• Allmogejakt

EU-jägare kritiserar Malmström

AktuelltPublicerad: 2014-02-13 10:26

Paraplyorganisationen för EU:s jägarorganisationer, FACE, riktar i en skrivelse hård kritik mot Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmströms förslag om att införa nya restriktioner för legala vapen. Förslagen är grundade på felaktiga siffor och riskerar att drabba laglydiga jägare och skyttar menar FACE.

I oktober 2013 föreslog EU-kommissionär Cecilia Malmström att EU skulle ta initiativ till hårdare regler för legalt innehav av skjutvapen. Bland annat föreslogs införandet av hårdare förvaringsregler på EU-nivå, restriktioner mot halvautomatiska studsare och reglering av magasinstorlekar.
Malmström möttes då av skarp kritik från svenska jägar- och skytteorganisationer som kritiserade henne både för inriktningen på förslagen och för att hon argumenterade utifrån felaktiga siffor.

Felaktigt underlag
I en skrivelse till EU-kommissionen instämmer nu FACE, en europeisk organisation som representerar jägarorganisationer i 36 länder, i kritiken. FACE menar att Malmströms förslag både är skadliga och grundas på bristfälliga eller rent av felaktiga underlag.
Bland annat påpekar de att Malmström använder siffror från ”obskyra” webbsidor istället för den statistik som finns tillgänglig. En webbsida som Malmström hänvisar till anger exempelvis att Sverige har 31,6 vapen per 100 invånare, en siffra som är nästan dubbelt så hög som den korrekta siffran.
FACE noterar vidare att det på flera av de områden där Malmström ser behov av reglering redan finns sådan. Exempelvis är det redan i dag ett brott att förstöra eller ändra märkningen på skjutvapen, skriver FACE.

”Demokratiskt tveksamt”
Kritiken från FACE handlar även om den demokratiska processen. Som ett led i lagstiftningsprocessen använder EU så kallade ”medborgarenkäter” (public consultations) där medborgare och organisationer ombeds lämna synpunkter på kommande förslag.
En sådan genomfördes även denna gång, men trots att över 81 000 personer och organisationer svarat och trots att EU normalt fäster stor vikt vid medborgarenkäterna valde man att bortse från denna.
Av dem som svarade på medborgarenkäten menade fler än åtta av tio att det inte behövdes några nya regleringar av legala skjutvapen. Lika många menade att EU inte borde få ökade befogenheter på området.
I stället för att offentliggöra resultatet av medborgarenkäten när den var färdig valde dock Malmström att beställa en opinionsmätning med frågor som kritiserats för att vara ledande och vinklade. Malmström använde sedan resultaten från denna som intäkt för att medborgarna önskade fler EU-regleringar av legala vapen, ett förfarande som FACE kallar ”demokratiskt tveksamt”.

Striktare förvaringsregler behövs inte
En grundläggande invändning mot Malmströms och kommissionens förslag är att de bygger på antagandet om att vapen som används illegalt kommer från legala källor – ett antagande som emellertid saknar stöd i den tillgängliga forskningen.
Trots att förvaringsreglerna varierar kraftigt mellan medlemsländerna är antalet stölder i förhållande till antalet vapen generellt lågt: Mellan 0,009 procent (i Spanien) och 0,03 procent (i England och Wales) av de legala vapnen stjäls årligen.
Sverige har ett årmedelvärde om 0,013 procent. Bortsett från Sverige där data för en längre period finns tillgänglig är dock uppgifterna baserade på data från enstaka år.
”Vi skulle välkomna forskning (i motsats till anekdotiska bevis) rörande ursprunget till skjutvapen beslagtagna från kriminella. Vi är mycket tveksamma till om sådan forskning skulle visa att skjutvapen stulna från eller borttappade av legala vapenägare skulle utgöra en signifikant vapenkälla för kriminella”, skriver FACE.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Försvunnen kontra återfunnen

2014-02-16 19:47

Utöver vad Erik noterade i sin kommentar så bör det också påtalas att även om statistiken visar på 200 vapen så är flertalet av dessa återfunna (inbrottstjuvar stjäl normalt vapenskåp utifrån tron att där finns värdesaker där i - vapnen är inte intressanta för dem).

11. Hur er reglerne i Spanien?

2014-02-14 09:56

Det virker inta som om det er dom svenska reglerne som er best fast reglerne i Spanien. Ja det er om man mener at det primärt er regler som gör forskellen. En anden kunne mene at forskellene er kulturelt begrundet mere end bundet op på restriktioner.
Tag fx reglen om vapengarderoben. Den er begrundet med at der findes större risk for att mange vapen stjäles om den enkelte kan indehave många vapen. Samme begrundelse betyder i Danmark att der stilles större krav på sikkerheden om en person har mere en 20 vapen. Så skal dom opbevares i SKAFOR Röd (vanligvis er SKAFOR Blå ok) och der skal väre en larm som går til en larmcentral.

Om en person er fundet egnet til at indehave vapen så tycker jag inta at der er gode argumenter for at denne person inta skal kunne indehave flere vapen en 6. Samtidigt tycker jag at det er rimeligt at stille ekstra krav när mange vapen opbevares på samme plads.

Hvor vil jag hen med detta. Jo for det förste så jag gärna att jag fick mulighet att have et par vapen mere for den mera och mera specialiserede jakt. Fast vigtigere så tycker jag att vi skal väre åpna och titta på hvad som virker och hvad som inta virker. Skal man bringe antallet af brot med vapen ned så skal man börja med att begränse indsmuglingen af illegale vapen. Sen kan man se på dom legale vapen, och her får man så se på hur man begrænser att dom bliver brugt til brot på det mest effektive sätt. Och her tror jag att Sverige har lita att lärer och inta att Sverige har dom mest optimale reglerne. Inta att dom er helt kass fast jag tror inta at Europa bliver bättere af att dom svenska reglerne bredes ut till att gälde i alle lande.

10. En byråkratisk dröm?

2014-02-14 08:30

Det begås oändligt många fler brott med hjälp av stulna bilar än legala jaktvapen. Blir då nästa steg att införa rigorösa regler om idiotsäkra lås och dito förvaring, samt tillstånd med oacceptabelt lång handläggningstid vid nyförvärv eller byte av fordon?

9. Valår

2014-02-14 08:30

Vi som jagar och dom som har djur i rovdjurstäta områden har ingenting att hämta hos etablerade riksdagspartier. Även centerpartiet som en gång var bondepartiet vänder sig numera mot Stureplan. Vi måste bestämma oss hur vi skall agera i riksdagsvalet. MP kommer att se till att det blir helt omöjligt att jaga med löshund om rödgröna vinner valet. Jag får väl anses som en höginkomsttagare och borde väl rösta på moderaterna men känner att mitt ursprung på landsbygden väger tyngre än några kronor i skattesäkning. Det finns bara ett sätt att visa sitt missnöje med dom etablerade partierna och det är att rösta på landsbygdspartiet. Det kan kännas som en bortkastad röst för dom klarar ju inte 4% spärren. Det skiter jag i, det blir ju inte bättre med en röst på något annar parti. Både alliansen och dom rödgröna har ju vänt landsbygden ryggen. Högre bränslepriser, ingen jakt, ingen skola eller affär, förbjudna dubbdäck, straffskatt på fyrhjulsdrivna bilar. Listan kan göras hur lång som helst hur våra stadsboende politiker vill göra livet på landet till ett helvete.

8. Vapenstölder

2014-02-14 08:29

Det stals över 200 vapen årligen i snitt i Sverige under den period det finns data för 2003-2010 (trenden är fallande så det är sannolikt att siffran är lägre idag). Det betyder dock inte att alla dessa används av kriminella för fortsatt brottslighet. Under perioden 2000-2010 var det totalt 13 vapen som stulits från legala vapenägare som kom att användas vid grova brott (19 om man räknar in förberedelser).

7. FP-politiker

2014-02-13 15:43

Jag upplever att många i Folkpartiet är jaktmotståndare och jobbar hårt för att göra jakten svårare för folk. Så jag är inte ett dugg förvånad över detta.
Det är inte jaktvapen som är de kriminellas första val, det är aoutomatvapen och pistoler som är av intresse för dom.
Men detta verkar inte våra folkvalda förstå. Moderaternas Beatrice Ask är väl den som har minst koll på hur verkligheten ser ut.

6. Manipulerande

2014-02-13 14:49

Det är skönt när sanningen kryper fram.
Det måste vara kortslutning eller något annat allvarligt fel och en person i denna befattning borde begripa bättre - men icke! Borde avgå efter dessa tydligen ytterst genomtänkta falsarier. Men att avgå är nog det sista som dessa - i egna ögon ofelbara - människor kan tänka sig. Men vi har de ledare som vi förtjänar! Tråkigt nog kostar det oerhört med pengar men det finns ju ingen brist på likvida medel i EU.

5. Stjäls verkligen 200 vapen årligen?

2014-02-13 14:01

Om det stämmer att det finns drygt 15 vapen per 100 invånare i Sverige och ca 0.013% av dessa stjäls, så innebär det att ca 200 vapen hamnar i händerna på kriminella varje år. Under en tioårsperiod har alltså 2000 vapen hamnat i fel händer? Kan det verkligen stämma att det är så många, eller har jag räknat fel?

4. KATASTROF

2014-02-13 13:30

HÄR KAN EN OKUNNING REPRESENTANT BLIVIT VALD ATT FÖRETRÄDA SVERIGE I EN SÅ VIKTIG ORGANISATION SOM EU OCH INTE ENS BRY SIG OM ATT INHÄMTA KORREKTA
FAKTA I EN ENORMT VIKTIG FRÅGA FÖR
JÄGARE OCH VAPENINNEHAVARE?

3. Malmströms tid i EU

2014-02-13 13:29

är troligen snart slut. Om det sedan blir ett bättre alternativ får framtiden utvisa men inte har hon tillfört något av vikt vad jag förstår.
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-vill-byta-ut-cecilia-malmstrom/

2. Jaktmotståndare

2014-02-13 13:29

Hon har ju visat tidigare att hon är jaktmotståndare så varför bli förvånad. Hon bara jagar uppmärksamhet hos EU och hos värnarsidan. Förstår inte varför EU inte försöker få liknande regler för andra länder som Sverige har för innehav av vapen.
Sverige har bland de mest reglerade krav för innehav av vapen. Jaktvapen är ju sån liten procent inblandade i brott, det vill hon inte kännas vid

1. Bra jobbat

2014-02-13 11:16

Det er den form for kvalificeret modspil som behöves i debatten om jakt och skyttesport.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere