• Allmogejakt

Därför går lojakten trögt

AktuelltPublicerad: 2012-03-15 16:23

Årets lodjursjakt har hittills inte varit särskilt framgångsrik. Enligt de uppgifter som inkommit till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har endast 39 djur skjutits av totalt 123 när halva jakttiden gått.
– Det är till stora delar vädret som försvårat årets jakt, säger Bengt Bixo, erfaren lodjursjägare från Jämtland.

– Det har varit för dåligt med spårsnö. För att jakten ska gå bra behöver vi nysnö ungefär var tredje dygn. Annars ska någon åka runt och trampa igen gamla spår, men det är sällan någon som har tid till det, förklarar Bengt Bixo.
Han menar också att alla krångliga regler som omgärdar lodjursjakten gör att många jägare struntar i att jaga.

Har inte tid att spåra
– Om man exempelvis far och letar spår med skoter får man bara åka på vägar och skoterleder. Måste man åka från en led till en väg är det förbjudet med skotern. Då måste man ta skidorna. Det gör att många jägare inte har tid att hålla på och spåra för lodjursjakten, kommenterar han.
Enligt SVA:s statistik, där det kan förekomma en viss eftersläpning, är det endast i fem län i dagsläget där jägarna skjutit full.

Här är jakten avlyst
Det är i Västerbottens kustland, där man hade två djur. Båda dessa är skjutna. Även i Jämtland område 2, där tilldelningen var tre djur, är alla skjutna och därmed är jakten avblåst där.
Också i Gävleborg är jakten avlyst då samtliga tre djur är fällda. Jakten är även slut i Värmland, där sju djur fällts. Lojakten är även avblåst i Västra Götaland, där kvoten var två lodjur.
I Jämtland område 1 var tilldelningen 17 djur. Där återstår fortfarande 13 att fälla.
I Jämtland område 3 har endast tre djur skjutits. Där återstår alltså tio lodjur att skjuta.

Här är hela kvoten kvar
I Västerbottens inland, där tilldelningen var 18 djur, är ännu inget lodjur fällt.
Likadan är situationen i Dalarna, som fick två djur. Uppsala område C med tre lodjur på kvoten samt Örebro län med två i tilldelning är alltså inga lodjur fällda än så länge.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Jakten försvåras med alla medel!

2012-03-18 09:44

Alla förnuftiga människor inser att lojakten bör tidigareläggas och påbörjas redan före årsskiftet för att man skall ha någon rimlig chans att skjuta av det som är tilldelat. Nu är det ett lotteri - har man tur så finns det spårsnö i mars/april, men det är mer ett undantag än regel. Det finns starka krafter som med alla medel försöker försvåra jakten och dessa krafter har spritt sina tentakler till beslutsfattarnas korridorer. I Jämtland/Härjedalen har man radikalt minskat tilldelningen och dessutom delat upp länet i flera områden och gett en tilldelning per område. I ett område sköts de tre tilldelade första dagen medan det i östra Jämtland (som tillhör området med hög tilldelning)saknas spårsnö för att överhuvudtaget kunna spåra eller ringa in lodjur.

7. Utöka jakttiden på lodjur

2012-03-17 08:22

Självklart skall lojakten utökas. Håller med nr 4 om att det är helt galet att vi tillåts jaga lo när det är parningstid. Start 1 jan- 15 mars. Det är tredje året i rad som vädret försvårar spårarbetet. Det är mer sannolikt att vi får många omgångar med spårsnö i jan-feb än i mars. Sen måste vi jägare förstå att Hälsoministern varit framme när beslutet om skoterspårning utanför vägnät förbjöds. Men se det positivt, vi skidspårande jägare kommer att överleva alla stillasittande tjänstemän & politiker. Att åka skidor i skogen är hälsosamt & ditt liv förlängs vilket medför att du kan jag i många fler år : )

6. Ändra jakttiden på lodjur

2012-03-16 15:40

Den sena starten på jakten är alltid ett problem, behöver inte börja så sent.
Börja jakten i januari i stället.

5. Seppo.

2012-03-16 10:27

Ja kyla och mörker är ingen höjdare. Så varför inte ha jakttid från 1:a december till 31:a mars? Det är ju ändå antalet som är begränsningen i avskjutningen. Men som jag menade i 1, det är inte logik och förstånd som styr villkoren för jakten på rovdjuren.

4. Maffiastyre i söder

2012-03-16 08:34

Jägarna skulle påverka förbunden och dom i sin tur beslutsfattarna. Att tidigare lägga lojakten minst en månad. Märkligt att lojakten ska bedrivas under lons parningsperiod. Under höstens älgjakt är det jaktförbud under några veckor under älgens brunst. Ett bevis på dom grönas kunskapsnivå...!

3. Kenneth..

2012-03-16 08:34

Nog är det svårt i mars månad men i Finland jagar vi i december-januari när det är som kallast och mörkast. Jag är lite avundsjuk på er som får jaga nu när det är så fint väder och ljust hela dagen.

2. Kanske dags...

2012-03-16 08:34

att börja extratilldela de län som har fått små kvoter och därför har jaktstopp, delar av den kvot som kvarstår hos län med generösare tilldelning, som på grund av väder, ointresse etc etc inte anser att de kan fylla sin kvot ?

En avlysningsjakt vore ett sätt att uppnå åtminstånde det nationella målet, för vem skulle tjäna något på att tilldelningen " fryser inne " ?

Jo det vet vi redan, Svensk rovdjursförvaltning.

1. Javisst

2012-03-15 17:28

Men, men så är det också planerat. Bengt Bixo nämner också ”alla krångliga regler”. Det är inte bara brist på spårsnö, på våren är det också ofta dålig bärighet och därmed stora svårigheter att ha sig fram. Men som sagt, Naturvårdsverket har med avsikt att göra jakten svår och besvärlig lagt jakttiden sent på våren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB