• Allmogejakt

Björnobs ett bra sätt att mäta trender

AktuelltPublicerad: 2010-09-28 16:50

Genom DNA-analyser har SLU-forskare beräknat storleken på björnstammen 2008 till cirka 3 300 björnar. Man har också visat att jägarnas björnobs är ett bra sätt att mäta trender i björnstammen, som växte med i snitt 4,5 procent om året.

Det är björnforskaren Jonas Kindberg som presenterar sina resultat i en ny doktorsavhandling. Förutom att att fastställa björnstammens storlek har han också med GPS-teknik undersökt hur björnarna rört sig.
– Äldre hannar var väldigt sällan nära tätorter. Förmodligen lägger de beslag på de mest eftertraktade områdena djupt inne i skogen, berättar Jonas Kindberg.
Björnarna föredrar kuperad skogsmark minst en mil från bebyggelse. Björnar som rör sig närmare bebyggelse är i regel ungbjörnar. Björnarna är också mest aktiva om natten, samt i gryningen och skymningen. På dagarna ligger de i regel stilla.
När det gäller populationsberäkningar visar Jonas Kindbergs metod med DNA-analyser av björnspillning att den svenska björnstammen år 2008 låg på cirka 3 300 individer – plus minus 300 björnar. Han konstaterar också att björnstammens ökning, trots jakten, varit cirka 4,5 procent i snitt mellan åren 1998 och 2007.
Jonas Kindberg visar också att jägarnas observationsrapporter är ett bra underlag för att visa trender i björnstammens utveckling.
– Den framtida björnförvaltningen i Sverige behöver bra vetenskapligt baserad information om björnens ekologi och demografi, men det är också viktigt att vi inte glömmer bort människan i systemet, säger Jonas Kindberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Verkligheten går inte in i ramarna för statistik.

2010-09-28 20:17

En undersökning och resultatet av den, beror på vem som begärt och vem som sammanställer fakta, plus att den som slutligen redovisar resultatet, har en stor del i resultatet gällande tolkning av resultatet och yttre faktorer.
För att dra en parareell till tolkning av fakta, så behöver vi inte gå så långt ner i artiklarna.
I Upplandsprotest mot lodjursmål
är det en aktuell jämförelse, personalen på berörd myndighet redovisar ett antal djur, ett annat antal redovisas av (kvalitets) spårarna. "Myndigheten" hävdar att det ska va ett för stort antal individer i länet så att stammen successivt "trycks" söder ut.
Det kanske låter bra, men ska djuren sövas för att fraktas över mälaren, med allt vatten som når upp till Västerås?
En sak till, har någon observations undersökning tidigare fungerat på vilda djur?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons