• Allmogejakt

Ek: Orädda vargar ska kunna skjutas

AktuelltPublicerad: 2012-02-27 15:42

Miljöminister Lena Ek (c) säger i en radiointervju att närgånga vargar ska kunna skjutas.
– En viktig sak för att minska friktionen och underlätta för människor i de här bygderna är att kunna ta bort djur som har ett utpräglat riskbeteende, säger Lena Ek till P1-Morgon.

På måndagsmorgonen intervjuades miljöminister Lena Ek i Sveriges Radio P1-Morgon. Miljöministern talade bland annat om hur viktigt det är att kunna få skyddsjakt på vargar som är stryker runt tamdjursbesättningar eller bebyggelse.

Hon menar att det samlade rovdjurstrycket påverkar människors livssituation.
– Skogen innehåller bara en viss mängd mat. Tar det slut, då trycks djuren mot byarna. Ett exempel är björnar, som stryker runt hus och rotar i soptunnorna. Det är inte, som jag ser det, ett vanligt beteende, utan ett riskbeteende, säger Lena Ek till radion.

Skyddsjakt innan skada
Enligt Lena Ek ska man kunna bevilja skyddsjakt redan innan skada har skett, om beteendet tyder på risk för skada.
– Vargar som stryker väldigt nära besättningarna, väldigt nära hus, har ett riskbeteende. Det måste vi se, även när vi upprätthåller balansen i riksdagsbeslutet, att det finns djur som beter sig på ett sätt som de inte ska göra, kommenterar Lena Ek till P1 Morgon.

Hoppas på valputsättning
Lena Ek pratade även om den planerade valputsättningen, där hon hoppas att en eller två utsättningar ska kunna ske under våren.
– Ja, det behövs inte väldigt många nya djur i den svenska vargstammen för att genetiken ska anses vara förbättrad upp till en sådan nivå. Det handlar ju om en övergångsperiod, det tar väl ett par år kan jag gissa. Sedan klarar vargarna det där själva i parningstid, förklarade Lena Ek till P1-Morgon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Är löftena glömda efter Manifestationen?

2012-02-29 12:48

Troligen kommer Lena Eks löften att glömmas efter kvinnorna överlämnat de 20 000 namnunderskrifterna och efter manifestationen den 24 mars?
Augusti 2011 utsåg regeringen landshövding Peter Egardt, Uppsala län till ordförande och samtidigt beslut om Vargkommittén som skulle bistå regeringen med hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige med slutrapport i augusti 2013.
Kommittén fått halv miljon för år 2012.
Kommittén ska samverka med pågående rovdjursutredningen (som skall slutredovisas i april nu i år 2012) och samverka med Naturvårdverkets som arbetar med en förvaltningsplant för varg (som skall slutredovisa i juni nu i år 2012).
Har de tre nu verksamma rovdjursutredningar som främst berör varg tillkommit för att försvåra kritik mot regeringens nuvarande vargpolitik och underlätta försvårande/stoppa licens/skyddsjakt på varg under många år?
Olof Liberg, Grimsö forskningsstation uppgift att vi nu har minst 350 vargar + 40 % ökning varje år.
Med 40 % ökning 490 vargar sommaren 2012, 686 vargar sommaren 2013, 960 vargar sommaren 2014 och 1 344 vargar sommaren 2015.
Miljöminister Lena Ek har jag två gånger frågat om hon och alliansen inte kommer med beslut om licensjakt och/eller ökad skyddsjakt fram till år 2014 och hur många vargar föreslår/beslutar Lena Ek skall då licens/skyddsjagas?
960 vargar minskas till 85 % riksdagsbeslutet på 210 varar = 750.
Frågat Lena Ek om hon då, år 2014, kommer att föreslå/verka för beslutar om licens/skyddsjakt på 750 vargar?
Inget svar.
Ingen jakt = minst 1 344 vargar år 2015.
Ingen jakt = minst 1 881 vargar år 2016.
Ingen jakt = minst 2 634 vargar år 2017.
Ingen jakt = minst 3 687 vargar år 2018.
Enligt Lena Ek ska man kunna bevilja skyddsjakt redan innan skada skett. (Kunna bevilja) men med dagens avslagna skyddsjaktsansökningar så frågas.
Borde inte Lena se till att boende på landsbygden enligt ändrad lagstiftning får på eget initiativ (utan myndighetsbeslut) skyddsjaga stora rovdjur som uppehåller sig närmare än 200 meter från bostäder och djurinhägnader och den som skyddsjagar borde få ersättning på minst 1 000 kronor.

11. Och hur lång tid tar det?

2012-02-29 09:12

Idag åker jag i fängelse i två år om jag skjuter en varg som ligger på tomten och väntar på att maten (=hunden) kommer ut. Innan nödvändiga ändringar i §28 och andra lagar trätt i kraft har vi minst 2 000 vargar i landet. Så Ek svamlar i nattmössan.

10. Center partiet

2012-02-28 08:57

EK o Erlandsson nbi har skjutit Center partiet i botten för länge sen. Ingen tro värdighet alls hos er. Glesbygds parti som ändrat kurs

9. hmmm

2012-02-28 08:46

Hon talar visst med kluven tunga..

!!! UGHHHH!!!!

8. Tyvärr, Lena

2012-02-28 08:46

men jag var tvungen. För så säger man bara inte...
http://michaelericson.wordpress.com/2012/02/27/aj-aj-aj-lena-ek/

7. Rättsligt ansvar.

2012-02-28 08:46

Att släppa ut ett potentiellt, för människan eller dess husdjur, dödligt djur i vår natur borde vara straffbart. Om detta i sig inte är straffbart så är i alla fall den som tagit beslut om utplanteringen rättsligt ansvarig för de skador som uppkommer. Vilket innebär att denne ansvarige får vara beredd att betala för dessa skador samt att vara beredd att krypa in i kurran.

Vargen är ju statens vilt och staten betalar för det som vargen dödat. Nu kommer skillnaden mot att enbart vara statens vilt samt dessutom vara utsläppt. Här uppkommer nu ett straffansvar och skadeståndsansvar. Att medvetet utsätta människor för dödlig fara utan deras medgivande är olagligt. Punkt. Inga undantag finns. Detta strider dessutom mot de mänskliga rättigheter Sverige undertecknat och det behöver man inte vara professor i juridik för att förstå.

Hitintills så har man med bestämdhet hävdat att alla dessa vargar vi har i landet självmant vandrat in från det stora varglandet i öster. Men nu när staten planerar att plantera ut dessa skadedjur i vår natur kommer man att behöva målvakter för att slippa ansvar. För de markägare som går med på att släppa ut vargar på sin mark bör ju rimligen förstå att de kommer också vara den som får ta på sig ansvaret när något går galet. Jag undrar om även de största markägarna kommer klara av de miljonskadestånd det kommer att röra sig om för inget försäkringsbolag i världen kommer frivilligt att ta på sig något ansvar.

6. Ha!!

2012-02-28 08:45

Dom orden ger jag inget för,hon är tydligen som en vindflöjel vår gode miljöminister, det är inte mer än ett par tre veckor sedan hon satt i köket hos en fåruppfödare utanför Fläckebo och högt och klart deklarerade att det ALDRIG skulle komma på tal om att få tillstånd att skjuta någon varg bara för att den besökte gårdsplanerna och uppträdde runt husen...har hon ändrat sig? BRA!!
då är det väl bara att driva igenom ändringen...

5. EK

2012-02-28 08:45

När man hävdar att man vet vilka problem detta djur skapar och ändå inte ändrar på situationen så har hon inte någon trovärdighet.
Åter igen, det finns en dold agenda i rovdjurspolitiken som regering och riksdag inte talar om. Men sanningen kommer snart fram och då blir det ej roligt att vara politiker.

4. Men vad i hela friden

2012-02-27 19:33

är det människan står och säger?? "– Ja, det behövs inte väldigt många nya djur i den svenska vargstammen för att genetiken ska anses vara förbättrad upp till en sådan nivå. Det handlar ju om en övergångsperiod, det tar väl ett par år kan jag gissa."
Lena, med den metoden tar det 40 år och kräver 300 valpar! http://michaelericson.wordpress.com/2012/02/20/mitt-basta-drinkrecept/

3. Riskbeteende

2012-02-27 19:33

När riksdagen i endräkt tog beslut om att rovdjuret varg på nytt skulle in vår fauna uppvisade ledamöterna det riskbeteende som nu lämnar spår efter sig.

2. Ursäkta men...

2012-02-27 17:10

...är det verkligen någon som tror vad denna politiker säger? Bara några dagar tidigare har hon talat om för oss hur lyckad vargsituation är och hur acceptansen har ökat. Jag tror inte på en enda politiker, de flesta ljuger och resten bryr sig inte.

1. Vem avgör?

2012-02-27 17:10

Vem avgör graden av oräddhet och var ligger bollen för bedömaning av riskbeteende, de som drabbas eller någon myndighet? Eller - kan det rent av vara EU!!??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB