• Älgskadefondsföreningen

Bakläxa om skarvjakt i två län

AktuelltPublicerad: 2016-06-17 11:41

I fyra län har skyddsjakt på skarv överklagats till Naturvårdsverket. Verket anser att länsstyrelsen i Stockholms län visar att kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. Däremot har inte länsstyrelsen i Kalmar respektive Blekinge län visat det i de överklagade delarna av sina beslut, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Fem beslut om skyddsjakt på skarv i olika län – Stockholms län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län – har överklagats och nu prövats hos Naturvårdsverket.
De konstaterar att beslutet som tagits av Stockholms län är korrekt, då de har visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda. 
– Beslutet från Länsstyrelsen i Stockholms län om att tillåta skyddsjakt efter skarv är välmotiverat och visar tillräckligt tydligt på sambandet mellan skarvens predation och risken för allvarlig skada på fisket, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket.

Kalmar län får delvis stopp
Länsstyrelsen i Kalmar län tog i februari beslut om skyddsjakt på storskarv, där beslutet bestod av flera delar – dels skyddsjakt för fastighetsägare, jakträttsinnehavare och deras jaktgäster inom ett antal kommuner, dels skyddsjakt för yrkesfiskare inom 300 meter från fasta fiskeredskap inom de aktuella kommunerna.
Delen om skyddsjakt för fastighetsägare, jakträttsinnehavare och deras jaktgäster överklagades. Dessutom begärdes inhibition, som Naturvårdsverket godkände och jakten kunde därmed inte genomföras. I överprövningen anser Naturvårdsverket att länsstyrelsen i Kalmar län inte visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen. De upphäver därför denna del. Delen om skyddsjakt för yrkesfiskare får däremot genomföras.

Även Blekinge får delvis stopp
Även i Blekinge län hade länsstyrelsen i mars tagit beslut om skyddsjakt på storskarv, där beslutet bestod av två delar. Dels var det skyddsjakt utförd av fiskare och deras medhjälpare på enskilt och allmänt vatten inom 300 meter från fasta fiskeredskap samt nät, långrev, burar eller ryssjor, dels skyddsjakt utförd av markägare eller jakträttsinnehavare och deras jaktgäster på enskilt och allmänt vatten. Den del av beslutet som avser skyddsjakt för markägare eller jakträttsinnehavare och deras jaktgäster överklagades.
I Naturvårdsverkets prövning av detta har de konstaterat att länsstyrelsen dels angett att ett obegränsat antal skarvar får jagas, vilket är en brist enligt jaktförordningen. Dessutom anser verket att länsstyrelsen inte visat att samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda i den överklagade delen och upphäver därför den. Den andra delen av länsstyrelsens beslut, som avser fiskare och deras medhjälpare, får genomföras.
I Skåne län har ett beslut om avslag på ansökan om skyddsjakt behandlats hos Naturvårdsverket. Där har verket skickat tillbaka ärendet till Skåne för ytterligare handläggning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Sambandet...

2016-06-18 15:44

... är tydligen svårt att se. Gädda, torsk och abborre håller på att försvinna i de aktuella områdena. Sportfiskarna jobbar med sina gäddfabriker, men det verkar bli mest skarvmat av det de åstadkommer.

2. Hur kan det...

2016-06-18 09:30

...över huvud taget vara möjligt att personer/föreningar/organisationer i detta land som inte i någon mån påverkas av skarvens, som ju bevisligen är en invasiv arts härjningar i fiskbestånden. Skärpning ni ytterligt fega politiker som med tydlighet går i storstadsbefolkningens ledband av rädsla för att inte bli återvalda och därigenom gå miste om er gyllene födkrok. Detta gäller inte bara skarven utan även t.ex. vargen som av någon outgrundlig anledning omhuldas av såväl folk som politiker helt utan insikt i verkligheten. För att ta ett exempel på galenskapen kan man göra liknelsen om att jag som bor i t.ex. Gävle och vill bygga en ny altan så skulle någon el. några som bor i Malmö ha rätt att överklaga detta bygge. Håll med om att gränsen för galenskap då sedan länge vore passerad.

1. Skarv

2016-06-17 17:10

Synnerligen ont om skarv i Kalmar län tydligen - vi får hoppas att det inte skjuts för många så att populationen lider obotlig skada !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons