vilka och hur många vapen vi behöver. Förvaringen av dessa vapen beror enbart på hur samhället i övrigt ser ut där man valt att bo. I vissa områden i vårt land kan man inte ens vara säker på att det som svetsats fast finns kvar dagen efter. Men bor man ute i på landsbygden där man kan lita på sin nästa så behövs inte någon atombombssäker betongbunker för förvaringen.

Det får vara slut med, jo det kan väl vara rimligt eller ja det kostar ju inte så mycket när vi får ytterligare restriktioner på vår hobby.

Fatta detta: Ytterst få lagliga vapen används i olaglig verksamhet. Jämförelsen är i stil med att försöka förbjuda användandet av personbilar för att personbilar har förekommit vid bankrån. Är det så att slödder bryter sig in och stjäl lagligt förvärvade vapen så ska polisen rikta sin uppmärksamhet mot förövaren och inte som idag mot den drabbade.

Uttalanden som ”Vi ska slåss för löshundsjakten” är helt fel. Det är den gamla vanliga försvars instinkten. Det ska istället självklart stå.

- Vi ska slåss mot MUPPARNA med alla till buds stående meddel.

Mupparna har valt oss till motståndare i tron att vi bara kommer att göra som vanliga svenskar gör nämligen att bara lägga oss platta på rygg. Låt dom få en överraskning. Vi är svårstartade men när väl den gamla V8:an mullrat igång så finns det både styrka och fart att tillgå. Tanken är full så det är bara att köra på.

Starta med skrivelser till våra myndigheter med krav på lättnader på vapengarderoben. Kräv åter jakt på Korp och Morkulla. Kräv att Staten tar sitt fulla ansvar för skador statens vilt förorsakar. Kräv att ryssvargens härjningar i vårt land tar slut m.m. m.m. Låt oss dessutom samla våra krafter i Naturdemokraterna och låt det bli vår knytnäve i magen på alla våra antagonister vilka dom än är.

24. SKK

2011-12-06 10:02

Välkommen in i matchen. Ni har varit efterlängtade i debatten.

23. Kerstin Fredin

2011-12-06 10:01

Men sluta med ditt skitsnack nu Kerstin. Denna utredning görs för att sätta vargen över alla andra där den finns. Absolut ingen tror på det svepskäl att det är för hundens bästa detta görs. Både du och jag vet att exempelvis vildsvin och trafik är farligare för en jakthund men varken på er hemsida eller killen som snackade i radion nämnde ens detta. Det är alltså inte alls någon genomlysning av jakthundar ni vill åt utan ett sätt att lägga en död hand över vargmarker. Inte en du kan ju ha varit så korkad att du trodde att detta skulle falla i god jord hos jägare. Stå upp och var den rakryggade person du påstår dig vara att du nu vill förbjuda jakten där varg finns. Nästa steg blir väl som MM skriver att tågen, renskötseln och jordbruket också ska förbjudas.

22. Kommentar till norrlandsjägare

2011-12-06 10:01

Med ditt resonemang borde vi i södra Sverige inte ha några viltolyckor på våra vägar eller älg/ rådjur i samhällena!

21. Kerstin Fredin

2011-12-06 08:52

den dag jägarna kommer att se något positivt i ett förslag från rovdjursföreningen kommer aldrig att inträffa, ni lever alldeles för långt från verkligheten...

20. Godmorgon Kennelklubben

2011-12-06 08:39

Första gången jag hör talas om att de yttrar sig i denna fråga. Finner det märkligt att de är så tysta då det är deras medlemmar som drabbats mycket hårt av vargens okontrollerade ökning på en liten del av Sverige. Men det är väl så att de ansvariga inte bor i dom områdena.

19. Rovdjursföreningen

2011-12-06 08:39

Vad är syftet med detta utspel??

Läs under skrvelse och bilagor

http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=9&oid=3170

18. människofientligt

2011-12-06 08:38

Dessa organisationer som kan komma med dylika påståenden och förslag visar bara hur okunniga man är om hur jakt med löshund fungerar. Fast vad som är mer allvarligt är den människosyn som återspeglas deras agenda. Vad man säger är att människan egentligen inte har inte har någon rätt att vistas i naturen, eller att tillgodogöra sig naturens tillgångar. För oss som försöker leva i samklang med naturen uppfattar vi det bara som mycket kränkande. För mig som boende på landsbygden anser jag att det är hedervärt om jag kan tillföra mitt hushåll ekologisk mat i form av bär svamp och ett och annat vilt. Att ta bort den rätten är inget annat än mäniskofientligt, miljöfientligt, kulturfientligt, naturfientligt och sorgligt.

17. Det gäller en begäran om konsekvensutredning.....

2011-12-06 08:38

....inte en begäran om att jakt med hund ska förbjudas.

Om en utredning görs, så kan man utifrån den fatta beslut utifrån fakta, och dessutom hitta avarter och risker man inte har haft kunskap om tidtagare - något som borde ses som positivt även från jägarhåll.

16. Samarbete ett måste för alla organisationer, SKK, JRF. SJF, LRF mfl. det ger styrkan.

2011-12-05 22:36

Det måste vi alla kräva av våra organisationer som verkar på landsbygden, så nu alla medlemmar, skriv motioner till era förbund. Artikeln är inte värd en kommantar, men däremot SKKs inträde in i debatten, så alla Ni inom SKK, motionera till årsmötet och kräv ett samarbete om landsbygdsfrågorna. Vi måste se till att Sveriges Riksdag börjar tolka EUs art-& habitatdireiktivet rätt, inte enbart vargens bevarandestatus i första hand, utan vår landsbygds överlevnad med sociala, ekonomiska, mångfald, betesdjur och särdrag, dvs. landsbygdens framtid. Följ Finland som ser om sina människor före vargen.

15. Mycket märkligt !!!!

2011-12-05 21:21

Man åberopar en konsekvensutredning
beträffande löshundsjakten vara eller icke vara, MEN var finns en liknande omkring vargen. Varför kommer det aldrig en sådan ? Jo, det kan jag svara på, den blir jävligt svår för vargkramarna att försvara !!!!

14. Hur får dom luft.

2011-12-05 20:56

Svenska rovdjurs föreningen agerar som om dom har någon talan, ett förbund fullt av flummiga individer utan insikt på vad vargen ställer till, för mig är det obegripligt att denna samling tror sig ha talan som en myndighet, skrämmande å det allra allvarligaste.

13. statistik

2011-12-05 20:50

Det visas statistik,på trafikdödat vilt,men det är rovdjuren som driver ut dem, på vägar och in i bebyggda områden, med många trafikolyckor,som följd, så det är väl på sin plats, att skjuta av så att rovdjur får en naturlig skygghet, för det räcker med skansen

12. VAKNA UPP

2011-12-05 20:48

Nu måste politiker och allmemliga Svenskar VAKNA dessa oganisationer kan man ikke ta seriøst

11. Rädda jakten

2011-12-05 20:47

nu skriver jag för femtiälfte gången hoppas jag får vara med har varit portad är inte lojal mot förbunden har nämligen egna åsikter det är ju himla bra att någon står upp heja heja kennelklubben ni är de enda som står upp.

Redaktionell kommentar:
Den som håller sig till våra spelregler för kommentatorer löper liten risk att bli stoppad. Är man osäker på reglerna så finns de på hemsidan.

10. KGH

2011-12-05 20:36

.. det jag menade var på den tiden det var frid i skogen, är fullt införstådd med hur viltet beter sig i dag.

9. Stressar?

2011-12-05 20:18

Skrivning lika låg som tanken!
Vi som är ute i skogarna, ser hur rovdjuren stressar övrigt vilt med sin tillvaro. Bl.a. så drar rådjuren in i byarna, för att söka sig en fristad, som snart nog är slut, när vargarna kommer efter. Dom är ju på god väg på flera håll.
För att få frid för klöv-och småvilt skall naturligtvis vargen bort.
Börja i rätt ända!

8. det har den rasklubb....

2011-12-05 19:50

jag tillhör framfört till SKK i 20 års tid, vad har hänt ? inte mycket det kan jag lova, SKK har likt en hal ål slingrat sig fram mellan för och emot varg för att inte tappa medlemmar och intäkter, diplomati kallas det väl. Men det kanske är dags att agera nu när det visar sig vara ett problem som berör mer än enbart mellan Sverige. Sent ska en del vakna, men välkommna in i matchen SKK.

7. B.Andersson #5

2011-12-05 19:11

Tror INTE de mister en hel del medlemmar för att de väljer att se saken som den är.Däremot tror jag att de skulle hjälpa till att öppna ögonen på en hel del som verkar gå omkring och halvsova...

6. Stress

2011-12-05 18:56

.. hur många fler småviltjägare än mig som sett älg, rådjur och andra vilt stå helt lugnt när drevet går runt dom?

5. OM SKK ...

2011-12-05 18:50

vill slåss för löshundsjakten, så borde de ta ställning i vargfrågan. Antar att Svenska Kennelklubben inte vågar ha någon åsikt, eftersom de då mister en hel del medlemmar.

4. Hmmm...

2011-12-05 18:50

undrar om viltet inte stressas mer av att man springer omkring och för ett herrans liv i skogen innan man släpper hunden efter dom,så som självutnämnde jaktexpert Ann Dahlerus föreslår...

3. Jämförelse

2011-12-05 18:27

Om man tar påståendet att jakthundarna stressar viltet med långa drev under lång tid så undrar jag i mitt stilla sinne
- vad gör inte orientering då? Under för viltet sämsta tänkbara tid har de sina tävlingar i naturens barnkammare. Här där jag bor är det ofta tävlingar. Har mött superstressade djur. Hur bra är det att ko coh kalv eller get och kid skiljs åt. Men det är väl bara och hänvisa till allemansrätter antar jag :-(

2. Läs igenom den här artikeln

2011-12-05 18:19

När jag läst igenom artikeln om de restriktioner som sägs ska gälla för lösdrivande hund blir jag rädd. De uttalar sig från ett skrivbord utan minsta hum om jakt överhuvud taget.De röjer sig själva och sin brist på kunskap om jakt och vård av det jakt bara viltet."Ja herre min je" för experter.

1. Rättelse

2011-12-05 18:18

Jakt med många hundar i s.k. "pack" efter räv är tekniskt sätt olagligt i England (man måste kunna visa uppsåt att döda räven med hundarna). Däremot har det inte varit någon märkbar skillnad i jaktaktivitet. Faktiskt har fler sällskap formats och fler folk är engagerade än före lagstiftningen. Numera har man hagelbössor med, det är den enda skillnaden egentligen. Svårt att sätta 300 000 människor i finkan varje helg!
Civil olydnad på ett gigantiskt (och av samhället helt accepterat) skala.
Det tar mer än några få kramare att stoppa engelsmännen från utövandet av deras kultur!
Och ja, jag har jagat där både före och efter "förbjudet" och den enda skillnaden jag märkte var att det finns mycket mindre respekt för lagstiftare nu än före. Men så är det, gör man dumma lagar så förtjänar man ingen respekt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons