• Älgskadefondsföreningen

Befarar ”vargtrubbel” med EU

AktuelltPublicerad: 2014-01-18 12:16

Vargkommitténs ordförande, Peter Egardt, är kritisk till att riksdagen slog fast vad som är gynnsam bevarandestatus för Sveriges vargar.

– Jag var rädd för att just det här skulle hända, att vi skulle få en överklagandecirkus igen, säger Peter Egardt.

Det är brukarsidan i Sverige som krävt att politikerna ska bestämma vad som är gynnsam bevarandestatus. Detta eftersom skrivningen i art- och habitatdirektivet är ”luddig”. Där anges bara att en gynnsam bevarandestatus är  ”väsentligt högre” än antalet djur i ”minsta livskraftiga stam”.


Går inte att räkna fram vetenskapligt

Där håller vargforskare Olof Liberg med.
–  Det går inte att räkna fram vetenskapligt vad som är ”väsentligt högre” utan det är ett politiskt beslut, har Liberg sagt i Jakt & Jägare.
Men Peter Egardt befarar nu att det riksdagens beslut om gynnsam bevarandestatus, GYBS, för landets vargar kan ge trubbel med EU.

Varnar för trubbel med EU
– Jag tror tyvärr att det kan få betydelse för hur EU bedömer att vi uppfyller direktiven i art- och habitatdirektivet. Det känns så onödigt att vi bråkar med EU, säger Peter Egardt.
Det framförs från bevarandesidan att Vargkommitténs förslag utgjorde en grund som gav förhoppning om ett lugn i vargkonflikten. Vargvännerna är kritiska till att regering och riksdag frångick Egardts beslut.
Men hur ser Egardt själv på saken, på vilka punkter frångick Riksdagen hans förslag?

Föreslog att verket fattade beslut
– På det stora hela har man beslutat enligt mina förslag. Det är i stort sett bara på den punkten, att riksdagen bestämde vilka intervall som skulle gälla för gynnsam bevarandestatus, som man frångått mitt förslag, säger Peter Egardt.
Han menar att riksdagen kunde ha fört ett resonemnag om vad som är GYBS och sedan beslutat att saken ska fastställas i intervall. Därefter skulle Naturvårdsverket fått direktiv att fastställa siffrorna.

Cirkusen
– Jag tror inte att skillnaden hade blivit så jättestor. Nu har vi fått en debatt där man allt för mycket hävdar att det här är ett politiskt beslut och så blir det den här cirkusen med överklaganden igen, säger Peter Egardt.
Annars är Egardt nöjd med att besluten om skyddsjakterna nu delegeras ned på länsnivå. Han tycker också att beslutet om vargjakt i länen med de hårdaste koncentrationerna var rätt.
Däremot är Egardt alltså kritisk till att politikerna satte faktiska siffror för vad som är gynnsam bevarandestatus.

Rörligt mål
– Jag tycker inte att vi ska tvinga våra politiker att leka experter och säga exakt vilket intervall som gäller, i all synnerhet eftersom jag menar att gynnsam bevarandestatus är ett rörligt mål. Om vargstammens genetik förstärks år från år, krävs det färre antal vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Vi kan inte ha riksdagsbeslut varje gång detta förändras, säger Peter Egardt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. #43, Fredde - EU vill ha obrukade skogar i Sverige!

2014-01-22 13:10

Nej, jag förstår väl att Fredde inte har någon lösning. Ingen har någon lösning. Vad hjälper det om Dag L ”slår hål” på andra genetikers ”genetikargument”, när han själv förespråkar ett golv om 270 vargar och vill ha varg över hela landet, även i renbetet? Det enda det leder till är en diskussion om hur vi skall få en genetisk frisk vargstam som får växa till sig fritt, utan tak. Det lär knappast ge oss ”så få vargar som möjligt”. Snarare tvärtom, ju friskare vargstammen är ju snabbare växer den, och eftersom tak saknas, så kan jag inte se hur det skall ge oss ”så få vargar som möjligt”? Nej, vilken metod som mest effektivt sänker inaveln i en vargstam, som får föröka sig fritt och breda ut sig fritt, är inte problemet. Det är hur vi stoppar tillväxten, och hur vi minskar det verkliga antalet vargar i landet på ett år sikt, dvs. vilka är förutsättningarna för att vi varje vinter skall kunna avliva minst 40% av de verkliga vargarna? Att hoppas på allvarliga vargincidenter förefaller även det tämligen lönlöst. Jag har svårt att se för mig vilka incidenter som kan få EU att ändra sina direktiv, att få Sverige att ändra sitt eu-fördrag, att få Sverige att frånträda alla relevanta dokument. Inte lär det räcka med att vargar dödar ett eller några barn i den avlägsna arktiska eu-vildmarken Sverige. Rewilding Europe har dessutom bot för vargens matbrist; visenter, hjortar och gotlandsruss skall födas upp och sättas ut som vargmat, metoden provas redan sedan ett par år i Spanien. På så vis garanteras vargstammen inte bara få ”full ekologisk” effekt, utan kan fortsätta växa därutöver.
Så, bäste Fredde, vad är det egentligen du vill säga? Att ett himmelsk under inträffar och räddar oss från vargen? För all del, för närvarande är det ungefär det bästa vi kan hoppas på.

43. 961L

2014-01-21 20:28

Hade jag haft en enkel lösning så hade jag givetvis fört fram den. En ide är ju att sluta arrendera och jaga i vargmarker. Den vägen har vi jägare helt i vår egen hand. Ökande skogskador inga arrendeinkomster skulle slå hårt och sätta press på styrande.

42. Problemet

2014-01-21 17:38

med dom officiella siffrorna i rovdjurspolitiken är och har alltid varit att taket inte finns på en liten stuga i Mora. Nej taket finns bland höghus i städer runt om i Europa. Vilket innebär att praktiken och verkligheten är något annat. Hur mycket varg skulle Dag L egentligen ha i landet enligt egen önskan?

41. #40, Fredde - hur går det till när riksdagen "tar" ett vargproblem?

2014-01-21 17:38

Ok, Fredde. Låt oss anta att politikerna (de svenska) av okänd anledning kommer till slutsatsen att vargen i Sverige måste utrotas, vi kan till och med låtsas att de stiftar en sådan lag. Då är frågan Fredde, kommer denna lag medföra en mindre vargstam eller inte? Vad tror du? Jag tror att en sådan lag får lika stor effekt som tidigare "varglagar", till exempel höstens beslut om licensjakt, dvs. noll verkan.
Hjälper det om vi får fram en bondeledare som enar landsbygden? Nej, knappast. Han lär inte rå på EU eller alla avtal som Sverige i sin dumhet skrivit under. Han lär dessutom ganska snabbt bli åtalad för förberedelse till grov jaktbrott eller för att ha gått i en vargs fotspår, eller nåt annat grov brott som samhället måste slå hårt ner på.
Min dystra slutsats är att vargstammen kommer få fortsätta växa obehindrat tills den kraschar. Och med tanke på att visenter, hjortar och gotlandsruss skall födas upp och sättas ut till vargmat så kan det dröja innan maten tar slut.
Beträffande Dag Lindgren finns mitt svar i #38.
Återstår då Fredde - vet du någon möjlig utväg som kan stoppa den pågående vargexplosionen? Och gör nu inte som alla andra och hoppa över frågan, och låtsas som den aldrig ställts.
Jag såg i Jägarbloggen att Jägarförbundet har en "plan", men den är naturligtvis hemlig. Så jag säger som Relling, fan tro't.

40. 961L

2014-01-21 13:23

Alla de problem du räknar upp är en enig riksdag beredd att ta. Vi har helt enkelt på tok för lite problem idag med varg som skulle få våra politiker att göra en helomvändning. Jakten ses som en hobby och så länge vi skjuter de älgar och vildsvin (som samhället ser som problem) så skiter de fullständigt i att jakthundar dör. Förmodligen ligger ett förbud av löshundar närmare tillhands i vissa revir än skyddsjakt på varg.
Krasst sätt så behövs betydligt fler allvarliga tillbud än idag med varg. Döda jakthundar och får räknas inte alls som allvarliga tillbud. Faktiskt så krävs nog dödsfall innan du kan få en rejäl opinionsändring. Men vi är inte där. Så ska vi försöka med de medel vi ha att försöka ha så få vargar som möjligt där vi med Dag L hjälp kan i alla fall slå håll på vissa genetik argument som finns i debatten. Vi kan också hoppas på att ju fler vargar som det blir ju snabbare får vi allvarliga incidenter. Ett annat stort problem är ju att jägarsidan är alltför ensamma i debatten. Vem ska företrädda kvinnor som inte vill plocka bär mer? Vem företräder barn som inte vågar gå till kompisar? Finns dessa personer eller är de skrönor på jägarsajter. Finns de så måste de höras i debatten. Mikael Karlsson hävdade ju senast att han bättre företrädde landsbygden är JRF. Är det rätt????

Det krävs en enorm kraftsamling från landsbygden om varg ska ses som ett samhällsproblem. Vem som kan ena dem och företräda dem saknas idag.

39. Vänligen inse problemet

2014-01-21 13:23

Det spelar ingen roll vilka siffror lagstiftaren sätter på pränt eftersom villkoren för en svensk förvaltning ägs av icke folkvalda EU-tjänstemän fjärran från problemet och därför kommer vargen fortsättningsvis att både dö och yngla av sig okontrollerat... samtidigt som våra politiker och ”forskare” utan inflytande tjafsar om golv/tak, gybs, mvp o.s.v.

VÄRNA LÖSHUNDSJAKTEN!!

38. Andy B och bundsförvanter

2014-01-21 13:20

Nej, Andy B, Dag Lindgren är inte jägarnas bundsförvant. Dag Lindgren är sin egen och sin forsknings bundsförvant, inget annat. Ryman och Laikre är betydligt mer gynnsamma för landsbygden, djurägare och jägare. De visar upp i bjärt sken miljörörelsens fundamentalism, även den mest oinsatta och ointresserade stadsbo förstår galenskapen i 10000-tals vargar. Varje dag hör vi i nyheterna om vad extrem fundamentalism kan leda till. Ytterst få bejakar sådant.
Dag Lindgren är däremot en svår och farlig motståndare, hans förslag är försåtligt förnuftiga, och du och många andra tycks ha fallit i trans. Vad innebär då Dag Lindgrens förslag? Jo, han vill ha ett GOLV om 200 alternativt 270 vargar, han vill ha vargrevir över hela landet, även i renbetesområdet. Han vill inte ens ha skyddsjakt i renbetet.
I #37 har jag beskrivit inte bara hur vi kommer till noll vargar, utan även att noll vargar är det enda möjliga slutet på innevarande vargtid, frånsett några överlevare.
Intet ont sagt om Dag Lindgren som person, det är full möjligt att han är övertygad om att hans förslag är av godo för någon. Låt oss därför betrakta vad Dag Lindgrens förslag leder till, i verkliga livet. Med nuvarande eu-fördrag, internationella avtal och nationell lagstiftning, är, som väldigt tydligt framgått, en verkligt beståndsreducerande vargjakt omöjlig. Rolf O Peterson har visat att för att hålla en vargstam på konstant numerär så måste varje år minst 40% av vinterstammen avlivas. Detta är och förblir i överskådlig framtid omöjligt. För att Dag Lindgrens förslag skall få någon effekt så måste riksdagen kunna stifta lagar som leder till handling; detta har på sistone tydliggjorts varande omöjligt. En intressant fråga angående Lindgren är att han föreslår att låt ”oss” gå med på 270 vargar. Men till vem har Lindgren tänkt att vilka skall ringa, och till vem skall vilka säga ”OK, vi tar budet, 270 är gott.” Och vem har Lindgren tänkt skall göra vad för att detta skall ha någon som helst praktiskt betydelse?
Nej, det kalla och brutala svaret är att Lindgrens och Laikre/Rymans förslag leder till samma sak: En vargstam som växer fritt så länge det är möjligt, syftet är att skapa en livskraftig vargstam som har ”full ekologisk”effekt; glöm aldrig deras mål. En nackdel med Lindgrens förslag är att det har ett bedrägligt inslag; folk tror att vargstammen skall begränsas, fast den växer till fritt. En fördel med Laikre/Ryman är att alla ser fanatismen, och ingen tar dem på allvar. Deras förslag är helt ofarliga, de kan aldrig få någon politiker att våga ställa sig bak sådan extremism.

37. Kokillen, det finns ingen imaginär död!

2014-01-21 10:39

Kokillen försöker sig här på ett retoriskt knep, att bolla bollen tillbaka. Det är ett vanligt misstag av retoriskt obildade. Gå ett snäpp upp i den retoriska trappan, Kokillen. Där finner Kokillen att man i stället bör använda goda förebilder, det är retoriskt mer givande. Rovdjursföreningen brukar annars hålla, av Naturvårdsverket betalda, kurser i retorik för sina medlemmar. Kokillen kan kanske till och med få lite EU-stöd för landsbygdsutveckling om han deltar i en sådan kurs.
Men åter till Kokillens frågeställning, eller rättare sagt åter till det som var och är frågeställningen: Oberoende av om riksdagen beslutar om golv eller tak för vargarna, oberoende av om något av dessa sätts till 0, 100, 200, 270, 450, 995, 2000, 5000, eller vad som helst, så kommer inte vargarna att lägga sig ner och dö, alternativt sätta i gång att valpa. Skall lag betyda något så måste den leda till handling. Så det STORA problemet är; hur skall vargexplosionen stoppas? Hur skall det gå till att lagligen skjuta 100-tals vargar? Hur ändra EU-direktiv, alternativt gå ur EU? Hur ändra eller frånträda konventioner, avtal och andra relevanta dokument? Detta är frågor som i nära framtid måste få ett svar om våra politiker har för avsikt att begränsa vargstammen. Att som LRF/SJF ”bearbeta” vissa politiker leder ingen vart. Får frågorna inte svar, så kommer vargstammen som nu att växa till fritt, dvs. vi får en fördubbling vartannat till vart fjärde år. Tyvärr tyder allt på att politikerna har insett att det finns inga svar, politikerna är maktlösa, och någon lagstiftning som begränsar vargstammen till någon maxnivå (exempelvis allt mellan noll och Laikres 10000-tals) kommer inte. Detta är historiskt en helt ny rovdjurshantering; i alla tidigare tider har vargen betraktas som det värsta skadedjuret, och människorna har dödat varg var och närhelst de kunnat, och med vilka metoder som varit för handen – men vargen har överlevt, dock så fåtalig att den undvikit människornas raseri. Så hur pågående galenskap skall sluta vet ingen, men man skall vara oerhört naiv för att förespråka något annat än noll frilevande varg. Det, åtminstone, borde envar ha lärt sig av historien.
Men jag skall även besvara Kokillens försök till att vara retorisk: Hur skall vargstammen minskas till noll, är en fråga som har två svar. Det troligaste utfallet är att vargstammen får fortsätta sin fria tillväxt, för vargen som för alla andra varelser slutar det i någon form av krasch. Detta kommer att föra till vidsträckta och svåra skador, och kostnaderna blir enorma. Slutet blir därför troligen en en krasch i form av människoassisterad massdöd. En slut är att vargarna dräper flera stadsbarn och drar på sig en utrotningslagstiftning – såsom hände på medeltiden – och med en 300000-hövdad, välbeväpnad jägarkår, har jag stora förhoppningar om att utrotningen denna gång skall gå snabbare än den förra på 1800- och 1900-talet, ett billigt sätt att påskynda processen är att sätta en skottpremie på exempelvis 50000 kr/varg. Utrotning var möjlig för 100 år sedan, så kan jag inte se varför vi denna gång skall misslyckas. Vi måste naturligtvis räkna med att ett mindre antal vargar överlever, dock lär det gå minst 50 år innan det hela är glömt, och en ny vargavel startas. Vargavel är idioti när det är som värst, och vi börjar se att politiker försiktigt fjärmar sig från vargen - politiker avskyr att sitta kvar med Svartepetter, dvs. vargen. Kanske dags för Kokillen att följa efter, för Kokillen kanske känner till vilka de är som brukar bli kvar?

36. 961L

2014-01-21 10:39

Två saker.
Att ge sig på Dag Lindgren som är jägarnas viktigaste bundsförvant inom forskarkåren gränsar till ren dumhet. Du måste kunna finna andra forskare med betydligt högre mål för vargstammen att ondgöra dig över! Det skulle vara förödande för oss jägare om Dag skulle tröttna i sin kamp mot bl.a. Ryman och Laikre.
Sedan kan du förklara för mig hur du ska nå fram till ditt mål om 0 vargar. Vilka metoder ska användas och hur ska du påverka opinionen i att stöda utrotning? Vilka politiker eller vilka betydande opinionsbildare ska du engagera? Mig veterligt finns inte en enda riksdagsman som företräder nollvisionen. Ge mig en rimlig förklaring så kan jag gärna börja kalla mig nollvisionär. Nu vill jag gärna kalla mig realist!

35. Bra skrivet ...

2014-01-21 08:02

... 961L. Fler och fler inser galenskapen med vårt "nya" rovdjur.
Jag önskar att du inte vore anonym ...

Magnus Malmsten
Landsbygdspartiet Oberoende

34. 961L

2014-01-21 08:02

Skulle du kunna förklara på ett reellt sätt hur vargstamman ska bli 0?

33. 961L

2014-01-21 08:01

MVG för dina inlägg. Din beskrivning är den klockrena sanningen. Inget annat än noll är målet.

32. 961L #26-29-30 Ord och inga visor!

2014-01-20 16:51

Måste bara få säga.
INGEN! hade kunnat försvara sin ståndpunkt bättre än så här. Du har otroligt mycket att ge och du ger landsbygden stort hopp i en mörk tid.
Vi är många nu på din sida och vi blir flera för varje dag.

31. nr 28 "Sunt tänkande"

2014-01-20 14:18

Där har vi ett typiskt feltänk hos er kramare: Ni "VILL ha". Det handlar inte om man VILL eller ej utan om vi "KAN" ha frilevande "varg". Hittills talar inget för att det är möjlig om vi vill behålla en levande landsbygd, löshundsjakt, renskötsel osv.
Kan du förklara hur det "sunda tänkandet" kan kopplas ihop med frilevande "vargar" för de som har dem inpå sig och sina djur i sin vardag.
Nollvision omöjligt, säger du. Vi har gått från ett stort antal "vargar" till 0 (eller t.o.m "utrotning" enligt vissa kramare) tidigare i historien. Du kanske kan berätta när vi senast lyckades förvalta ett begränsat antal av detta skadedjur...

30. #29, Andy B - vill ha?

2014-01-20 12:55

Andy B säger sig vilja ha en begränsad vargstam och att han absolut inte vill ha noll frilevande vargar.
Ok, Andy B - det är enkelt att skrika "vill ha". Men du kanske kan förklara för mig det som Dag L uppenbarligen inte kan: Förklara på ren svenska, utan floskler om inavel och ekosystem, hur en vargstam om 200 eller 270 vargar dels skall etableras och dels hur denna begränsade vargstam skall hindras från att föröka sig till större numerär. Passa även på att beskriva hur det skall gå till att få dessa vargar att hålla sig jämnt fördelade över landet och hålla sig långsiktigt livskraftiga, hur det skall gå till att inte dräpa boskap, jakthundar mm., hur det skall gå till att hindra vargarna från att sprida rabies och dvärgbandmask? Hur du skall hindra barn och äldre från att på grund av vargrädsla inte våga vistas utomhus ensamma?
Gör nu inte som Dag L och hoppa över dessa svåra frågor, vill du ha varg så måste du kunna svara på dessa och andra frågor. Kan du inte svara så tycker jag du skall gå in för noll vargar. Hade jag själv kunnat besvara mina frågor så är det möjligt att även jag skulle kunnat tänka mig en begränsad vargstam. Men eftersom aldrig någon överhuvudtaget någon gång har kunnat lämna svar på frågorna så är den enda möjliga slutsatsen att frilevande varg är en omöjlighet i Sverige. Men Andy B., motbevisa mig gärna! Och glöm inte att förklara hur du skall få EU att gå med på att skjuta hundratals vargar.

29. #27 - Dag L; inte ens genetiker får dräpa av formella skäl

2014-01-20 10:26

Dag L, jag skäller på alla som arbetar för att förstöra den landsbygd som har byggts upp av generationer, tyvärr är du inte ensam, men ni är å andra sidan inte 8 miljoner heller. Svensk och skandinavisk landsbygd var innan vargens intåg unik i världen: Där fanns inga farliga djur, där fanns inga farliga smittor, där fanns bär, där fanns fisk osv. Barn och ungdom kunde röra sig fritt i denna natur och tamdjur kunde beta även på fjäll och i skogsmark. Nu finns där världens värsta rovdjur som sprider död och livsfarliga smittor. Tyvärr Dag L, dina vargar är inte formella, de är fysiska och de äter i snitt 8 kg kött varje dag - eller ca 2 h kött per kg varg. Det har en enorm inverkan på folk och djur som lever i vargrevir. Men det är inte ditt problem eftersom du är genetiker? Nej, sånt köper jag inte.
Du vill ha 270 vargar säger du, men jag har inte någon stans sett dig förklara hur det skall gå till, här ute i buskarna vill säga. Ingen här vill ha dina vargar, och jag har absolut ingen anledning tro, att även om det helt otroliga skulle ske att vargstammen skulle skjutas ned till 270, att det sedan skulle stanna med det. All min kunskap och erfarenhet i ämnet säger mig att vargstammen alltid, förr eller senare, kommer tillåtas växa tills dess att mat och utrymme begränsar tillväxten. I närtid har vi ett utfall, en(!) varg har på några decennier ökat till i storleksordningen 1000. Kan du ge mig något skäl att lita på dig och dina 270 vargar? Jag hoppas att du inte hänvisar till riksdag och regering? ty de har inget att säga till om i detta ärende. Återstår att lita på en icke folkvald kommissionär i Bryssel; skulle Dag L vilja lägga sitt och sina käras liv i sådana händer?
Därför; så länge du av "formella" eller andra skäl arbetar för att förstöra för mig och mina, för mina grannar och min bygd, samt arbetar för ett fullständigt meningslöst plågande av vilda och tama djur, så länge får du acceptera att jag "skäller" på dig, inte av formella skäl, utan av reella skäl. Att ursäkta sig med att du är genetiker duger inte; du kanske kan förklara för min dotter att eftersom du är genetiker så har du rätt att dräpa hennes häst? Det är nämligen det icke-formella resultatet av dina gärningar.
Jag hyser inga sympatier för Per Bengtssons åsikter, men jag försvarar hans rätt att uttrycka dem. Även i din blogg. Jag ser det som en styggelse alla bloggar - de flesta vill ha obegränsat med varg - där man censurerar åsikter.
Genetik, Eghardt, GYBS, MVP mm. mm. är allt och alla utan intresse i denna eviga strid om mark och tillgångar mellan människor på landsbygd och i stad.
Dag L, jag hoppas att du inser det omöjliga i att ha frilevande varg i Sverige, och att du därför skiftar fokus till att arbeta för noll frilevande vargar.

28. Dag L

2014-01-20 10:26

Fortsätt ditt oförtrutna arbete med att på ett vetenskapligt sätt visa på de felaktigheter som myndigheter och värnarorganisationer står för!
Du ska veta att det allra största flertalet sunt tänkande jägare står bakom dig och dina synpunkter.
Jag har själv vid något tillfälle blivit sågad av kommentatorer här på J&J eftersom jag vill ha en begränsad vargstam och inte bär den nollvision som vissa här på sighten bekänner sig till. Jag har vid flera tillfällen påpekat att våra motståndare är helt andra än de jägare som inser att nollvisionen är omöjlig, om man vill göra skillnad!

27. 961L-svar

2014-01-20 09:26

Kan du inte hitta någon annan att skälla på för att jag av formella skäl tycker vi skall ha 270 frilevande vargar?
Det finns säkert 8 000 000 andra du kan välja som mål när du förklarar vad jag förstår en del känner. Jag är den enda väl inlästa kvalificerade forskaren i världen som offentligt deklarerat att jag tycker ett lägre antal än 270 vore bättre. Kan du inte se till det (ur din synpunkt) positva isället?
http://vargdag.wordpress.com/2013/12/15/200-ar-basta-golv/
Försökte i #7 förklara att det troligen hade varit sämre nu om Naturvårdsverket hade fått fria händer för Naturvårdsverket vet inte vad de vill och det skulle inte vara GYBS med ett givet golv lägre än vad en del forskare tycker nu. Med den modell på 380 som de hittills hävdat skulle GYBS inte uppnåtts förrän några tusen vargar, men de informerade aldrig om vad som stod i det finstilta. Men du tillämpar konstruktiv misstolkning.
Jag tycker Egardt handlar illa eftersom han genom sitt uttalande skyller ifrån sig och stöder de krafter som inte tycker att Sverige skall styras av riksdag eller regering utan diffussa missnöjesgrymtningar från Bryssel som i realiten betyder 1000 vargar även om de inte säger det i klartext. Det är sant att jag tyckte Junselevargen skulle få bilda familj. Jag är genetiker och betonar genetiken. Det är därför jag tycker det hade varit bättre med 200 vargar. I en tidigare tråd kritiserade du mig offentligt för att jag enligt Per Bengtsson censurerat honom. Jag känner det då som en vilja att söka efter negativa vinklingar.

26. Dag L - din strävan är mitt fördärv

2014-01-20 00:33

Nej, jag baktalar inte. Gör jag det så har jag totalt missförstått dig. Av vad du skrivit och jag läst framgår tämligen entydigt att du vill ha en frilevande frisk vargstam i Sverige. Denne din strävan hotar min livsmiljö, den hotar stora värden av vad jag byggt upp, den hotar mina käras livsmiljö, den hotar stora värden för mina bekanta, för min bygd och mina vänner. Tycker Dag L att jag stillatigande skall finna mig i rovdjurspolitikens övergrepp; övergrepp administrerade av en icke-folkvald kommission i Bryssel?
Vad beträffar dig personligen betraktar jag dig som en hederlig och rättskaffens människa, men som totalt saknar förmåga att se konsekvenserna av den rovdjurspolitik du förespråkar. För inte tror Dag L att det är möjligt att hysa en liten vargstam om 270 vargar som icke är inavlade och som håller till i några undanskymda hörn av landet, där de inte stör någon?
Om din tillvaro blir olustig, därför att jag påtalar att din önskan om en svensk vargstam är mitt fördärv, så kan jag inte hjälpa det. Tyvärr, för jag har ingen önskan om att din tillvaro skall bli olustig, tvärt om önskar jag dig en lycklig tillvaro, och jag önskar att du kommer över och arbetar för vår sak, vi som drabbats av euvarggalenskapen, och ser gärna att du ansluter dig till vårt mål om noll frilevande vargar. Jag tror du skulle bli värdefull för vår kamp mot det förtryck vi utsätts för.
I detta forum har jag inte sett någon som kritiserat dig i syfte att racka ned på dig. Men du måste nog förstå att den vargpolitik du förespråkar är ett hot mot vår livsstil, vår kultur, vår jakt och våra barns säkerhet. Den vargpolitik du förespråkar orsakar mängder av tama och vilda djurs oerhörda plågor. Allt fullständigt utan mening, därför att varg har ingen nödvändig funktion att fylla i vårt land.
Vad jag har förstått förespråkar du ett golv om 270 vargar, du motsatte dig att ta bort en varg från renbetet etc. Hur har Dag L tänkt sig, utgående från dagens situation, få fram en liten frisk vargstam som inte stör och inte förstör?

25. Det börjar bli dags...

2014-01-19 21:35

att syna EU-hotet i sömmarna.
Låt det gå till rättegång så får vi veta om de verkligen är så bakom flötet som förödarna hoppas på.

24. 961L

2014-01-19 21:35

961L Varför är ditt huvudsakliga mål i den här tråden att på ett stötande sätt och byggt på totala missuppfattningar baktala mig och försöka göra tillvaron olustig för mig? Och varför finns det så få andra som bryr sig om vad jag sagt av andra skäl än att racka ned?

23. Vad EU skall göra eller inte

2014-01-19 15:03

Bra ledare i SvD i fredags angående varför EU ifrågasätts allt mer "...Den kan bero på att EU har tagit sig an för många uppgifter, i stället för att fokusera på de som utgör dess fundament.

Unionen har fått allt mer inflytande över sådant som bör avgöras av medlemsländerna, vilket gör att det blir lättare att avfärda den som en lekplats för makthungriga byråkrater. Därmed ges skeptiker tillfälle att ifrågasätta syftet med EU.

Det bästa vore om EU återvände till sina rötter och återigen satte de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, kapital, tjänster och personer, i centrum...." ( http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/fyra-friheter-att-fira_8902446.svd ).

Såg även i Land ( http://www.lantbruk.com/debatt/regelforenklingar-och-mindre-subventioner-far-landsbygden-att-blomstra) att goldplatande svenska myndigheter fick sig en känga - . "Svenska myndigheter är experter på att övertolka direktiven som kommer från EU-håll,...". Börjar kanske hända saker? Ett allt starkare, EU-fientligt SD bidrar tydligen till kursändring?

Så det är nog inte "Sverige ut ur EU" som skall vara taktiken - kravet bör vara "EU ut ur Sverige!" Här har vi stöd från tex Storbrittanien och de har ju varit tydliga med omförhandlingskrav.

22. Befarar trubbel?

2014-01-18 22:47

Ja han befarar trubbel med EU, han ska vara glad att han inte bor ute i buskarna. Vi har nämligen trubbel med vargarna.

21. Nog överklagar...

2014-01-18 21:38

...Mikael Karlsson och hans gelikar så fort ordet förvaltning nämns, kvittar vem eller vad Gybs hade bestämts till 500 eller 5000, dom ger sej aldrig.

20. Frankrikes beslut.

2014-01-18 21:18

Frankrikes beslut, har det överklagats? Där finns förmodligen ingen som anser att deras beslut är fel. Rätta mig om jag har fel. Beslutet var lägre än vad Sveriges regering beslutade.
När ska Regeringens beslut verkställas?

19. GYBS är ett politiskt beslut!

2014-01-18 18:59

EU-kommissionens representant har ju klart och tydligt slagit fast att experterna skall informera och att politikerna skall bestämma i vargfrågan. Så funkar demokrati.

18. Väpnares hemvist blev bärnstenars

2014-01-18 17:58

Hade inte riktigt koll...

17. 12

2014-01-18 17:56

Fjollträsk är bärnstenars hemvist.

Googla på WWF, Naturskyddsföreningen m fl. så ser du du att hemvisten är inom tullarna, dvs utanför verkligheten.

16. Till håll er till fakta

2014-01-18 17:34

Det borde du också göra som totalt missat att det inte finns något Upplands län. Uppland är indelat ungefär upp till Hallstavik gräns Mot Uppsala kommun nedåt via Knivsta mot Arlanda Märsta. Det är störredelen av Roslagskusten som är Stockholms län. I mitten ligger Uppsala Län bestående av kommunerna Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Resten är småpartier av Västmanlands och Gävleborgs Län. Så innan du vill man ska hålla sig till fakta, Kanske man ska kunna lämna fakta själv på ett korrekt vis?

15. Egarth ska inte kritisera regering och riksdag.

2014-01-18 16:34

Han är tjänsteman och tjänstemän ska följa politiskt beslutade direktiv. I hans uppdrag ingick att ta fram en socio-ekonomisk analys som tillsammans med MVP skulle ligga till grund för GYBS.
Han gjorde inte det, så han ska inte krittisera riksdagen, som är folkets beslutande organ. Hade han skött sitt uppdrag hade beslutsunderlaget avseende andra faktorer än genetik hade situationen varit en annan. Han är den siste som ska komma med kritik.
Vill han inte följa direktiv ska han avgå.

14. Till nr 12

2014-01-18 16:24

Om skon passar, så bär den

13. #7, DagL och "det biologiska taket"

2014-01-18 16:21

Citat: "... så hade vi inte fått GYBS förrän vargen nått det biologiska taket, ...". DagL tycks mena att bara vi böjer oss för ekofascisterna/EU så kommer vargstammen att begränsas så att den inte når "det biologiska taket"? Och hur skulle det gå till? Tror verkligen DagL att ekofascisterna/EU plötsligt en dag säger att nu har ni varit fogliga i Sverige ett tag, så nu skall vi ta och skjuta halva vargstammen? Med hänsyn till planerna på massiv utfodring av vargarna genom utsättning av visenter, hjortar och gotlandsruss kan det "biologiska taket" kan ligga åtskilligt högre än vad vi tror. Det finns tyvärr ingen anledning hoppas att dessa stolleplaner inte blir av, Rewilding Europe har redan i andra länder börjat avla och sätta ut visenter, hjortar och hästar som vargmat. Nej, DagL, läget är att vargstammen kommer att nå sitt "biologiska tak" vare sig vi vill eller inte, det enda som kan stoppa vansinnet är att folkets tålamod brister, eller, vilket ser ut att hända först, EU går i konkurs. Politikerna kan vi inte sätta det minsta hopp till.

12. 10

2014-01-18 16:00

Vilket område är Fjollträsk geografiskt enligt dig? Räknar du Upplands län till fjollträsk? Vore intressant att veta eftersom Egardt är landshövding i Uppsala.

11. Egardt har rätt

2014-01-18 15:57

Vargkommittéen kom fram till något som alla parter vad med om att bestämma. Där kunde man ha satt punkt och låtit NVV bestämma intervallet. Det hade troligen rört sig om 380 - 480 djur, enligt vad jag tror.

Det som hände sedan var att minister Ek körde ett eget race just på denna viktiga punkten, dvs intervallet.

Det hade nog varit betydligt lugnare diskussioner idag om vargkommitténs förslag hade köpts rakt av.

Redaktionell kommentar:
Vargkommitténs ledamöter var med och diskuterade frågorna. Alla förslagen var Egardts egna.

10. Gybs, rfp, map samma sak samma trams

2014-01-18 15:39

Fokus på fel saker!!!
Vi som bor utanför Fjollträsk skiter i alla förkortningar.
Vi är inte intresserade av att uttyda en massa förkortningar utan av att kunna fortsätta bo på landet och försörja oss där vi nu bor.

9. Sätt saken på sin spets

2014-01-18 15:35

Regeringen ska agera så att Sverige hamnar i EU-domstolen. Den rovdjurspolitik som riksdagen beslutade om håller utan vidare för en granskning i EU-domstolen. Låt landshövdingarna besluta om licensjakten typ som landshövdingen i Norrbotten beslutade om björnjakten. Först då återställs något av det förtroende för våra folkvalda som nu fullständigt raserats. Får Sverige bakläxa i EU- domstolen innebär ju det att den subsidaritetsprincip som är en grundval för EU tydligen inte gällerför just varg. Blir det så bör Sverige överväga utträde udden byråkratiska koloss som Eu blivit. Med tanke på att Sverige är en av de största nettoinbetalarna till EU torde risken vara bra liten.

8. Egardt har fel

2014-01-18 15:34

Det är ingen som helst tvekan om att Gybs är ett sammansatt värde. Det innehåller biologi, juridik och politik. Det är därför helt rätt av Lena Ek att dra frågan i Riksdagen som en proposition. I Gybs ska nämligen också lokal acceptans ingå som en av alla parametrar. Utan lokal acceptans blir det inga vargar i Sverige på sikt. Egardt ställer sig på kramarnas sida i och med det här uttalandet! Kramarna tror att det bara ska tas hänsyn till vargen.

7. Bidra inte ytterligare till vargkaoset

2014-01-18 15:34

Om Naturvårdsverket beslutat GYBS och GYBS villkor hade varg inte varit GYBS nu. Förra gången Naturvårdsverket fattade beslut om FRP = 380 men jag fattade aldrig att det förutsatte att 20 migranter tillfördes vargstammen så hade Naturvårdsverket beslutat GYBS så hade vi inte fått GYBS förrän vargen nått det biologiska taket, men det höll de tyst om. Det är djupt olyckligt att Egart nu skall ytterligare bidra till att förvärra det vargkaos som orskades av att han inte åstadkommit någon vilja till samexisten med "take-holders" är det något han inte borde skyllda på är det detta.

6. Politiska beslut

2014-01-18 15:34

Vargjakten är ett politiskt beslut, även inom EU så är det politiker som beslutar hur vi Sverige får jaga.
Det är dags att våra politiker sätter ned foten. Tyvärr så
ser det ut som att varglobbyn inom EU är de som bestämmer dagordningen.

5. Men Egart ...

2014-01-18 15:33

... antalet djur är det enda som är intressant för de som redan drabbats och de som framöver kommer att bli drabbade.
Självklart är politiker inga experter i detta eller andra ämnen, därför var beslutet i Riksdagen väl underbyggt med kunskap från en rad kända institutioner och forskare.
Varför detta krypande inför hotet om att dras inför domstol? Låt Kommissionen dra Sverige inför domstol om EU anser att detta är vägen. Då måste alla papper upp på bordet. Och då avses alla komprometterande dokument om vargens "framgångssaga" i Sverige. Allt ifrån Naturskyddsföreningens "Rapport från Projekt Varg" till hur det har blivit så att små organisationer på värnarsidan lyckats skaffa sig talerätt i ämnet. När allt detta kommer i dagen, kommer det även att drabba Rewilding Europe-maffian, vilket naturligtvis är välkommet för alla drabbade, men knappast för tokvärnarna eller någon annan, för den delen, som har haft fingrarna med i detta dunkla spel ...
Är detta risker som ekosoferna är beredda att ta, för ett litet skitland som Sverige i sammanhanget är? Knappast!
Det blir så att Rewilding-rörelsen själva, genom sina lobbyister, kommer förhindra att saken går till domstol för att skydda sin egen agenda.
Det är ganska lätt att testa denna min hypotes ... dra igång licensjakten. Även om det endast gäller den löjligt låga tilldelningen om 30 vargar.

4. hmmm

2014-01-18 15:32

inte mycket som förvånar längre i denna cirkus...men att vargkommittens ordförande inte visste att vi har problem med EU redan i dag....onödigt att vi bråkar med EU??? kan vi få en ny ordförande där tack, det verkar verkligen behövas...

3. Att GYBS är en politisk fråga..

2014-01-18 15:32

är väl ställt utom allt tvivel. Att Vargkommittens ordförande missat detta är helt otänkbart. Vad han föreslår är att politikerna med öppna ögon skall smita från ansvaret för att inte hamna i konflikt med tjänstemän på EU. En ganska otrolig idé med tanke på att tom höga företrädare för EU anser att frågan är en politisk fråga. Det är ju det politiska smitandet från ansvar som gör att rovsjursfrågorna aldrig får någon lösning. Trodde bättre om Egardt.

2. "Ska vara åtminstone lika stor som MVP"

2014-01-18 15:32

Det står INTE att GYBS eller RFP ska vara väsentligt större än MVP!
Det står att den ska vara åtminstone lika stor och inom parentes anges att den BÖR vara väsentligt större. Det är en stor skillnad. Ordagrant står det: "The population must be at least as large (and preferably much larger) as a MVP". Varför är det så svårt för alla politiker, journalister och vargdyrkare att hålla sig till sanningen? Kan de inte läsa eller tror de att folket "i busken" som drabbas är illitterata analfabeter som man lura hur som helst?
Enligt det gamla utdaterade art- och habitatdirektivet behöver alltså vargstammen i Sverige endast vara = MVP, alltså 70.
Sen bör man naturligtvis KRAFTIGT ifrågasätta att man överhuvudtaget har världens vanligaste och mest spridda stora rovdjur på rödlistan överhuvudtaget och varför man ska behöva ha dessa skadedjur frilevande bland folk och fä.
Ett större hyckleri är svårt att hitta.

1. hm

2014-01-18 15:31

Jag tycker inte politikerna varit expertis dom har ju lyssnat på experter å sen utgått därifrån. så du har nog fel i detta fall.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB